OGG

ogg

ไฟล์ Ogg Vorbis Compressed Audio

รูปแบบนี้เป็นฟรีซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลสำหรับความนิยมของมัน ตัวแปลงสัญญาณที่ใช้รองรับอัตราบิตตัวแปร (เป็นค่าเริ่มต้น) และไฟล์ .ogg มักจะเล่นกลับได้ง่ายในทุกแพลตฟอร์ม ทุกสิ่งเหมือนกันที่มีคุณภาพเสียงที่สูงกว่าของ MP3 บ้าง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง OGG การแปลง ให้คะแนน
1 OGG เป็น MP3 4.9 120,074 คะแนน
2 OGG เป็น WAV 4.8 9,123 คะแนน
3 OGG เป็น AAC 5.0 1,837 คะแนน
4 OGG เป็น M4A 4.8 1,475 คะแนน
5 OGG เป็น WMA 4.8 450 คะแนน
6 OGG เป็น FLAC 4.8 337 คะแนน
7 OGG เป็น AIFF 4.9 185 คะแนน
8 OGG เป็น OPUS 4.8 103 คะแนน
9 OGG เป็น M4R 4.8 100 คะแนน
10 OGG เป็น AMR 4.9 70 คะแนน
11 OGG เป็น GSM 4.8 64 คะแนน
12 OGG เป็น CAF 4.8 37 คะแนน
13 OGG เป็น MP2 4.5 24 คะแนน
14 OGG เป็น OGA 3.8 22 คะแนน
15 OGG เป็น AC3 5.0 19 คะแนน
16 OGG เป็น AU 4.6 14 คะแนน
17 OGG เป็น DTS 4.7 10 คะแนน
18 OGG เป็น TXW 4.8 9 คะแนน
19 OGG เป็น 8SVX 3.8 7 คะแนน
20 OGG เป็น VOC 4.7 7 คะแนน
21 OGG เป็น WV 4.4 7 คะแนน
22 OGG เป็น VOX 4.7 7 คะแนน
23 OGG เป็น SND 4.3 6 คะแนน
24 OGG เป็น SPX 5.0 5 คะแนน
25 OGG เป็น W64 5.0 5 คะแนน
26 OGG เป็น RA 4.0 5 คะแนน
27 OGG เป็น SLN 5.0 4 คะแนน
28 OGG เป็น CDDA 5.0 4 คะแนน
29 OGG เป็น WVE 5.0 3 คะแนน
30 OGG เป็น AMB 5.0 2 คะแนน
31 OGG เป็น VMS 5.0 2 คะแนน
32 OGG เป็น IMA 5.0 2 คะแนน
33 OGG เป็น TTA 3.0 1 คะแนน
34 OGG เป็น PVF 3.0 1 คะแนน
35 OGG เป็น IRCAM 5.0 1 คะแนน
36 OGG เป็น HCOM 5.0 1 คะแนน
37 OGG เป็น AVR 5.0 1 คะแนน
38 OGG เป็น SMP 5.0 1 คะแนน
39 OGG เป็น SD2 5.0 1 คะแนน
40 OGG เป็น PRC
41 OGG เป็น MAUD
42 OGG เป็น SNDR
43 OGG เป็น SNDT
44 OGG เป็น CVS
45 OGG เป็น CVSD
46 OGG เป็น CVU
47 OGG เป็น DVMS
48 OGG เป็น FAP
49 OGG เป็น PAF
50 OGG เป็น FSSD
51 OGG เป็น SOU
52 OGG เป็น GSRT
53 OGG เป็น HTK
54 OGG เป็น SPH
55 OGG เป็น NIST
แปลงเป็น OGG การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น OGG 4.8 24,780 คะแนน
2 MP4 เป็น OGG 4.8 6,124 คะแนน
3 WAV เป็น OGG 4.8 2,947 คะแนน
4 M4A เป็น OGG 4.8 1,719 คะแนน
5 FLAC เป็น OGG 4.9 554 คะแนน
6 WEBM เป็น OGG 4.8 268 คะแนน
7 MOV เป็น OGG 4.7 265 คะแนน
8 MPEG เป็น OGG 4.8 198 คะแนน
9 WMA เป็น OGG 4.7 147 คะแนน
10 AAC เป็น OGG 4.8 140 คะแนน
11 3GP เป็น OGG 4.9 124 คะแนน
12 MKV เป็น OGG 4.7 123 คะแนน
13 OPUS เป็น OGG 4.8 121 คะแนน
14 AVI เป็น OGG 4.6 108 คะแนน
15 AMR เป็น OGG 4.9 91 คะแนน
16 ASF เป็น OGG 5.0 83 คะแนน
17 WMV เป็น OGG 4.7 74 คะแนน
18 M4V เป็น OGG 4.7 73 คะแนน
19 OGA เป็น OGG 4.4 64 คะแนน
20 OGV เป็น OGG 4.4 54 คะแนน
21 AIFF เป็น OGG 5.0 51 คะแนน
22 FLV เป็น OGG 4.7 39 คะแนน
23 M4R เป็น OGG 4.9 34 คะแนน
24 SWF เป็น OGG 4.4 30 คะแนน
25 CAF เป็น OGG 4.9 26 คะแนน
26 MPG เป็น OGG 4.7 16 คะแนน
27 APE เป็น OGG 5.0 15 คะแนน
28 TS เป็น OGG 4.7 7 คะแนน
29 WVE เป็น OGG 4.5 6 คะแนน
30 AC3 เป็น OGG 5.0 6 คะแนน
31 SND เป็น OGG 4.4 5 คะแนน
32 AU เป็น OGG 5.0 5 คะแนน
33 VOC เป็น OGG 5.0 4 คะแนน
34 RM เป็น OGG 5.0 4 คะแนน
35 MP2 เป็น OGG 4.5 4 คะแนน
36 RA เป็น OGG 3.8 3 คะแนน
37 M2TS เป็น OGG 5.0 3 คะแนน
38 VOX เป็น OGG 5.0 3 คะแนน
39 WV เป็น OGG 3.8 3 คะแนน
40 MTS เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
41 SPX เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
42 8SVX เป็น OGG 4.5 2 คะแนน
43 DSS เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
44 SLN เป็น OGG 4.0 1 คะแนน
45 SMP เป็น OGG 4.0 1 คะแนน
46 XA เป็น OGG 4.0 1 คะแนน
47 RMVB เป็น OGG 3.0 1 คะแนน
48 SHN เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
49 TAK เป็น OGG 4.0 1 คะแนน
50 VQF เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
51 F4V เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
52 3G2 เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
53 MXF เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
54 GSM เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
55 AAF เป็น OGG
56 AV1 เป็น OGG
57 AVCHD เป็น OGG
58 CAVS เป็น OGG
59 DIVX เป็น OGG
60 DV เป็น OGG
61 HEVC เป็น OGG
62 M2V เป็น OGG
63 MJPEG เป็น OGG
64 MOD เป็น OGG
65 MPEG-2 เป็น OGG
66 TOD เป็น OGG
67 VOB เป็น OGG
68 WTV เป็น OGG
69 XVID เป็น OGG
70 AMB เป็น OGG
71 AVR เป็น OGG
72 CDDA เป็น OGG
73 CVS เป็น OGG
74 CVSD เป็น OGG
75 CVU เป็น OGG
76 DTS เป็น OGG
77 DVMS เป็น OGG
78 FAP เป็น OGG
79 FSSD เป็น OGG
80 GSRT เป็น OGG
81 HCOM เป็น OGG
82 HTK เป็น OGG
83 IMA เป็น OGG
84 IRCAM เป็น OGG
85 MAUD เป็น OGG
86 NIST เป็น OGG
87 PAF เป็น OGG
88 PRC เป็น OGG
89 PVF เป็น OGG
90 SD2 เป็น OGG
91 SNDR เป็น OGG
92 SNDT เป็น OGG
93 SOU เป็น OGG
94 SPH เป็น OGG
95 TTA เป็น OGG
96 TXW เป็น OGG
97 VMS เป็น OGG
98 W64 เป็น OGG