Công Cụ Chuyển Đổi VIFF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file viff sang định dạng khác và từ định dạng khác sang viff

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

viff

Khoros Visualization image

Đây là một định dạng hình ảnh bitmap được sử dụng trong bộ phần mềm trực quan VisiQuest Khoros. VIFF có thể được sử dụng để lưu trữ các ảnh bitmap được tạo thành từ các khu màu. Nó có thể lưu trữ lên đến 2-3 bản đồ màu sắc, và nó được sử dụng để phân tích dữ liệu hình ảnh trong phần mềm nghiên cứu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả