เครื่องมือแปลงไฟล์ EMF ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล emf หรือแปลงให้เป็นสกุล emf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

emf

Enhanced Metafile

รูปแบบนี้จะถูกนำไปใช้ในกราฟิกแบบเวกเตอร์สากลในการใช้งาน Windows โดยจะใช้การจัดเก็บคอลเลกชันของภาพวาดกราฟิก จะเก็บข้อมูลในช่วง RGB, ไม่สนับสนุนระบบ CMYK มันสามารถใช้เป็นภาษากราฟิกสำหรับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ มันมีโครงสร้างแบบ 16 บิต

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง EMF การแปลง ให้คะแนน
1 EMF เป็น PDF 4.8 512 คะแนน
2 EMF เป็น JPG 4.8 246 คะแนน
3 EMF เป็น EPS 4.9 181 คะแนน
4 EMF เป็น SVG 4.7 94 คะแนน
5 EMF เป็น PNG 4.7 93 คะแนน
6 EMF เป็น DOC 4.7 76 คะแนน
7 EMF เป็น WMF 4.5 36 คะแนน
8 EMF เป็น JPEG 5.0 16 คะแนน
9 EMF เป็น DOCX 4.8 16 คะแนน
10 EMF เป็น TIFF 4.4 15 คะแนน
11 EMF เป็น BMP 4.8 11 คะแนน
12 EMF เป็น PS 5.0 9 คะแนน
13 EMF เป็น PSD 5.0 6 คะแนน
14 EMF เป็น GIF 4.8 4 คะแนน
15 EMF เป็น HTML 5.0 4 คะแนน
แปลงเป็น EMF การแปลง ให้คะแนน
1 EPS เป็น EMF 4.9 892 คะแนน
2 SVG เป็น EMF 4.9 558 คะแนน
3 PNG เป็น EMF 4.7 465 คะแนน
4 JPG เป็น EMF 4.7 347 คะแนน
5 AI เป็น EMF 4.9 130 คะแนน
6 BMP เป็น EMF 4.6 46 คะแนน
7 DXF เป็น EMF 4.8 37 คะแนน
8 CDR เป็น EMF 4.7 31 คะแนน
9 TIFF เป็น EMF 4.7 21 คะแนน
10 GIF เป็น EMF 4.8 17 คะแนน
11 WMF เป็น EMF 4.8 14 คะแนน
12 PSD เป็น EMF 4.7 13 คะแนน
13 PS เป็น EMF 4.0 5 คะแนน
14 FIG เป็น EMF 4.5 4 คะแนน
15 JPEG เป็น EMF 4.0 2 คะแนน

ดูทั้งหมด