AAC

aac

การเข้ารหัสเสียงขั้นสูง

รูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นทางเลือกให้ mp3 คิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไฟล์ขนาดเล็กที่มีคุณภาพเสียงที่ดี รุ่นแรกไม่ประสบความสำเร็จมาก แต่กับการพัฒนาของ AAC, มันก็กลายเป็นไปได้ที่จะจัดเก็บเสียงที่มีการสูญเสียน้อยกว่าของที่มีคุณภาพและมีขนาดของไฟล์เช่นเดียวกับที่ของ MP3

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง AAC การแปลง ให้คะแนน
1 AAC เป็น MP3 4.8 50,101 คะแนน
2 AAC เป็น WAV 4.8 6,883 คะแนน
3 AAC เป็น M4A 4.8 929 คะแนน
4 AAC เป็น M4R 4.7 260 คะแนน
5 AAC เป็น OGG 4.8 255 คะแนน
6 AAC เป็น WMA 4.8 236 คะแนน
7 AAC เป็น FLAC 4.9 164 คะแนน
8 AAC เป็น AC3 4.8 156 คะแนน
9 AAC เป็น AMR 4.8 118 คะแนน
10 AAC เป็น AIFF 4.7 104 คะแนน
11 AAC เป็น OPUS 4.7 32 คะแนน
12 AAC เป็น DTS 4.9 30 คะแนน
13 AAC เป็น GSM 4.2 22 คะแนน
14 AAC เป็น MP2 4.2 20 คะแนน
15 AAC เป็น W64 4.6 16 คะแนน
16 AAC เป็น CDDA 5.0 9 คะแนน
17 AAC เป็น CAF 4.9 9 คะแนน
18 AAC เป็น VOC 4.4 5 คะแนน
19 AAC เป็น TXW 3.8 4 คะแนน
20 AAC เป็น WV 4.3 4 คะแนน
21 AAC เป็น AU 5.0 4 คะแนน
22 AAC เป็น VOX 5.0 3 คะแนน
23 AAC เป็น WVE 4.7 3 คะแนน
24 AAC เป็น IMA 5.0 2 คะแนน
25 AAC เป็น SMP 4.5 2 คะแนน
26 AAC เป็น SLN 5.0 2 คะแนน
27 AAC เป็น AVR 5.0 2 คะแนน
28 AAC เป็น 8SVX 5.0 2 คะแนน
29 AAC เป็น DVMS 5.0 1 คะแนน
30 AAC เป็น AMB 3.0 1 คะแนน
31 AAC เป็น TTA 5.0 1 คะแนน
32 AAC เป็น SPX 5.0 1 คะแนน
33 AAC เป็น SND 5.0 1 คะแนน
34 AAC เป็น SD2 5.0 1 คะแนน
35 AAC เป็น RA 5.0 1 คะแนน
36 AAC เป็น PRC 3.0 1 คะแนน
37 AAC เป็น PAF 3.0 1 คะแนน
38 AAC เป็น OGA
39 AAC เป็น PVF
40 AAC เป็น MAUD
41 AAC เป็น SNDR
42 AAC เป็น SNDT
43 AAC เป็น CVS
44 AAC เป็น CVSD
45 AAC เป็น CVU
46 AAC เป็น VMS
47 AAC เป็น FAP
48 AAC เป็น FSSD
49 AAC เป็น SOU
50 AAC เป็น GSRT
51 AAC เป็น HCOM
52 AAC เป็น HTK
53 AAC เป็น IRCAM
54 AAC เป็น SPH
55 AAC เป็น NIST
แปลงเป็น AAC การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น AAC 4.8 7,076 คะแนน
2 OGG เป็น AAC 4.9 2,033 คะแนน
3 OPUS เป็น AAC 4.7 1,990 คะแนน
4 MP4 เป็น AAC 4.7 1,790 คะแนน
5 WMA เป็น AAC 4.7 1,171 คะแนน
6 M4A เป็น AAC 4.7 1,080 คะแนน
7 FLAC เป็น AAC 4.7 791 คะแนน
8 WAV เป็น AAC 4.8 548 คะแนน
9 WVE เป็น AAC 4.5 317 คะแนน
10 MPEG เป็น AAC 4.6 247 คะแนน
11 WEBM เป็น AAC 4.8 164 คะแนน
12 M4R เป็น AAC 4.8 139 คะแนน
13 PRC เป็น AAC 4.5 121 คะแนน
14 MKV เป็น AAC 4.6 108 คะแนน
15 3GP เป็น AAC 4.8 106 คะแนน
16 ASF เป็น AAC 5.0 94 คะแนน
17 MOV เป็น AAC 4.6 91 คะแนน
18 AMR เป็น AAC 4.7 77 คะแนน
19 SMP เป็น AAC 4.5 69 คะแนน
20 FLV เป็น AAC 4.9 58 คะแนน
21 WMV เป็น AAC 4.3 43 คะแนน
22 AVI เป็น AAC 4.8 39 คะแนน
23 AC3 เป็น AAC 4.5 36 คะแนน
24 APE เป็น AAC 4.8 33 คะแนน
25 TS เป็น AAC 4.7 25 คะแนน
26 AIFF เป็น AAC 4.9 25 คะแนน
27 CAF เป็น AAC 4.6 22 คะแนน
28 M4V เป็น AAC 4.5 21 คะแนน
29 DTS เป็น AAC 4.5 18 คะแนน
30 SPX เป็น AAC 4.4 16 คะแนน
31 MPG เป็น AAC 4.7 13 คะแนน
32 SWF เป็น AAC 4.4 12 คะแนน
33 AVR เป็น AAC 4.6 10 คะแนน
34 MTS เป็น AAC 4.0 5 คะแนน
35 IMA เป็น AAC 4.0 4 คะแนน
36 VMS เป็น AAC 4.5 4 คะแนน
37 XA เป็น AAC 4.5 4 คะแนน
38 CVS เป็น AAC 4.0 4 คะแนน
39 RA เป็น AAC 4.8 4 คะแนน
40 OGA เป็น AAC 4.8 4 คะแนน
41 MXF เป็น AAC 4.7 3 คะแนน
42 RM เป็น AAC 5.0 3 คะแนน
43 PAF เป็น AAC 4.7 3 คะแนน
44 VOC เป็น AAC 4.7 3 คะแนน
45 AAF เป็น AAC 4.7 3 คะแนน
46 FAP เป็น AAC 4.5 2 คะแนน
47 F4V เป็น AAC 5.0 2 คะแนน
48 W64 เป็น AAC 4.5 2 คะแนน
49 DSS เป็น AAC 5.0 2 คะแนน
50 MOD เป็น AAC 4.5 2 คะแนน
51 WV เป็น AAC 5.0 2 คะแนน
52 MP2 เป็น AAC 4.5 2 คะแนน
53 TAK เป็น AAC 5.0 2 คะแนน
54 SLN เป็น AAC 4.0 2 คะแนน
55 AMB เป็น AAC 3.8 2 คะแนน
56 PVF เป็น AAC 4.5 2 คะแนน
57 RMVB เป็น AAC 3.0 1 คะแนน
58 SHN เป็น AAC 3.0 1 คะแนน
59 TXW เป็น AAC 3.0 1 คะแนน
60 VOX เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
61 SND เป็น AAC 3.0 1 คะแนน
62 OGV เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
63 3G2 เป็น AAC 3.0 1 คะแนน
64 CDDA เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
65 CVSD เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
66 AV1 เป็น AAC
67 AVCHD เป็น AAC
68 CAVS เป็น AAC
69 DIVX เป็น AAC
70 DV เป็น AAC
71 HEVC เป็น AAC
72 M2TS เป็น AAC
73 M2V เป็น AAC
74 MJPEG เป็น AAC
75 MPEG-2 เป็น AAC
76 TOD เป็น AAC
77 VOB เป็น AAC
78 WTV เป็น AAC
79 XVID เป็น AAC
80 8SVX เป็น AAC
81 AU เป็น AAC
82 CVU เป็น AAC
83 DVMS เป็น AAC
84 FSSD เป็น AAC
85 GSM เป็น AAC
86 GSRT เป็น AAC
87 HCOM เป็น AAC
88 HTK เป็น AAC
89 IRCAM เป็น AAC
90 MAUD เป็น AAC
91 NIST เป็น AAC
92 SD2 เป็น AAC
93 SNDR เป็น AAC
94 SNDT เป็น AAC
95 SOU เป็น AAC
96 SPH เป็น AAC
97 TTA เป็น AAC
98 VQF เป็น AAC