เครื่องมือแปลงไฟล์ EPS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล eps หรือแปลงให้เป็นสกุล eps

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

eps

Encapsulated PostScript

นี่คือรูปแบบสำหรับการจัดเก็บภาพเวกเตอร์กราฟิกที่ใช้ในโปรแกรม Adob​​e Illustrator และซอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับการประมวลผลกราฟิกแบบเวกเตอร์ กำไรต่อหุ้นจะมีไบนารีหรือ ASCII โครงสร้าง มันสามารถมีภาพแรสเตอร์กราฟิกแบบเวกเตอร์ 2D และข้อความ มันยังใช้เป็นรูปแบบที่สะดวกสำหรับการส่งภาพหมู่หลายโปรแกรมหรือระบบการดำเนินงาน

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง EPS การแปลง ให้คะแนน
1 EPS เป็น AI 4.7 7,286 คะแนน
2 EPS เป็น PDF 4.8 4,861 คะแนน
3 EPS เป็น PNG 4.8 4,161 คะแนน
4 EPS เป็น SVG 4.8 4,108 คะแนน
5 EPS เป็น JPG 4.7 3,681 คะแนน
6 EPS เป็น PSD 4.8 3,580 คะแนน
7 EPS เป็น DXF 4.7 2,371 คะแนน
8 EPS เป็น JPEG 4.7 1,227 คะแนน
9 EPS เป็น EMF 4.9 971 คะแนน
10 EPS เป็น DOC 4.6 602 คะแนน
11 EPS เป็น WMF 4.6 338 คะแนน
12 EPS เป็น PLT 4.9 324 คะแนน
13 EPS เป็น TIFF 4.8 209 คะแนน
14 EPS เป็น DOCX 4.7 203 คะแนน
15 EPS เป็น PS 4.7 178 คะแนน
แปลงเป็น EPS การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น EPS 4.8 7,218 คะแนน
2 PDF เป็น EPS 4.8 6,095 คะแนน
3 PNG เป็น EPS 4.8 5,846 คะแนน
4 CDR เป็น EPS 4.6 5,039 คะแนน
5 AI เป็น EPS 4.6 1,440 คะแนน
6 SVG เป็น EPS 4.7 1,341 คะแนน
7 PSD เป็น EPS 4.6 602 คะแนน
8 TIFF เป็น EPS 4.9 356 คะแนน
9 DXF เป็น EPS 4.6 317 คะแนน
10 BMP เป็น EPS 4.9 297 คะแนน
11 GIF เป็น EPS 4.8 235 คะแนน
12 EMF เป็น EPS 4.9 198 คะแนน
13 WMF เป็น EPS 4.7 76 คะแนน
14 DST เป็น EPS 4.8 71 คะแนน
15 JPEG เป็น EPS 3.8 68 คะแนน

ดูทั้งหมด