Công Cụ Chuyển Đổi WMF

Chuyển đổi trực tuyến từ file wmf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wmf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wmf

Computer Graphics Metafile

Một định dạng để lưu trữ đồ họa vector trong Windows, tham gia vào các đầu ra trực tiếp của một hình ảnh trong một bối cảnh cụ thể trên màn hình của thiết bị đồ họa. Nó cũng được sử dụng để chuyển thông tin từ clipboard. Nó hỗ trợ 24-bit bảng màu RGB màu và được sử dụng để xuất khẩu đồ họa trong Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMF Chuyển đổi Đánh giá
1 WMF sang JPG 4.4 814 phiếu bầu
2 WMF sang PDF 4.5 381 phiếu bầu
3 WMF sang SVG 4.5 294 phiếu bầu
4 WMF sang PNG 4.4 272 phiếu bầu
5 WMF sang DXF 4.1 234 phiếu bầu
6 WMF sang EPS 4.5 164 phiếu bầu
7 WMF sang DOC 4.0 96 phiếu bầu
8 WMF sang JPEG 4.2 54 phiếu bầu
9 WMF sang EMF 4.6 53 phiếu bầu
10 WMF sang AI 4.7 46 phiếu bầu
11 WMF sang PLT 4.9 42 phiếu bầu
12 WMF sang TIFF 4.7 36 phiếu bầu
13 WMF sang DOCX 3.9 28 phiếu bầu
14 WMF sang BMP 4.0 24 phiếu bầu
15 WMF sang GIF 4.6 20 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WMF 4.4 3,421 phiếu bầu
2 PNG sang WMF 4.4 2,547 phiếu bầu
3 SVG sang WMF 4.3 850 phiếu bầu
4 EPS sang WMF 4.4 847 phiếu bầu
5 AI sang WMF 4.2 391 phiếu bầu
6 BMP sang WMF 4.3 340 phiếu bầu
7 DXF sang WMF 4.3 231 phiếu bầu
8 GIF sang WMF 4.5 166 phiếu bầu
9 CDR sang WMF 4.5 156 phiếu bầu
10 JPEG sang WMF 4.3 131 phiếu bầu
11 EMF sang WMF 4.0 89 phiếu bầu
12 PSD sang WMF 4.1 65 phiếu bầu
13 WEBP sang WMF 4.3 55 phiếu bầu
14 TIFF sang WMF 4.7 47 phiếu bầu
15 JFIF sang WMF 4.8 18 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WMF

4.4 (12,148 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!