Công Cụ Chuyển Đổi TGA Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file tga sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tga

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

tga

Truevision TGA (Targa) Image

TGA là một định dạng đồ họa raster. Ban đầu nó được tạo ra bởi Truevision Inc cho card đồ họa có sản xuất riêng của mình vào năm 1984, nhưng sau đó đã trở thành phổ biến trên nhiều nền tảng, đặc biệt là trong lĩnh vực chỉnh sửa video, hình ảnh động. Định dạng hỗ trợ độ sâu màu 1-32 bit trên mỗi điểm ảnh. Có hỗ trợ cho các kênh alpha, nén RLE.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TGA Chuyển đổi Đánh giá
1 TGA sang JPG 4.9 1,326 phiếu bầu
2 TGA sang PNG 4.8 797 phiếu bầu
3 TGA sang JPEG 4.7 62 phiếu bầu
4 TGA sang BMP 4.8 56 phiếu bầu
5 TGA sang PPM 5.0 17 phiếu bầu
6 TGA sang PSD 5.0 13 phiếu bầu
7 TGA sang PDF 4.8 12 phiếu bầu
8 TGA sang GIF 5.0 10 phiếu bầu
9 TGA sang SVG 4.6 9 phiếu bầu
10 TGA sang ICO 4.8 8 phiếu bầu
11 TGA sang CUR 5.0 5 phiếu bầu
12 TGA sang HDR 5.0 3 phiếu bầu
13 TGA sang TIFF 5.0 3 phiếu bầu
14 TGA sang RGB 4.0 3 phiếu bầu
15 TGA sang PCX 5.0 2 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TGA Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang TGA 4.9 704 phiếu bầu
2 JPG sang TGA 5.0 530 phiếu bầu
3 DDS sang TGA 4.7 122 phiếu bầu
4 BMP sang TGA 4.9 75 phiếu bầu
5 GIF sang TGA 4.8 46 phiếu bầu
6 PSD sang TGA 4.8 44 phiếu bầu
7 PDF sang TGA 4.8 16 phiếu bầu
8 XCF sang TGA 4.8 15 phiếu bầu
9 TIFF sang TGA 5.0 13 phiếu bầu
10 CUR sang TGA 4.8 8 phiếu bầu
11 AI sang TGA 5.0 6 phiếu bầu
12 SVG sang TGA 5.0 5 phiếu bầu
13 PPTX sang TGA 5.0 5 phiếu bầu
14 BIN sang TGA 4.6 5 phiếu bầu
15 TXT sang TGA 5.0 5 phiếu bầu

Xem tất cả