Công Cụ Chuyển Đổi WMF

Chuyển đổi trực tuyến từ file wmf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wmf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wmf

Computer Graphics Metafile

Một định dạng để lưu trữ đồ họa vector trong Windows, tham gia vào các đầu ra trực tiếp của một hình ảnh trong một bối cảnh cụ thể trên màn hình của thiết bị đồ họa. Nó cũng được sử dụng để chuyển thông tin từ clipboard. Nó hỗ trợ 24-bit bảng màu RGB màu và được sử dụng để xuất khẩu đồ họa trong Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMF Chuyển đổi Đánh giá
1 WMF sang JPG 4.4 591 phiếu bầu
2 WMF sang PDF 4.5 263 phiếu bầu
3 WMF sang SVG 4.6 224 phiếu bầu
4 WMF sang PNG 4.4 182 phiếu bầu
5 WMF sang DXF 4.1 178 phiếu bầu
6 WMF sang EPS 4.6 132 phiếu bầu
7 WMF sang DOC 4.2 79 phiếu bầu
8 WMF sang EMF 4.6 36 phiếu bầu
9 WMF sang JPEG 4.5 33 phiếu bầu
10 WMF sang PLT 4.9 28 phiếu bầu
11 WMF sang AI 4.6 28 phiếu bầu
12 WMF sang DOCX 3.9 22 phiếu bầu
13 WMF sang TIFF 5.0 22 phiếu bầu
14 WMF sang BMP 4.3 13 phiếu bầu
15 WMF sang PSD 4.5 13 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WMF 4.5 2,575 phiếu bầu
2 PNG sang WMF 4.4 1,799 phiếu bầu
3 EPS sang WMF 4.4 659 phiếu bầu
4 SVG sang WMF 4.3 599 phiếu bầu
5 AI sang WMF 4.3 300 phiếu bầu
6 BMP sang WMF 4.3 271 phiếu bầu
7 DXF sang WMF 4.4 175 phiếu bầu
8 CDR sang WMF 4.6 146 phiếu bầu
9 GIF sang WMF 4.5 129 phiếu bầu
10 EMF sang WMF 4.1 71 phiếu bầu
11 JPEG sang WMF 4.4 65 phiếu bầu
12 PSD sang WMF 4.2 50 phiếu bầu
13 TIFF sang WMF 4.7 42 phiếu bầu
14 WEBP sang WMF 4.3 24 phiếu bầu
15 DST sang WMF 5.0 11 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WMF

4.4 (8,920 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!