Công Cụ Chuyển Đổi WEBP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file webp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang webp

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

webp

WebP Image Format

Đây là một định dạng mới có hỗ trợ lossless nén và làm giảm chất lượng hình ảnh trên Internet. Công ty Google đã phát triển định dạng này đặc biệt để làm việc trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các lợi thế chính là kích thước tập tin của nó là nhỏ so với các định dạng hình ảnh khác, nhưng tương tự về chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBP sang JPG 4.9 33,008 phiếu bầu
2 WEBP sang PNG 4.9 7,451 phiếu bầu
3 WEBP sang GIF 4.5 1,153 phiếu bầu
4 WEBP sang JPEG 4.7 885 phiếu bầu
5 WEBP sang DOC 4.5 387 phiếu bầu
6 WEBP sang SVG 4.7 279 phiếu bầu
7 WEBP sang PDF 4.8 216 phiếu bầu
8 WEBP sang BMP 4.9 181 phiếu bầu
9 WEBP sang TIFF 4.8 94 phiếu bầu
10 WEBP sang DXF 4.8 88 phiếu bầu
11 WEBP sang PSD 4.8 87 phiếu bầu
12 WEBP sang ICO 4.9 79 phiếu bầu
13 WEBP sang AI 4.4 75 phiếu bầu
14 WEBP sang JP2 4.9 71 phiếu bầu
15 WEBP sang EPS 4.8 35 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WEBP 4.7 981 phiếu bầu
2 PNG sang WEBP 4.7 724 phiếu bầu
3 HTML sang WEBP 4.6 70 phiếu bầu
4 GIF sang WEBP 4.5 51 phiếu bầu
5 JPEG sang WEBP 4.4 31 phiếu bầu
6 SVG sang WEBP 5.0 21 phiếu bầu
7 PDF sang WEBP 4.3 12 phiếu bầu
8 PSD sang WEBP 5.0 5 phiếu bầu
9 BIN sang WEBP 4.5 4 phiếu bầu
10 DOCX sang WEBP 4.7 3 phiếu bầu
11 TIFF sang WEBP 5.0 3 phiếu bầu
12 BMP sang WEBP 5.0 2 phiếu bầu
13 AI sang WEBP 5.0 2 phiếu bầu
14 CDR sang WEBP 3.8 2 phiếu bầu
15 TXT sang WEBP 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả