HTK

htk

HTK

รูปแบบ PCM แบบ 16 บิตแบบช่องเดียวที่ HTK ใช้ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างเครื่องมือการประมวลผลคำพูดแบบซ่อนตัว Markov Model

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น HTK การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น HTK 4.0 12 คะแนน
2 WAV เป็น HTK 4.2 6 คะแนน
3 M4A เป็น HTK 5.0 2 คะแนน
4 MP4 เป็น HTK 5.0 2 คะแนน
5 ASF เป็น HTK 5.0 1 คะแนน
6 3G2 เป็น HTK
7 3GP เป็น HTK
8 AAF เป็น HTK
9 AV1 เป็น HTK
10 AVCHD เป็น HTK
11 AVI เป็น HTK
12 CAVS เป็น HTK
13 DIVX เป็น HTK
14 DV เป็น HTK
15 F4V เป็น HTK
16 FLV เป็น HTK
17 HEVC เป็น HTK
18 M2TS เป็น HTK
19 M2V เป็น HTK
20 M4V เป็น HTK
21 MJPEG เป็น HTK
22 MKV เป็น HTK
23 MOD เป็น HTK
24 MOV เป็น HTK
25 MPEG เป็น HTK
26 MPEG-2 เป็น HTK
27 MPG เป็น HTK
28 MTS เป็น HTK
29 MXF เป็น HTK
30 OGV เป็น HTK
31 RM เป็น HTK
32 RMVB เป็น HTK
33 SWF เป็น HTK
34 TOD เป็น HTK
35 TS เป็น HTK
36 VOB เป็น HTK
37 WEBM เป็น HTK
38 WMV เป็น HTK
39 WTV เป็น HTK
40 XVID เป็น HTK
41 8SVX เป็น HTK
42 AAC เป็น HTK
43 AC3 เป็น HTK
44 AIFF เป็น HTK
45 AMB เป็น HTK
46 AMR เป็น HTK
47 APE เป็น HTK
48 AU เป็น HTK
49 AVR เป็น HTK
50 CAF เป็น HTK
51 CDDA เป็น HTK
52 CVS เป็น HTK
53 CVSD เป็น HTK
54 CVU เป็น HTK
55 DSS เป็น HTK
56 DTS เป็น HTK
57 DVMS เป็น HTK
58 FAP เป็น HTK
59 FLAC เป็น HTK
60 FSSD เป็น HTK
61 GSM เป็น HTK
62 GSRT เป็น HTK
63 HCOM เป็น HTK
64 IMA เป็น HTK
65 IRCAM เป็น HTK
66 M4R เป็น HTK
67 MAUD เป็น HTK
68 MP2 เป็น HTK
69 NIST เป็น HTK
70 OGA เป็น HTK
71 OGG เป็น HTK
72 OPUS เป็น HTK
73 PAF เป็น HTK
74 PRC เป็น HTK
75 PVF เป็น HTK
76 RA เป็น HTK
77 SD2 เป็น HTK
78 SHN เป็น HTK
79 SLN เป็น HTK
80 SMP เป็น HTK
81 SND เป็น HTK
82 SNDR เป็น HTK
83 SNDT เป็น HTK
84 SOU เป็น HTK
85 SPH เป็น HTK
86 SPX เป็น HTK
87 TAK เป็น HTK
88 TTA เป็น HTK
89 TXW เป็น HTK
90 VMS เป็น HTK
91 VOC เป็น HTK
92 VOX เป็น HTK
93 VQF เป็น HTK
94 W64 เป็น HTK
95 WMA เป็น HTK
96 WV เป็น HTK
97 WVE เป็น HTK
98 XA เป็น HTK