AU

au

Sun Microsystems AU files

AU เป็นส่วนขยายของไฟล์สำหรับรูปแบบไฟล์เสียงที่เป็นของ Sun, NeXT และ DEC และใช้ใน UNIX รูปแบบไฟล์ AU เรียกว่า Sparc-Audio หรือ U-law fomat ไฟล์ AU มีสามส่วนคือข้อมูลเสียงและข้อความสำหรับส่วนหัว (มี 24 ไบต์) และบล็อกคำอธิบายประกอบ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AU การแปลง ให้คะแนน
1 AU เป็น MP3 4.6 409 คะแนน
2 AU เป็น WAV 4.7 107 คะแนน
3 AU เป็น OGG 5.0 3 คะแนน
4 AU เป็น WMA 5.0 2 คะแนน
5 AU เป็น SND 5.0 2 คะแนน
6 AU เป็น VOX 5.0 1 คะแนน
7 AU เป็น FLAC 5.0 1 คะแนน
8 AU เป็น M4R 5.0 1 คะแนน
9 AU เป็น M4A 3.0 1 คะแนน
10 AU เป็น GSM 5.0 1 คะแนน
11 AU เป็น WV 5.0 1 คะแนน
12 AU เป็น AAC
13 AU เป็น AC3
14 AU เป็น AIFF
15 AU เป็น AMR
16 AU เป็น DTS
17 AU เป็น OPUS
18 AU เป็น SPX
19 AU เป็น CAF
20 AU เป็น W64
21 AU เป็น VOC
22 AU เป็น TTA
23 AU เป็น RA
24 AU เป็น MP2
25 AU เป็น OGA
26 AU เป็น PVF
27 AU เป็น PRC
28 AU เป็น MAUD
29 AU เป็น 8SVX
30 AU เป็น AMB
31 AU เป็น SNDR
32 AU เป็น SNDT
33 AU เป็น AVR
34 AU เป็น CDDA
35 AU เป็น CVS
36 AU เป็น CVSD
37 AU เป็น CVU
38 AU เป็น DVMS
39 AU เป็น VMS
40 AU เป็น FAP
41 AU เป็น PAF
42 AU เป็น FSSD
43 AU เป็น SOU
44 AU เป็น GSRT
45 AU เป็น HCOM
46 AU เป็น HTK
47 AU เป็น IMA
48 AU เป็น IRCAM
49 AU เป็น SLN
50 AU เป็น SPH
51 AU เป็น NIST
52 AU เป็น SMP
53 AU เป็น TXW
54 AU เป็น WVE
55 AU เป็น SD2
แปลงเป็น AU การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น AU 4.8 279 คะแนน
2 WAV เป็น AU 4.9 87 คะแนน
3 M4A เป็น AU 4.5 35 คะแนน
4 MP4 เป็น AU 4.9 25 คะแนน
5 OGG เป็น AU 5.0 9 คะแนน
6 ASF เป็น AU 5.0 5 คะแนน
7 WVE เป็น AU 4.5 4 คะแนน
8 MPEG เป็น AU 4.7 3 คะแนน
9 WEBM เป็น AU 5.0 3 คะแนน
10 FLAC เป็น AU 5.0 3 คะแนน
11 WMA เป็น AU 5.0 2 คะแนน
12 AVI เป็น AU 5.0 2 คะแนน
13 3GP เป็น AU 5.0 2 คะแนน
14 CAF เป็น AU 5.0 1 คะแนน
15 MOV เป็น AU 5.0 1 คะแนน
16 SND เป็น AU 5.0 1 คะแนน
17 AIFF เป็น AU 5.0 1 คะแนน
18 MKV เป็น AU 5.0 1 คะแนน
19 3G2 เป็น AU
20 AAF เป็น AU
21 AV1 เป็น AU
22 AVCHD เป็น AU
23 CAVS เป็น AU
24 DIVX เป็น AU
25 DV เป็น AU
26 F4V เป็น AU
27 FLV เป็น AU
28 HEVC เป็น AU
29 M2TS เป็น AU
30 M2V เป็น AU
31 M4V เป็น AU
32 MJPEG เป็น AU
33 MOD เป็น AU
34 MPEG-2 เป็น AU
35 MPG เป็น AU
36 MTS เป็น AU
37 MXF เป็น AU
38 OGV เป็น AU
39 RM เป็น AU
40 RMVB เป็น AU
41 SWF เป็น AU
42 TOD เป็น AU
43 TS เป็น AU
44 VOB เป็น AU
45 WMV เป็น AU
46 WTV เป็น AU
47 XVID เป็น AU
48 8SVX เป็น AU
49 AAC เป็น AU
50 AC3 เป็น AU
51 AMB เป็น AU
52 AMR เป็น AU
53 APE เป็น AU
54 AVR เป็น AU
55 CDDA เป็น AU
56 CVS เป็น AU
57 CVSD เป็น AU
58 CVU เป็น AU
59 DSS เป็น AU
60 DTS เป็น AU
61 DVMS เป็น AU
62 FAP เป็น AU
63 FSSD เป็น AU
64 GSM เป็น AU
65 GSRT เป็น AU
66 HCOM เป็น AU
67 HTK เป็น AU
68 IMA เป็น AU
69 IRCAM เป็น AU
70 M4R เป็น AU
71 MAUD เป็น AU
72 MP2 เป็น AU
73 NIST เป็น AU
74 OGA เป็น AU
75 OPUS เป็น AU
76 PAF เป็น AU
77 PRC เป็น AU
78 PVF เป็น AU
79 RA เป็น AU
80 SD2 เป็น AU
81 SHN เป็น AU
82 SLN เป็น AU
83 SMP เป็น AU
84 SNDR เป็น AU
85 SNDT เป็น AU
86 SOU เป็น AU
87 SPH เป็น AU
88 SPX เป็น AU
89 TAK เป็น AU
90 TTA เป็น AU
91 TXW เป็น AU
92 VMS เป็น AU
93 VOC เป็น AU
94 VOX เป็น AU
95 VQF เป็น AU
96 W64 เป็น AU
97 WV เป็น AU
98 XA เป็น AU