MP3

mp3

รูปแบบ MP3 เสียง

เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดสำหรับการจัดเก็บเสียง เกือบผู้เล่นใด ๆ บนแพลตฟอร์มใด ๆ สามารถเปิดไฟล์ MP3 เสียงที่ถูกบีบอัดกับการสูญเสียคุณภาพ แต่การสูญเสียเป็นเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและขนาดของไฟล์นั้นมักจะน้อยกว่าที่ของไฟล์ต้นฉบับ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง MP3 การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น WAV 4.8 108,674 คะแนน
2 MP3 เป็น OGG 4.8 23,336 คะแนน
3 MP3 เป็น M4R 4.8 10,723 คะแนน
4 MP3 เป็น WMA 4.8 9,901 คะแนน
5 MP3 เป็น M4A 4.8 7,610 คะแนน
6 MP3 เป็น FLAC 4.7 5,767 คะแนน
7 MP3 เป็น AAC 4.8 5,551 คะแนน
8 MP3 เป็น AMR 4.8 2,232 คะแนน
9 MP3 เป็น CDDA 4.7 1,689 คะแนน
10 MP3 เป็น AIFF 4.8 1,661 คะแนน
11 MP3 เป็น DTS 4.6 1,260 คะแนน
12 MP3 เป็น GSM 4.7 852 คะแนน
13 MP3 เป็น OPUS 4.8 821 คะแนน
14 MP3 เป็น MP2 4.5 702 คะแนน
15 MP3 เป็น AC3 4.7 514 คะแนน
16 MP3 เป็น CAF 4.9 503 คะแนน
17 MP3 เป็น AU 4.7 476 คะแนน
18 MP3 เป็น WV 4.8 211 คะแนน
19 MP3 เป็น TXW 4.1 155 คะแนน
20 MP3 เป็น 8SVX 4.1 140 คะแนน
21 MP3 เป็น SMP 4.7 137 คะแนน
22 MP3 เป็น VOX 4.6 126 คะแนน
23 MP3 เป็น SLN 4.8 113 คะแนน
24 MP3 เป็น SND 4.7 96 คะแนน
25 MP3 เป็น SPX 4.6 61 คะแนน
26 MP3 เป็น OGA 4.4 60 คะแนน
27 MP3 เป็น VOC 4.7 59 คะแนน
28 MP3 เป็น W64 4.4 41 คะแนน
29 MP3 เป็น AVR 4.7 29 คะแนน
30 MP3 เป็น IMA 4.5 28 คะแนน
31 MP3 เป็น AMB 3.8 27 คะแนน
32 MP3 เป็น WVE 4.4 25 คะแนน
33 MP3 เป็น TTA 4.5 21 คะแนน
34 MP3 เป็น GSRT 4.4 17 คะแนน
35 MP3 เป็น PVF 4.4 17 คะแนน
36 MP3 เป็น RA 4.8 17 คะแนน
37 MP3 เป็น PAF 4.7 14 คะแนน
38 MP3 เป็น CVS 4.4 14 คะแนน
39 MP3 เป็น FAP 4.5 13 คะแนน
40 MP3 เป็น PRC 4.3 12 คะแนน
41 MP3 เป็น HCOM 4.9 11 คะแนน
42 MP3 เป็น FSSD 5.0 10 คะแนน
43 MP3 เป็น IRCAM 5.0 10 คะแนน
44 MP3 เป็น HTK 3.8 9 คะแนน
45 MP3 เป็น SOU 4.4 9 คะแนน
46 MP3 เป็น SD2 4.8 8 คะแนน
47 MP3 เป็น SPH 4.4 7 คะแนน
48 MP3 เป็น DVMS 5.0 6 คะแนน
49 MP3 เป็น NIST 4.7 6 คะแนน
50 MP3 เป็น CVSD 4.5 6 คะแนน
51 MP3 เป็น MAUD 5.0 5 คะแนน
52 MP3 เป็น VMS 5.0 4 คะแนน
53 MP3 เป็น SNDR 5.0 4 คะแนน
54 MP3 เป็น CVU 3.8 3 คะแนน
55 MP3 เป็น SNDT 3.8 2 คะแนน
แปลงเป็น MP3 การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น MP3 4.7 301,138 คะแนน
2 M4A เป็น MP3 4.8 259,949 คะแนน
3 OGG เป็น MP3 4.9 116,343 คะแนน
4 WAV เป็น MP3 4.8 77,255 คะแนน
5 WMA เป็น MP3 4.7 61,187 คะแนน
6 FLAC เป็น MP3 4.8 45,317 คะแนน
7 MPEG เป็น MP3 4.8 44,071 คะแนน
8 OPUS เป็น MP3 4.8 43,202 คะแนน
9 ASF เป็น MP3 5.0 38,243 คะแนน
10 3GP เป็น MP3 4.9 36,788 คะแนน
11 AMR เป็น MP3 4.8 36,025 คะแนน
12 WEBM เป็น MP3 4.7 32,734 คะแนน
13 AAC เป็น MP3 4.8 29,937 คะแนน
14 MKV เป็น MP3 4.7 20,606 คะแนน
15 MOV เป็น MP3 4.8 8,680 คะแนน
16 AIFF เป็น MP3 4.8 7,967 คะแนน
17 FLV เป็น MP3 4.8 7,358 คะแนน
18 WMV เป็น MP3 4.8 5,062 คะแนน
19 AVI เป็น MP3 4.7 3,729 คะแนน
20 GSM เป็น MP3 4.9 3,402 คะแนน
21 APE เป็น MP3 4.8 3,039 คะแนน
22 CAF เป็น MP3 4.8 2,250 คะแนน
23 TS เป็น MP3 4.7 2,147 คะแนน
24 MPG เป็น MP3 4.7 1,792 คะแนน
25 SWF เป็น MP3 4.6 1,757 คะแนน
26 RM เป็น MP3 4.7 1,687 คะแนน
27 M4R เป็น MP3 4.8 1,527 คะแนน
28 M4V เป็น MP3 4.8 1,352 คะแนน
29 DSS เป็น MP3 4.6 933 คะแนน
30 WVE เป็น MP3 4.5 858 คะแนน
31 OGA เป็น MP3 4.8 840 คะแนน
32 MP2 เป็น MP3 4.7 617 คะแนน
33 AU เป็น MP3 4.6 616 คะแนน
34 AC3 เป็น MP3 4.8 571 คะแนน
35 MTS เป็น MP3 4.8 500 คะแนน
36 SHN เป็น MP3 4.8 304 คะแนน
37 SMP เป็น MP3 4.5 259 คะแนน
38 VOC เป็น MP3 4.5 238 คะแนน
39 OGV เป็น MP3 4.7 218 คะแนน
40 VOX เป็น MP3 4.4 202 คะแนน
41 WV เป็น MP3 4.7 184 คะแนน
42 VOB เป็น MP3 4.8 178 คะแนน
43 RA เป็น MP3 4.6 166 คะแนน
44 SPX เป็น MP3 4.7 143 คะแนน
45 DTS เป็น MP3 4.5 126 คะแนน
46 F4V เป็น MP3 4.8 112 คะแนน
47 SND เป็น MP3 4.5 91 คะแนน
48 AAF เป็น MP3 4.5 84 คะแนน
49 3G2 เป็น MP3 4.9 74 คะแนน
50 VQF เป็น MP3 4.6 71 คะแนน
51 MXF เป็น MP3 4.8 71 คะแนน
52 TAK เป็น MP3 4.5 60 คะแนน
53 W64 เป็น MP3 4.7 52 คะแนน
54 MOD เป็น MP3 4.5 48 คะแนน
55 DIVX เป็น MP3 4.5 47 คะแนน
56 M2TS เป็น MP3 4.7 38 คะแนน
57 RMVB เป็น MP3 5.0 28 คะแนน
58 CDDA เป็น MP3 4.1 27 คะแนน
59 SLN เป็น MP3 5.0 26 คะแนน
60 CVS เป็น MP3 4.2 22 คะแนน
61 TTA เป็น MP3 4.9 21 คะแนน
62 8SVX เป็น MP3 4.3 14 คะแนน
63 XA เป็น MP3 4.7 10 คะแนน
64 AVR เป็น MP3 4.9 9 คะแนน
65 PRC เป็น MP3 4.6 7 คะแนน
66 IMA เป็น MP3 4.4 5 คะแนน
67 SD2 เป็น MP3 3.8 4 คะแนน
68 SPH เป็น MP3 5.0 3 คะแนน
69 AV1 เป็น MP3
70 AVCHD เป็น MP3
71 CAVS เป็น MP3
72 DV เป็น MP3
73 HEVC เป็น MP3
74 M2V เป็น MP3
75 MJPEG เป็น MP3
76 MPEG-2 เป็น MP3
77 TOD เป็น MP3 5.0 1 คะแนน
78 WTV เป็น MP3 5.0 1 คะแนน
79 XVID เป็น MP3
80 AMB เป็น MP3
81 CVSD เป็น MP3 5.0 1 คะแนน
82 CVU เป็น MP3
83 DVMS เป็น MP3
84 FAP เป็น MP3
85 FSSD เป็น MP3 3.0 1 คะแนน
86 GSRT เป็น MP3
87 HCOM เป็น MP3
88 HTK เป็น MP3
89 IRCAM เป็น MP3
90 MAUD เป็น MP3
91 NIST เป็น MP3
92 PAF เป็น MP3 4.5 2 คะแนน
93 PVF เป็น MP3 4.0 1 คะแนน
94 SNDR เป็น MP3
95 SNDT เป็น MP3
96 SOU เป็น MP3
97 TXW เป็น MP3
98 VMS เป็น MP3 4.5 2 คะแนน