AU

au

Sun Microsystems AU files

AU เป็นส่วนขยายของไฟล์สำหรับรูปแบบไฟล์เสียงที่เป็นของ Sun, NeXT และ DEC และใช้ใน UNIX รูปแบบไฟล์ AU เรียกว่า Sparc-Audio หรือ U-law fomat ไฟล์ AU มีสามส่วนคือข้อมูลเสียงและข้อความสำหรับส่วนหัว (มี 24 ไบต์) และบล็อกคำอธิบายประกอบ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AU การแปลง ให้คะแนน
1 AU เป็น MP3 4.6 276 คะแนน
2 AU เป็น WAV 4.6 78 คะแนน
3 AU เป็น WMA 5.0 2 คะแนน
4 AU เป็น FLAC 5.0 1 คะแนน
5 AU เป็น GSM 5.0 1 คะแนน
6 AU เป็น OGG 5.0 1 คะแนน
7 AU เป็น SND 5.0 1 คะแนน
8 AU เป็น WV 5.0 1 คะแนน
9 AU เป็น AAC
10 AU เป็น AC3
11 AU เป็น AIFF
12 AU เป็น AMR
13 AU เป็น M4A
14 AU เป็น M4R
15 AU เป็น DTS
16 AU เป็น OPUS
17 AU เป็น SPX
18 AU เป็น CAF
19 AU เป็น W64
20 AU เป็น VOC
21 AU เป็น TTA
22 AU เป็น RA
23 AU เป็น MP2
24 AU เป็น OGA
25 AU เป็น PVF
26 AU เป็น PRC
27 AU เป็น MAUD
28 AU เป็น 8SVX
29 AU เป็น AMB
30 AU เป็น SNDR
31 AU เป็น SNDT
32 AU เป็น AVR
33 AU เป็น CDDA
34 AU เป็น CVS
35 AU เป็น CVSD
36 AU เป็น CVU
37 AU เป็น DVMS
38 AU เป็น VMS
39 AU เป็น FAP
40 AU เป็น PAF
41 AU เป็น FSSD
42 AU เป็น SOU
43 AU เป็น GSRT
44 AU เป็น HCOM
45 AU เป็น HTK
46 AU เป็น IMA
47 AU เป็น IRCAM
48 AU เป็น SLN
49 AU เป็น SPH
50 AU เป็น NIST
51 AU เป็น SMP
52 AU เป็น TXW
53 AU เป็น VOX
54 AU เป็น WVE
55 AU เป็น SD2
แปลงเป็น AU การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น AU 4.9 180 คะแนน
2 WAV เป็น AU 4.9 56 คะแนน
3 MP4 เป็น AU 4.9 20 คะแนน
4 M4A เป็น AU 5.0 14 คะแนน
5 OGG เป็น AU 5.0 7 คะแนน
6 ASF เป็น AU 5.0 5 คะแนน
7 WVE เป็น AU 4.5 4 คะแนน
8 WMA เป็น AU 5.0 2 คะแนน
9 FLAC เป็น AU 5.0 2 คะแนน
10 WEBM เป็น AU 5.0 2 คะแนน
11 AVI เป็น AU 5.0 2 คะแนน
12 3GP เป็น AU 5.0 2 คะแนน
13 MPEG เป็น AU 5.0 1 คะแนน
14 AIFF เป็น AU 5.0 1 คะแนน
15 SND เป็น AU 5.0 1 คะแนน
16 3G2 เป็น AU
17 AAF เป็น AU
18 AV1 เป็น AU
19 AVCHD เป็น AU
20 CAVS เป็น AU
21 DIVX เป็น AU
22 DV เป็น AU
23 F4V เป็น AU
24 FLV เป็น AU
25 HEVC เป็น AU
26 M2TS เป็น AU
27 M2V เป็น AU
28 M4V เป็น AU
29 MJPEG เป็น AU
30 MKV เป็น AU
31 MOD เป็น AU
32 MOV เป็น AU
33 MPEG-2 เป็น AU
34 MPG เป็น AU
35 MTS เป็น AU
36 MXF เป็น AU
37 OGV เป็น AU
38 RM เป็น AU
39 RMVB เป็น AU
40 SWF เป็น AU
41 TOD เป็น AU
42 TS เป็น AU
43 VOB เป็น AU
44 WMV เป็น AU
45 WTV เป็น AU
46 XVID เป็น AU
47 8SVX เป็น AU
48 AAC เป็น AU
49 AC3 เป็น AU
50 AMB เป็น AU
51 AMR เป็น AU
52 APE เป็น AU
53 AVR เป็น AU
54 CAF เป็น AU
55 CDDA เป็น AU
56 CVS เป็น AU
57 CVSD เป็น AU
58 CVU เป็น AU
59 DSS เป็น AU
60 DTS เป็น AU
61 DVMS เป็น AU
62 FAP เป็น AU
63 FSSD เป็น AU
64 GSM เป็น AU
65 GSRT เป็น AU
66 HCOM เป็น AU
67 HTK เป็น AU
68 IMA เป็น AU
69 IRCAM เป็น AU
70 M4R เป็น AU
71 MAUD เป็น AU
72 MP2 เป็น AU
73 NIST เป็น AU
74 OGA เป็น AU
75 OPUS เป็น AU
76 PAF เป็น AU
77 PRC เป็น AU
78 PVF เป็น AU
79 RA เป็น AU
80 SD2 เป็น AU
81 SHN เป็น AU
82 SLN เป็น AU
83 SMP เป็น AU
84 SNDR เป็น AU
85 SNDT เป็น AU
86 SOU เป็น AU
87 SPH เป็น AU
88 SPX เป็น AU
89 TAK เป็น AU
90 TTA เป็น AU
91 TXW เป็น AU
92 VMS เป็น AU
93 VOC เป็น AU
94 VOX เป็น AU
95 VQF เป็น AU
96 W64 เป็น AU
97 WV เป็น AU
98 XA เป็น AU