TAR.LZO (TLZO)

tar.lzo

การบีบอัดไฟล์ที่เก็บถาวร

นี่คือขั้นตอนวิธีการ multithread สำหรับการบีบอัดไฟล์ที่พัฒนาสำหรับความเร็วสูงสุดบีบอัดข้อมูล ก็ดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรม Lzop ฟรีที่มีการใช้ภาชนะ TAR ที่รวมไฟล์หลายเป็นหนึ่งที่เก็บไว้ในไฟล์บีบอัด tar.lzo

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน