เครื่องมือแปลงไฟล์ TAR.LZO (TLZO) ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล tar.lzo หรือแปลงให้เป็นสกุล tar.lzo

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

tar.lzo

การบีบอัดไฟล์ที่เก็บถาวร

นี่คือขั้นตอนวิธีการ multithread สำหรับการบีบอัดไฟล์ที่พัฒนาสำหรับความเร็วสูงสุดบีบอัดข้อมูล ก็ดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรม Lzop ฟรีที่มีการใช้ภาชนะ TAR ที่รวมไฟล์หลายเป็นหนึ่งที่เก็บไว้ในไฟล์บีบอัด tar.lzo