Công Cụ Chuyển Đổi WEBP

Chuyển đổi trực tuyến từ file webp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang webp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

webp

WebP Image Format

Đây là một định dạng mới có hỗ trợ lossless nén và làm giảm chất lượng hình ảnh trên Internet. Công ty Google đã phát triển định dạng này đặc biệt để làm việc trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các lợi thế chính là kích thước tập tin của nó là nhỏ so với các định dạng hình ảnh khác, nhưng tương tự về chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBP sang JPG 4.8 153,866 phiếu bầu
2 WEBP sang PNG 4.8 43,712 phiếu bầu
3 WEBP sang GIF 4.7 18,578 phiếu bầu
4 WEBP sang JPEG 4.8 10,851 phiếu bầu
5 WEBP sang SVG 4.2 2,760 phiếu bầu
6 WEBP sang PDF 4.8 1,488 phiếu bầu
7 WEBP sang ICO 4.7 1,143 phiếu bầu
8 WEBP sang DXF 4.6 1,014 phiếu bầu
9 WEBP sang DOC 4.5 930 phiếu bầu
10 WEBP sang TIFF 4.8 483 phiếu bầu
11 WEBP sang PSD 4.7 466 phiếu bầu
12 WEBP sang AI 3.8 460 phiếu bầu
13 WEBP sang BMP 4.8 446 phiếu bầu
14 WEBP sang EPS 4.2 233 phiếu bầu
15 WEBP sang DOCX 4.3 162 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WEBP 4.7 7,260 phiếu bầu
2 PNG sang WEBP 4.7 5,852 phiếu bầu
3 GIF sang WEBP 4.7 1,332 phiếu bầu
4 JPEG sang WEBP 4.7 417 phiếu bầu
5 SVG sang WEBP 4.5 240 phiếu bầu
6 HTML sang WEBP 4.3 119 phiếu bầu
7 PDF sang WEBP 4.6 115 phiếu bầu
8 PSD sang WEBP 4.7 62 phiếu bầu
9 JFIF sang WEBP 4.9 42 phiếu bầu
10 AI sang WEBP 4.5 26 phiếu bầu
11 BMP sang WEBP 4.7 19 phiếu bầu
12 DOCX sang WEBP 4.4 17 phiếu bầu
13 HEIC sang WEBP 5.0 13 phiếu bầu
14 EPS sang WEBP 4.2 12 phiếu bầu
15 JP2 sang WEBP 4.8 12 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WEBP

4.8 (253,159 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!