Công Cụ Chuyển Đổi WEBP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file webp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang webp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

webp

WebP Image Format

Đây là một định dạng mới có hỗ trợ lossless nén và làm giảm chất lượng hình ảnh trên Internet. Công ty Google đã phát triển định dạng này đặc biệt để làm việc trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các lợi thế chính là kích thước tập tin của nó là nhỏ so với các định dạng hình ảnh khác, nhưng tương tự về chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBP sang JPG 4.8 101,383 phiếu bầu
2 WEBP sang PNG 4.8 25,854 phiếu bầu
3 WEBP sang GIF 4.7 11,673 phiếu bầu
4 WEBP sang JPEG 4.8 4,834 phiếu bầu
5 WEBP sang SVG 4.1 1,230 phiếu bầu
6 WEBP sang PDF 4.8 796 phiếu bầu
7 WEBP sang DOC 4.5 658 phiếu bầu
8 WEBP sang ICO 4.7 551 phiếu bầu
9 WEBP sang DXF 4.6 499 phiếu bầu
10 WEBP sang BMP 4.8 309 phiếu bầu
11 WEBP sang TIFF 4.8 278 phiếu bầu
12 WEBP sang PSD 4.8 276 phiếu bầu
13 WEBP sang AI 3.8 271 phiếu bầu
14 WEBP sang EPS 4.3 132 phiếu bầu
15 WEBP sang JP2 4.9 89 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WEBP 4.7 3,962 phiếu bầu
2 PNG sang WEBP 4.7 3,221 phiếu bầu
3 GIF sang WEBP 4.7 832 phiếu bầu
4 JPEG sang WEBP 4.6 177 phiếu bầu
5 SVG sang WEBP 4.5 122 phiếu bầu
6 HTML sang WEBP 4.4 93 phiếu bầu
7 PDF sang WEBP 4.7 62 phiếu bầu
8 PSD sang WEBP 4.8 33 phiếu bầu
9 JFIF sang WEBP 4.9 19 phiếu bầu
10 AI sang WEBP 4.6 16 phiếu bầu
11 BMP sang WEBP 4.8 12 phiếu bầu
12 DOCX sang WEBP 4.2 11 phiếu bầu
13 PPTX sang WEBP 4.1 8 phiếu bầu
14 EPS sang WEBP 4.4 5 phiếu bầu
15 ICO sang WEBP 5.0 5 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WEBP

4.8 (158,046 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!