Công Cụ Chuyển Đổi WEBP

Chuyển đổi trực tuyến từ file webp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang webp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

webp

WebP Image Format

Đây là một định dạng mới có hỗ trợ lossless nén và làm giảm chất lượng hình ảnh trên Internet. Công ty Google đã phát triển định dạng này đặc biệt để làm việc trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các lợi thế chính là kích thước tập tin của nó là nhỏ so với các định dạng hình ảnh khác, nhưng tương tự về chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBP sang JPG 4.8 258,849 phiếu bầu
2 WEBP sang PNG 4.8 85,230 phiếu bầu
3 WEBP sang GIF 4.7 31,307 phiếu bầu
4 WEBP sang JPEG 4.8 26,715 phiếu bầu
5 WEBP sang SVG 4.3 6,956 phiếu bầu
6 WEBP sang PDF 4.8 3,473 phiếu bầu
7 WEBP sang ICO 4.7 2,784 phiếu bầu
8 WEBP sang DXF 4.6 2,457 phiếu bầu
9 WEBP sang DOC 4.4 1,896 phiếu bầu
10 WEBP sang TIFF 4.8 1,031 phiếu bầu
11 WEBP sang AI 3.9 883 phiếu bầu
12 WEBP sang BMP 4.8 788 phiếu bầu
13 WEBP sang PSD 4.7 761 phiếu bầu
14 WEBP sang EPS 4.2 550 phiếu bầu
15 WEBP sang DOCX 4.4 390 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WEBP 4.8 18,861 phiếu bầu
2 PNG sang WEBP 4.8 15,269 phiếu bầu
3 GIF sang WEBP 4.7 1,965 phiếu bầu
4 JPEG sang WEBP 4.8 1,622 phiếu bầu
5 SVG sang WEBP 4.5 657 phiếu bầu
6 PDF sang WEBP 4.6 254 phiếu bầu
7 JFIF sang WEBP 4.8 219 phiếu bầu
8 HTML sang WEBP 4.2 190 phiếu bầu
9 PSD sang WEBP 4.7 113 phiếu bầu
10 AI sang WEBP 4.6 62 phiếu bầu
11 AVIF sang WEBP 4.5 56 phiếu bầu
12 BMP sang WEBP 4.6 55 phiếu bầu
13 HEIC sang WEBP 4.9 53 phiếu bầu
14 DOCX sang WEBP 4.4 30 phiếu bầu
15 EPS sang WEBP 4.5 29 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WEBP

4.8 (465,464 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!