MP3

mp3

รูปแบบ MP3 เสียง

เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดสำหรับการจัดเก็บเสียง เกือบผู้เล่นใด ๆ บนแพลตฟอร์มใด ๆ สามารถเปิดไฟล์ MP3 เสียงที่ถูกบีบอัดกับการสูญเสียคุณภาพ แต่การสูญเสียเป็นเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและขนาดของไฟล์นั้นมักจะน้อยกว่าที่ของไฟล์ต้นฉบับ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง MP3 การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น WAV 4.8 96,692 คะแนน
2 MP3 เป็น OGG 4.8 19,188 คะแนน
3 MP3 เป็น M4R 4.8 9,192 คะแนน
4 MP3 เป็น WMA 4.8 8,944 คะแนน
5 MP3 เป็น M4A 4.8 6,685 คะแนน
6 MP3 เป็น AAC 4.8 5,174 คะแนน
7 MP3 เป็น FLAC 4.7 4,863 คะแนน
8 MP3 เป็น AMR 4.8 2,065 คะแนน
9 MP3 เป็น AIFF 4.8 1,492 คะแนน
10 MP3 เป็น CDDA 4.6 1,425 คะแนน
11 MP3 เป็น DTS 4.6 1,154 คะแนน
12 MP3 เป็น GSM 4.7 810 คะแนน
13 MP3 เป็น OPUS 4.8 657 คะแนน
14 MP3 เป็น MP2 4.4 544 คะแนน
15 MP3 เป็น CAF 4.9 467 คะแนน
16 MP3 เป็น AC3 4.7 465 คะแนน
17 MP3 เป็น AU 4.7 422 คะแนน
18 MP3 เป็น WV 4.7 165 คะแนน
19 MP3 เป็น TXW 4.2 146 คะแนน
20 MP3 เป็น SMP 4.7 130 คะแนน
21 MP3 เป็น VOX 4.6 119 คะแนน
22 MP3 เป็น 8SVX 4.3 100 คะแนน
23 MP3 เป็น SLN 4.8 95 คะแนน
24 MP3 เป็น SND 4.7 88 คะแนน
25 MP3 เป็น VOC 4.7 52 คะแนน
26 MP3 เป็น OGA 4.4 51 คะแนน
27 MP3 เป็น SPX 4.7 51 คะแนน
28 MP3 เป็น W64 4.5 31 คะแนน
29 MP3 เป็น AMB 3.8 27 คะแนน
30 MP3 เป็น AVR 4.7 26 คะแนน
31 MP3 เป็น IMA 4.4 26 คะแนน
32 MP3 เป็น WVE 4.2 21 คะแนน
33 MP3 เป็น TTA 4.6 17 คะแนน
34 MP3 เป็น PVF 4.5 15 คะแนน
35 MP3 เป็น GSRT 4.6 14 คะแนน
36 MP3 เป็น FAP 4.5 13 คะแนน
37 MP3 เป็น PAF 4.7 13 คะแนน
38 MP3 เป็น CVS 4.4 13 คะแนน
39 MP3 เป็น RA 4.8 13 คะแนน
40 MP3 เป็น HCOM 4.9 10 คะแนน
41 MP3 เป็น PRC 4.2 10 คะแนน
42 MP3 เป็น SOU 4.4 9 คะแนน
43 MP3 เป็น FSSD 5.0 8 คะแนน
44 MP3 เป็น SD2 4.8 8 คะแนน
45 MP3 เป็น IRCAM 5.0 8 คะแนน
46 MP3 เป็น HTK 4.0 8 คะแนน
47 MP3 เป็น CVSD 4.5 6 คะแนน
48 MP3 เป็น DVMS 5.0 6 คะแนน
49 MP3 เป็น NIST 4.7 6 คะแนน
50 MP3 เป็น MAUD 5.0 5 คะแนน
51 MP3 เป็น SPH 5.0 5 คะแนน
52 MP3 เป็น SNDR 5.0 4 คะแนน
53 MP3 เป็น VMS 5.0 3 คะแนน
54 MP3 เป็น CVU 5.0 2 คะแนน
55 MP3 เป็น SNDT 3.8 2 คะแนน
แปลงเป็น MP3 การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น MP3 4.7 252,811 คะแนน
2 M4A เป็น MP3 4.8 218,968 คะแนน
3 OGG เป็น MP3 4.9 101,932 คะแนน
4 WAV เป็น MP3 4.8 67,779 คะแนน
5 WMA เป็น MP3 4.7 53,245 คะแนน
6 FLAC เป็น MP3 4.8 38,983 คะแนน
7 ASF เป็น MP3 5.0 38,185 คะแนน
8 OPUS เป็น MP3 4.8 37,694 คะแนน
9 3GP เป็น MP3 4.9 36,218 คะแนน
10 MPEG เป็น MP3 4.8 34,743 คะแนน
11 AMR เป็น MP3 4.8 33,291 คะแนน
12 WEBM เป็น MP3 4.7 27,308 คะแนน
13 AAC เป็น MP3 4.8 24,746 คะแนน
14 MKV เป็น MP3 4.7 18,169 คะแนน
15 AIFF เป็น MP3 4.9 7,412 คะแนน
16 MOV เป็น MP3 4.8 7,402 คะแนน
17 FLV เป็น MP3 4.8 6,484 คะแนน
18 WMV เป็น MP3 4.8 4,526 คะแนน
19 AVI เป็น MP3 4.7 3,283 คะแนน
20 GSM เป็น MP3 4.9 3,121 คะแนน
21 APE เป็น MP3 4.8 2,624 คะแนน
22 CAF เป็น MP3 4.8 2,139 คะแนน
23 TS เป็น MP3 4.7 1,993 คะแนน
24 SWF เป็น MP3 4.6 1,683 คะแนน
25 MPG เป็น MP3 4.7 1,633 คะแนน
26 RM เป็น MP3 4.7 1,596 คะแนน
27 M4R เป็น MP3 4.8 1,367 คะแนน
28 M4V เป็น MP3 4.8 1,245 คะแนน
29 DSS เป็น MP3 4.5 867 คะแนน
30 WVE เป็น MP3 4.5 858 คะแนน
31 OGA เป็น MP3 4.8 630 คะแนน
32 AU เป็น MP3 4.7 564 คะแนน
33 AC3 เป็น MP3 4.8 530 คะแนน
34 MP2 เป็น MP3 4.7 492 คะแนน
35 MTS เป็น MP3 4.8 472 คะแนน
36 SHN เป็น MP3 4.8 282 คะแนน
37 SMP เป็น MP3 4.5 258 คะแนน
38 VOC เป็น MP3 4.5 237 คะแนน
39 VOX เป็น MP3 4.4 192 คะแนน
40 OGV เป็น MP3 4.7 182 คะแนน
41 WV เป็น MP3 4.7 170 คะแนน
42 VOB เป็น MP3 4.8 156 คะแนน
43 RA เป็น MP3 4.6 140 คะแนน
44 SPX เป็น MP3 4.7 128 คะแนน
45 DTS เป็น MP3 4.5 115 คะแนน
46 F4V เป็น MP3 4.8 99 คะแนน
47 SND เป็น MP3 4.5 88 คะแนน
48 AAF เป็น MP3 4.5 84 คะแนน
49 3G2 เป็น MP3 4.9 70 คะแนน
50 VQF เป็น MP3 4.6 69 คะแนน
51 MXF เป็น MP3 4.8 67 คะแนน
52 TAK เป็น MP3 4.5 57 คะแนน
53 W64 เป็น MP3 4.8 45 คะแนน
54 MOD เป็น MP3 4.5 44 คะแนน
55 DIVX เป็น MP3 4.6 38 คะแนน
56 M2TS เป็น MP3 4.7 37 คะแนน
57 CDDA เป็น MP3 4.2 25 คะแนน
58 RMVB เป็น MP3 5.0 24 คะแนน
59 SLN เป็น MP3 5.0 24 คะแนน
60 CVS เป็น MP3 4.2 22 คะแนน
61 TTA เป็น MP3 4.9 21 คะแนน
62 XA เป็น MP3 4.7 10 คะแนน
63 AVR เป็น MP3 4.9 7 คะแนน
64 PRC เป็น MP3 4.6 7 คะแนน
65 8SVX เป็น MP3 3.8 6 คะแนน
66 SD2 เป็น MP3 3.8 4 คะแนน
67 IMA เป็น MP3 5.0 3 คะแนน
68 SPH เป็น MP3 5.0 3 คะแนน
69 PAF เป็น MP3 4.5 2 คะแนน
70 VMS เป็น MP3 4.5 2 คะแนน
71 AV1 เป็น MP3
72 AVCHD เป็น MP3
73 CAVS เป็น MP3
74 DV เป็น MP3
75 HEVC เป็น MP3
76 M2V เป็น MP3
77 MJPEG เป็น MP3
78 MPEG-2 เป็น MP3
79 TOD เป็น MP3 5.0 1 คะแนน
80 WTV เป็น MP3 5.0 1 คะแนน
81 XVID เป็น MP3
82 AMB เป็น MP3
83 CVSD เป็น MP3 5.0 1 คะแนน
84 CVU เป็น MP3
85 DVMS เป็น MP3
86 FAP เป็น MP3
87 FSSD เป็น MP3
88 GSRT เป็น MP3
89 HCOM เป็น MP3
90 HTK เป็น MP3
91 IRCAM เป็น MP3
92 MAUD เป็น MP3
93 NIST เป็น MP3
94 PVF เป็น MP3 4.0 1 คะแนน
95 SNDR เป็น MP3
96 SNDT เป็น MP3
97 SOU เป็น MP3
98 TXW เป็น MP3