Công Cụ Chuyển Đổi XPM

Chuyển đổi trực tuyến từ file xpm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xpm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xpm

X Windows system pixmap (color)

Đây là một định dạng tập tin hình ảnh được viết dưới dạng văn bản trong ngôn ngữ C. Nó được sử dụng trong giao diện X Windows System cho các kết nối từ xa, được thiết kế để phục vụ khách hàng và máy chủ. Định dạng này có thể được sử dụng để lưu trữ hình ảnh màu và đơn sắc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XPM Chuyển đổi Đánh giá
1 XPM sang PNG 4.7 176 phiếu bầu
2 XPM sang JPG 4.4 54 phiếu bầu
3 XPM sang ICO 4.6 18 phiếu bầu
4 XPM sang SVG 3.8 16 phiếu bầu
5 XPM sang PDF 4.0 7 phiếu bầu
6 XPM sang BMP 5.0 7 phiếu bầu
7 XPM sang EPS 4.3 6 phiếu bầu
8 XPM sang XBM 5.0 5 phiếu bầu
9 XPM sang DXF 5.0 2 phiếu bầu
10 XPM sang TIFF 4.5 2 phiếu bầu
11 XPM sang JPEG 5.0 1 phiếu bầu
12 XPM sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
13 XPM sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
14 XPM sang WEBP 5.0 1 phiếu bầu
15 XPM sang JP2
Chuyển đổi sang XPM Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang XPM 4.8 1,392 phiếu bầu
2 DNG sang XPM 4.6 693 phiếu bầu
3 JPG sang XPM 4.8 430 phiếu bầu
4 JPEG sang XPM 4.8 130 phiếu bầu
5 BMP sang XPM 4.9 109 phiếu bầu
6 ICO sang XPM 4.8 70 phiếu bầu
7 SVG sang XPM 4.9 54 phiếu bầu
8 GIF sang XPM 4.8 36 phiếu bầu
9 WEBP sang XPM 4.5 33 phiếu bầu
10 PDF sang XPM 4.9 19 phiếu bầu
11 XCF sang XPM 4.4 18 phiếu bầu
12 PSD sang XPM 4.4 10 phiếu bầu
13 HTML sang XPM 5.0 9 phiếu bầu
14 DOCX sang XPM 5.0 7 phiếu bầu
15 XPS sang XPM 3.8 6 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XPM

4.7 (3,376 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!