Công Cụ Chuyển Đổi WMF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wmf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wmf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

wmf

Computer Graphics Metafile

Một định dạng để lưu trữ đồ họa vector trong Windows, tham gia vào các đầu ra trực tiếp của một hình ảnh trong một bối cảnh cụ thể trên màn hình của thiết bị đồ họa. Nó cũng được sử dụng để chuyển thông tin từ clipboard. Nó hỗ trợ 24-bit bảng màu RGB màu và được sử dụng để xuất khẩu đồ họa trong Windows.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMF Chuyển đổi Đánh giá
1 WMF sang JPG 4.6 264 phiếu bầu
2 WMF sang SVG 4.8 119 phiếu bầu
3 WMF sang PDF 4.6 107 phiếu bầu
4 WMF sang DXF 4.4 86 phiếu bầu
5 WMF sang EPS 4.7 76 phiếu bầu
6 WMF sang PNG 4.6 66 phiếu bầu
7 WMF sang DOC 4.7 40 phiếu bầu
8 WMF sang PLT 5.0 18 phiếu bầu
9 WMF sang EMF 4.6 16 phiếu bầu
10 WMF sang JPEG 4.7 16 phiếu bầu
11 WMF sang AI 4.5 14 phiếu bầu
12 WMF sang TIFF 5.0 9 phiếu bầu
13 WMF sang GIF 4.9 8 phiếu bầu
14 WMF sang DOCX 4.8 8 phiếu bầu
15 WMF sang ICO 4.8 6 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMF Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WMF 4.7 1,254 phiếu bầu
2 PNG sang WMF 4.6 897 phiếu bầu
3 EPS sang WMF 4.6 340 phiếu bầu
4 SVG sang WMF 4.6 295 phiếu bầu
5 AI sang WMF 4.6 159 phiếu bầu
6 BMP sang WMF 4.5 153 phiếu bầu
7 CDR sang WMF 4.6 120 phiếu bầu
8 DXF sang WMF 4.7 92 phiếu bầu
9 GIF sang WMF 4.8 72 phiếu bầu
10 EMF sang WMF 4.5 36 phiếu bầu
11 TIFF sang WMF 4.6 35 phiếu bầu
12 PSD sang WMF 4.7 33 phiếu bầu
13 WEBP sang WMF 4.4 5 phiếu bầu
14 CMX sang WMF 5.0 4 phiếu bầu
15 PLT sang WMF 4.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả