Công Cụ Chuyển Đổi WEBP

Chuyển đổi trực tuyến từ file webp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang webp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

webp

WebP Image Format

Đây là một định dạng mới có hỗ trợ lossless nén và làm giảm chất lượng hình ảnh trên Internet. Công ty Google đã phát triển định dạng này đặc biệt để làm việc trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các lợi thế chính là kích thước tập tin của nó là nhỏ so với các định dạng hình ảnh khác, nhưng tương tự về chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBP sang JPG 4.8 131,310 phiếu bầu
2 WEBP sang PNG 4.8 35,790 phiếu bầu
3 WEBP sang GIF 4.7 15,882 phiếu bầu
4 WEBP sang JPEG 4.8 8,027 phiếu bầu
5 WEBP sang SVG 4.2 2,095 phiếu bầu
6 WEBP sang PDF 4.8 1,183 phiếu bầu
7 WEBP sang ICO 4.7 882 phiếu bầu
8 WEBP sang DOC 4.4 810 phiếu bầu
9 WEBP sang DXF 4.6 793 phiếu bầu
10 WEBP sang TIFF 4.8 400 phiếu bầu
11 WEBP sang PSD 4.7 400 phiếu bầu
12 WEBP sang BMP 4.8 379 phiếu bầu
13 WEBP sang AI 3.8 376 phiếu bầu
14 WEBP sang EPS 4.2 188 phiếu bầu
15 WEBP sang DOCX 4.3 131 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WEBP 4.7 5,732 phiếu bầu
2 PNG sang WEBP 4.7 4,578 phiếu bầu
3 GIF sang WEBP 4.7 1,142 phiếu bầu
4 JPEG sang WEBP 4.6 297 phiếu bầu
5 SVG sang WEBP 4.5 189 phiếu bầu
6 HTML sang WEBP 4.4 100 phiếu bầu
7 PDF sang WEBP 4.6 89 phiếu bầu
8 PSD sang WEBP 4.9 50 phiếu bầu
9 JFIF sang WEBP 5.0 29 phiếu bầu
10 AI sang WEBP 4.3 22 phiếu bầu
11 DOCX sang WEBP 4.3 16 phiếu bầu
12 BMP sang WEBP 4.8 15 phiếu bầu
13 EPS sang WEBP 4.0 10 phiếu bầu
14 JP2 sang WEBP 4.9 9 phiếu bầu
15 PPTX sang WEBP 4.1 8 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WEBP

4.8 (211,780 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!