Công Cụ Chuyển Đổi WMF

Chuyển đổi trực tuyến từ file wmf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wmf

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wmf

Computer Graphics Metafile

Một định dạng để lưu trữ đồ họa vector trong Windows, tham gia vào các đầu ra trực tiếp của một hình ảnh trong một bối cảnh cụ thể trên màn hình của thiết bị đồ họa. Nó cũng được sử dụng để chuyển thông tin từ clipboard. Nó hỗ trợ 24-bit bảng màu RGB màu và được sử dụng để xuất khẩu đồ họa trong Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMF Chuyển đổi Đánh giá
1 WMF sang JPG 4.4 527 phiếu bầu
2 WMF sang PDF 4.6 235 phiếu bầu
3 WMF sang SVG 4.6 199 phiếu bầu
4 WMF sang PNG 4.4 155 phiếu bầu
5 WMF sang DXF 4.1 151 phiếu bầu
6 WMF sang EPS 4.6 121 phiếu bầu
7 WMF sang DOC 4.2 75 phiếu bầu
8 WMF sang JPEG 4.5 31 phiếu bầu
9 WMF sang EMF 4.7 29 phiếu bầu
10 WMF sang PLT 4.9 28 phiếu bầu
11 WMF sang AI 4.6 26 phiếu bầu
12 WMF sang DOCX 3.8 19 phiếu bầu
13 WMF sang TIFF 5.0 18 phiếu bầu
14 WMF sang BMP 4.3 13 phiếu bầu
15 WMF sang GIF 4.8 12 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WMF 4.5 2,235 phiếu bầu
2 PNG sang WMF 4.4 1,565 phiếu bầu
3 EPS sang WMF 4.4 580 phiếu bầu
4 SVG sang WMF 4.4 501 phiếu bầu
5 AI sang WMF 4.4 267 phiếu bầu
6 BMP sang WMF 4.3 241 phiếu bầu
7 DXF sang WMF 4.4 159 phiếu bầu
8 CDR sang WMF 4.6 145 phiếu bầu
9 GIF sang WMF 4.5 116 phiếu bầu
10 EMF sang WMF 4.2 58 phiếu bầu
11 PSD sang WMF 4.2 48 phiếu bầu
12 JPEG sang WMF 4.5 40 phiếu bầu
13 TIFF sang WMF 4.7 40 phiếu bầu
14 WEBP sang WMF 4.1 18 phiếu bầu
15 DST sang WMF 5.0 8 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WMF

4.5 (7,792 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!