Công Cụ Chuyển Đổi WEBP

Chuyển đổi trực tuyến từ file webp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang webp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

webp

WebP Image Format

Đây là một định dạng mới có hỗ trợ lossless nén và làm giảm chất lượng hình ảnh trên Internet. Công ty Google đã phát triển định dạng này đặc biệt để làm việc trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các lợi thế chính là kích thước tập tin của nó là nhỏ so với các định dạng hình ảnh khác, nhưng tương tự về chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBP sang JPG 4.8 474,081 phiếu bầu
2 WEBP sang PNG 4.8 193,197 phiếu bầu
3 WEBP sang JPEG 4.8 74,647 phiếu bầu
4 WEBP sang GIF 4.7 53,557 phiếu bầu
5 WEBP sang SVG 4.3 16,839 phiếu bầu
6 WEBP sang PDF 4.8 8,870 phiếu bầu
7 WEBP sang ICO 4.7 7,949 phiếu bầu
8 WEBP sang DXF 4.6 6,527 phiếu bầu
9 WEBP sang DOC 4.4 4,529 phiếu bầu
10 WEBP sang TIFF 4.8 2,115 phiếu bầu
11 WEBP sang AI 4.2 1,849 phiếu bầu
12 WEBP sang BMP 4.8 1,620 phiếu bầu
13 WEBP sang PSD 4.7 1,407 phiếu bầu
14 WEBP sang EPS 4.3 1,168 phiếu bầu
15 WEBP sang DOCX 4.3 790 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WEBP 4.8 47,155 phiếu bầu
2 PNG sang WEBP 4.8 39,477 phiếu bầu
3 JPEG sang WEBP 4.8 5,417 phiếu bầu
4 GIF sang WEBP 4.7 3,688 phiếu bầu
5 SVG sang WEBP 4.6 2,056 phiếu bầu
6 AVIF sang WEBP 4.8 854 phiếu bầu
7 PDF sang WEBP 4.7 696 phiếu bầu
8 JFIF sang WEBP 4.8 670 phiếu bầu
9 HTML sang WEBP 4.2 334 phiếu bầu
10 HEIC sang WEBP 4.8 303 phiếu bầu
11 PSD sang WEBP 4.7 254 phiếu bầu
12 BMP sang WEBP 4.8 136 phiếu bầu
13 AI sang WEBP 4.8 121 phiếu bầu
14 DOCX sang WEBP 4.5 94 phiếu bầu
15 EPS sang WEBP 4.5 72 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WEBP

4.8 (955,068 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!