OGG

ogg

ไฟล์ Ogg Vorbis Compressed Audio

รูปแบบนี้เป็นฟรีซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลสำหรับความนิยมของมัน ตัวแปลงสัญญาณที่ใช้รองรับอัตราบิตตัวแปร (เป็นค่าเริ่มต้น) และไฟล์ .ogg มักจะเล่นกลับได้ง่ายในทุกแพลตฟอร์ม ทุกสิ่งเหมือนกันที่มีคุณภาพเสียงที่สูงกว่าของ MP3 บ้าง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง OGG การแปลง ให้คะแนน
1 OGG เป็น MP3 5.0 48,241 คะแนน
2 OGG เป็น WAV 5.0 2,462 คะแนน
3 OGG เป็น AAC 5.0 1,594 คะแนน
4 OGG เป็น M4A 4.9 280 คะแนน
5 OGG เป็น WMA 5.0 125 คะแนน
6 OGG เป็น AIFF 5.0 59 คะแนน
7 OGG เป็น AMR 5.0 37 คะแนน
8 OGG เป็น FLAC 5.0 22 คะแนน
9 OGG เป็น CAF 5.0 17 คะแนน
10 OGG เป็น GSM 5.0 12 คะแนน
11 OGG เป็น OPUS 4.9 7 คะแนน
12 OGG เป็น AC3 5.0 6 คะแนน
13 OGG เป็น VOX 5.0 5 คะแนน
14 OGG เป็น AU 5.0 5 คะแนน
15 OGG เป็น WVE 5.0 3 คะแนน
16 OGG เป็น VOC 5.0 2 คะแนน
17 OGG เป็น SPX 5.0 2 คะแนน
18 OGG เป็น AMB 5.0 2 คะแนน
19 OGG เป็น SND 5.0 1 คะแนน
20 OGG เป็น SMP 5.0 1 คะแนน
21 OGG เป็น DTS 5.0 1 คะแนน
22 OGG เป็น W64 5.0 1 คะแนน
23 OGG เป็น IMA 5.0 1 คะแนน
24 OGG เป็น WV 5.0 1 คะแนน
25 OGG เป็น HCOM 5.0 1 คะแนน
26 OGG เป็น M4R
27 OGG เป็น TTA
28 OGG เป็น PVF
29 OGG เป็น PRC
30 OGG เป็น MAUD
31 OGG เป็น 8SVX
32 OGG เป็น SNDR
33 OGG เป็น SNDT
34 OGG เป็น AVR
35 OGG เป็น CDDA
36 OGG เป็น CVS
37 OGG เป็น CVSD
38 OGG เป็น CVU
39 OGG เป็น DVMS
40 OGG เป็น VMS
41 OGG เป็น FAP
42 OGG เป็น PAF
43 OGG เป็น FSSD
44 OGG เป็น SOU
45 OGG เป็น GSRT
46 OGG เป็น HTK
47 OGG เป็น IRCAM
48 OGG เป็น SLN
49 OGG เป็น SPH
50 OGG เป็น NIST
51 OGG เป็น TXW
52 OGG เป็น SD2
แปลงเป็น OGG การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น OGG 4.9 5,974 คะแนน
2 MP4 เป็น OGG 4.9 2,179 คะแนน
3 WAV เป็น OGG 4.9 629 คะแนน
4 M4A เป็น OGG 4.9 220 คะแนน
5 3GP เป็น OGG 5.0 89 คะแนน
6 MOV เป็น OGG 4.8 82 คะแนน
7 ASF เป็น OGG 5.0 79 คะแนน
8 M4V เป็น OGG 4.8 52 คะแนน
9 WEBM เป็น OGG 4.9 49 คะแนน
10 AVI เป็น OGG 4.7 46 คะแนน
11 AAC เป็น OGG 5.0 43 คะแนน
12 FLAC เป็น OGG 4.8 40 คะแนน
13 AMR เป็น OGG 5.0 31 คะแนน
14 OGV เป็น OGG 4.5 23 คะแนน
15 AIFF เป็น OGG 5.0 19 คะแนน
16 WMV เป็น OGG 4.8 18 คะแนน
17 SWF เป็น OGG 4.7 17 คะแนน
18 CAF เป็น OGG 5.0 12 คะแนน
19 MKV เป็น OGG 4.8 11 คะแนน
20 FLV เป็น OGG 5.0 8 คะแนน
21 MPG เป็น OGG 5.0 7 คะแนน
22 WVE เป็น OGG 4.5 6 คะแนน
23 WMA เป็น OGG 4.2 5 คะแนน
24 SND เป็น OGG 4.5 4 คะแนน
25 RM เป็น OGG 5.0 3 คะแนน
26 APE เป็น OGG 5.0 3 คะแนน
27 WV เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
28 OPUS เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
29 VOX เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
30 DSS เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
31 AC3 เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
32 MTS เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
33 M4R เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
34 GSM เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
35 VQF เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
36 F4V เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
37 SMP เป็น OGG 4.0 1 คะแนน
38 XA เป็น OGG 4.0 1 คะแนน
39 TAK เป็น OGG 4.0 1 คะแนน
40 3G2 เป็น OGG
41 AAF เป็น OGG
42 AV1 เป็น OGG
43 AVCHD เป็น OGG
44 CAVS เป็น OGG
45 DIVX เป็น OGG
46 DV เป็น OGG
47 HEVC เป็น OGG
48 M2TS เป็น OGG
49 M2V เป็น OGG
50 MOD เป็น OGG
51 MPEG เป็น OGG
52 MPEG-2 เป็น OGG
53 MXF เป็น OGG
54 RMVB เป็น OGG
55 TOD เป็น OGG
56 TS เป็น OGG
57 VOB เป็น OGG
58 WTV เป็น OGG
59 XVID เป็น OGG
60 8SVX เป็น OGG
61 AMB เป็น OGG
62 AU เป็น OGG
63 AVR เป็น OGG
64 CDDA เป็น OGG
65 CVS เป็น OGG
66 CVSD เป็น OGG
67 CVU เป็น OGG
68 DTS เป็น OGG
69 DVMS เป็น OGG
70 FAP เป็น OGG
71 FSSD เป็น OGG
72 GSRT เป็น OGG
73 HCOM เป็น OGG
74 HTK เป็น OGG
75 IMA เป็น OGG
76 IRCAM เป็น OGG
77 MAUD เป็น OGG
78 NIST เป็น OGG
79 PAF เป็น OGG
80 PRC เป็น OGG
81 PVF เป็น OGG
82 SD2 เป็น OGG
83 SHN เป็น OGG
84 SLN เป็น OGG
85 SNDR เป็น OGG
86 SNDT เป็น OGG
87 SOU เป็น OGG
88 SPH เป็น OGG
89 SPX เป็น OGG
90 TTA เป็น OGG
91 TXW เป็น OGG
92 VMS เป็น OGG
93 VOC เป็น OGG
94 W64 เป็น OGG