Công Cụ Chuyển Đổi WMZ

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file wmz. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wmz

Compressed Windows Meta File

Đây là một định dạng để lưu trữ các skin cho giao diện Media Player trong Windows. Các định dạng WMZ chứa mã JScript và một tập hợp các yếu tố đồ họa. Các JScript xác định như thế nào mỗi phần tử tương tác với da. Nó được lưu trữ ở dạng nén sử dụng nén ZIP.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMZ Chuyển đổi Đánh giá
1 WMZ sang JPG 4.2 30 phiếu bầu
2 WMZ sang PDF 4.3 8 phiếu bầu
3 WMZ sang JPEG 4.8 4 phiếu bầu
4 WMZ sang PNG 3.8 3 phiếu bầu
5 WMZ sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
6 WMZ sang RTF 4.0 1 phiếu bầu
7 WMZ sang WMF 5.0 1 phiếu bầu
8 WMZ sang JP2
9 WMZ sang BMP
10 WMZ sang WBMP
11 WMZ sang GIF
12 WMZ sang TGA
13 WMZ sang SVG
14 WMZ sang PCX
15 WMZ sang TIFF

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WMZ

4.3 (48 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!