Công Cụ Chuyển Đổi XPM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xpm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xpm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

xpm

X Windows system pixmap (color)

Đây là một định dạng tập tin hình ảnh được viết dưới dạng văn bản trong ngôn ngữ C. Nó được sử dụng trong giao diện X Windows System cho các kết nối từ xa, được thiết kế để phục vụ khách hàng và máy chủ. Định dạng này có thể được sử dụng để lưu trữ hình ảnh màu và đơn sắc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XPM Chuyển đổi Đánh giá
1 XPM sang PNG 5.0 30 phiếu bầu
2 XPM sang JPG 4.6 14 phiếu bầu
3 XPM sang ICO 5.0 5 phiếu bầu
4 XPM sang PDF 5.0 2 phiếu bầu
5 XPM sang SVG 5.0 2 phiếu bầu
6 XPM sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
7 XPM sang EPS 5.0 1 phiếu bầu
8 XPM sang XBM 5.0 1 phiếu bầu
9 XPM sang JP2
10 XPM sang WBMP
11 XPM sang GIF
12 XPM sang TGA
13 XPM sang PCX
14 XPM sang TIFF
15 XPM sang CUR
Chuyển đổi sang XPM Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang XPM 5.0 267 phiếu bầu
2 JPG sang XPM 5.0 100 phiếu bầu
3 BMP sang XPM 5.0 36 phiếu bầu
4 ICO sang XPM 4.6 27 phiếu bầu
5 SVG sang XPM 5.0 14 phiếu bầu
6 GIF sang XPM 5.0 9 phiếu bầu
7 HTML sang XPM 5.0 9 phiếu bầu
8 PDF sang XPM 4.8 6 phiếu bầu
9 XCF sang XPM 4.8 5 phiếu bầu
10 DOCX sang XPM 5.0 2 phiếu bầu
11 TXT sang XPM 5.0 2 phiếu bầu
12 JPEG sang XPM 5.0 1 phiếu bầu
13 DXF sang XPM 5.0 1 phiếu bầu
14 XBM sang XPM 5.0 1 phiếu bầu
15 PSD sang XPM 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả