AAC

aac

การเข้ารหัสเสียงขั้นสูง

รูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นทางเลือกให้ mp3 คิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไฟล์ขนาดเล็กที่มีคุณภาพเสียงที่ดี รุ่นแรกไม่ประสบความสำเร็จมาก แต่กับการพัฒนาของ AAC, มันก็กลายเป็นไปได้ที่จะจัดเก็บเสียงที่มีการสูญเสียน้อยกว่าของที่มีคุณภาพและมีขนาดของไฟล์เช่นเดียวกับที่ของ MP3

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AAC การแปลง ให้คะแนน
1 AAC เป็น MP3 4.8 18,754 คะแนน
2 AAC เป็น WAV 4.8 2,166 คะแนน
3 AAC เป็น M4A 4.8 401 คะแนน
4 AAC เป็น WMA 4.8 111 คะแนน
5 AAC เป็น M4R 4.7 111 คะแนน
6 AAC เป็น OGG 4.8 86 คะแนน
7 AAC เป็น FLAC 4.8 74 คะแนน
8 AAC เป็น AC3 4.7 73 คะแนน
9 AAC เป็น AMR 4.8 65 คะแนน
10 AAC เป็น AIFF 4.8 30 คะแนน
11 AAC เป็น OPUS 4.9 16 คะแนน
12 AAC เป็น DTS 5.0 12 คะแนน
13 AAC เป็น GSM 3.8 9 คะแนน
14 AAC เป็น CAF 4.9 7 คะแนน
15 AAC เป็น MP2 5.0 5 คะแนน
16 AAC เป็น VOC 5.0 3 คะแนน
17 AAC เป็น VOX 5.0 3 คะแนน
18 AAC เป็น CDDA 5.0 3 คะแนน
19 AAC เป็น W64 5.0 3 คะแนน
20 AAC เป็น AU 5.0 3 คะแนน
21 AAC เป็น WV 5.0 2 คะแนน
22 AAC เป็น SMP 4.5 2 คะแนน
23 AAC เป็น SLN 5.0 2 คะแนน
24 AAC เป็น IMA 5.0 2 คะแนน
25 AAC เป็น RA 5.0 1 คะแนน
26 AAC เป็น AMB 3.0 1 คะแนน
27 AAC เป็น DVMS 5.0 1 คะแนน
28 AAC เป็น PAF 3.0 1 คะแนน
29 AAC เป็น PRC 3.0 1 คะแนน
30 AAC เป็น TXW 3.0 1 คะแนน
31 AAC เป็น TTA 5.0 1 คะแนน
32 AAC เป็น SPX 5.0 1 คะแนน
33 AAC เป็น WVE 5.0 1 คะแนน
34 AAC เป็น OGA
35 AAC เป็น PVF
36 AAC เป็น MAUD
37 AAC เป็น 8SVX
38 AAC เป็น SND
39 AAC เป็น SNDR
40 AAC เป็น SNDT
41 AAC เป็น AVR
42 AAC เป็น CVS
43 AAC เป็น CVSD
44 AAC เป็น CVU
45 AAC เป็น VMS
46 AAC เป็น FAP
47 AAC เป็น FSSD
48 AAC เป็น SOU
49 AAC เป็น GSRT
50 AAC เป็น HCOM
51 AAC เป็น HTK
52 AAC เป็น IRCAM
53 AAC เป็น SPH
54 AAC เป็น NIST
55 AAC เป็น SD2
แปลงเป็น AAC การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น AAC 4.8 4,621 คะแนน
2 OPUS เป็น AAC 4.7 1,782 คะแนน
3 OGG เป็น AAC 5.0 1,714 คะแนน
4 WMA เป็น AAC 4.7 982 คะแนน
5 MP4 เป็น AAC 4.7 951 คะแนน
6 M4A เป็น AAC 4.8 544 คะแนน
7 FLAC เป็น AAC 4.7 377 คะแนน
8 WVE เป็น AAC 4.5 317 คะแนน
9 WAV เป็น AAC 4.9 282 คะแนน
10 PRC เป็น AAC 4.5 121 คะแนน
11 WEBM เป็น AAC 4.9 98 คะแนน
12 ASF เป็น AAC 5.0 94 คะแนน
13 3GP เป็น AAC 4.8 86 คะแนน
14 MPEG เป็น AAC 4.5 82 คะแนน
15 SMP เป็น AAC 4.5 69 คะแนน
16 MKV เป็น AAC 4.7 67 คะแนน
17 M4R เป็น AAC 4.8 66 คะแนน
18 MOV เป็น AAC 4.5 43 คะแนน
19 AMR เป็น AAC 4.6 43 คะแนน
20 FLV เป็น AAC 4.9 32 คะแนน
21 AVI เป็น AAC 4.8 29 คะแนน
22 WMV เป็น AAC 4.4 28 คะแนน
23 APE เป็น AAC 4.7 25 คะแนน
24 AC3 เป็น AAC 4.6 21 คะแนน
25 AIFF เป็น AAC 4.9 19 คะแนน
26 TS เป็น AAC 4.7 18 คะแนน
27 CAF เป็น AAC 4.8 15 คะแนน
28 SPX เป็น AAC 4.4 14 คะแนน
29 M4V เป็น AAC 4.6 13 คะแนน
30 DTS เป็น AAC 4.3 11 คะแนน
31 AVR เป็น AAC 4.6 10 คะแนน
32 MPG เป็น AAC 4.4 9 คะแนน
33 SWF เป็น AAC 4.8 8 คะแนน
34 MTS เป็น AAC 4.0 5 คะแนน
35 VMS เป็น AAC 4.5 4 คะแนน
36 XA เป็น AAC 4.5 4 คะแนน
37 IMA เป็น AAC 4.0 4 คะแนน
38 RM เป็น AAC 5.0 3 คะแนน
39 AAF เป็น AAC 4.7 3 คะแนน
40 VOC เป็น AAC 4.7 3 คะแนน
41 PAF เป็น AAC 4.7 3 คะแนน
42 RA เป็น AAC 5.0 2 คะแนน
43 MOD เป็น AAC 4.5 2 คะแนน
44 FAP เป็น AAC 4.5 2 คะแนน
45 MXF เป็น AAC 4.5 2 คะแนน
46 AMB เป็น AAC 3.8 2 คะแนน
47 PVF เป็น AAC 4.5 2 คะแนน
48 TAK เป็น AAC 5.0 2 คะแนน
49 CVSD เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
50 CDDA เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
51 F4V เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
52 SHN เป็น AAC 3.0 1 คะแนน
53 SND เป็น AAC 3.0 1 คะแนน
54 VOX เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
55 3G2 เป็น AAC
56 AV1 เป็น AAC
57 AVCHD เป็น AAC
58 CAVS เป็น AAC
59 DIVX เป็น AAC
60 DV เป็น AAC
61 HEVC เป็น AAC
62 M2TS เป็น AAC
63 M2V เป็น AAC
64 MJPEG เป็น AAC
65 MPEG-2 เป็น AAC
66 OGV เป็น AAC
67 RMVB เป็น AAC
68 TOD เป็น AAC
69 VOB เป็น AAC
70 WTV เป็น AAC
71 XVID เป็น AAC
72 8SVX เป็น AAC
73 AU เป็น AAC
74 CVS เป็น AAC
75 CVU เป็น AAC
76 DSS เป็น AAC
77 DVMS เป็น AAC
78 FSSD เป็น AAC
79 GSM เป็น AAC
80 GSRT เป็น AAC
81 HCOM เป็น AAC
82 HTK เป็น AAC
83 IRCAM เป็น AAC
84 MAUD เป็น AAC
85 MP2 เป็น AAC
86 NIST เป็น AAC
87 OGA เป็น AAC
88 SD2 เป็น AAC
89 SLN เป็น AAC
90 SNDR เป็น AAC
91 SNDT เป็น AAC
92 SOU เป็น AAC
93 SPH เป็น AAC
94 TTA เป็น AAC
95 TXW เป็น AAC
96 VQF เป็น AAC
97 W64 เป็น AAC
98 WV เป็น AAC