Công Cụ Chuyển Đổi WEBP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file webp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang webp

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 411,058,061 tập tin với tổng dung lượng là 5,915 TB

webp

WebP Image Format

Đây là một định dạng mới có hỗ trợ lossless nén và làm giảm chất lượng hình ảnh trên Internet. Công ty Google đã phát triển định dạng này đặc biệt để làm việc trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các lợi thế chính là kích thước tập tin của nó là nhỏ so với các định dạng hình ảnh khác, nhưng tương tự về chất lượng hình ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBP sang JPG 4.8 59,535 phiếu bầu
2 WEBP sang PNG 4.9 13,306 phiếu bầu
3 WEBP sang GIF 4.7 3,452 phiếu bầu
4 WEBP sang JPEG 4.7 2,313 phiếu bầu
5 WEBP sang SVG 4.2 547 phiếu bầu
6 WEBP sang DOC 4.5 479 phiếu bầu
7 WEBP sang PDF 4.8 444 phiếu bầu
8 WEBP sang DXF 4.6 237 phiếu bầu
9 WEBP sang BMP 4.9 225 phiếu bầu
10 WEBP sang TIFF 4.8 172 phiếu bầu
11 WEBP sang ICO 4.8 169 phiếu bầu
12 WEBP sang PSD 4.8 168 phiếu bầu
13 WEBP sang AI 4.0 142 phiếu bầu
14 WEBP sang JP2 4.9 75 phiếu bầu
15 WEBP sang EPS 4.4 75 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WEBP Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang WEBP 4.7 2,083 phiếu bầu
2 PNG sang WEBP 4.7 1,685 phiếu bầu
3 GIF sang WEBP 4.4 120 phiếu bầu
4 JPEG sang WEBP 4.5 81 phiếu bầu
5 HTML sang WEBP 4.6 78 phiếu bầu
6 SVG sang WEBP 4.6 64 phiếu bầu
7 PDF sang WEBP 4.5 33 phiếu bầu
8 PSD sang WEBP 4.9 19 phiếu bầu
9 AI sang WEBP 4.3 6 phiếu bầu
10 BMP sang WEBP 4.3 6 phiếu bầu
11 DOCX sang WEBP 4.8 4 phiếu bầu
12 TXT sang WEBP 5.0 4 phiếu bầu
13 PPTX sang WEBP 4.0 4 phiếu bầu
14 BIN sang WEBP 4.5 4 phiếu bầu
15 JP2 sang WEBP 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WEBP

4.8 (85,907 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!