Công Cụ Chuyển Đổi SVG

Chuyển đổi trực tuyến từ file svg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang svg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

svg

Vector Graphics Scalable

SVG là một ngôn ngữ đánh dấu, SVG, được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C), được thiết kế để mô tả vector hai chiều và đồ họa vector / raster hỗn hợp trong XML. Hỗ trợ cả và hoạt hình, đồ họa tương tác và kịch bản khai báo. Không hỗ trợ các mô tả của các đối tượng ba chiều. Các cơ sở của SVG VML hình thành ngôn ngữ đánh dấu và PGML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 SVG sang PNG 4.6 71,742 phiếu bầu
2 SVG sang JPG 4.6 35,179 phiếu bầu
3 SVG sang ICO 4.7 16,136 phiếu bầu
4 SVG sang DXF 4.4 14,020 phiếu bầu
5 SVG sang PDF 4.5 11,117 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.2 7,188 phiếu bầu
7 SVG sang EPS 4.5 6,510 phiếu bầu
8 SVG sang JPEG 4.2 6,162 phiếu bầu
9 SVG sang EMF 4.7 2,892 phiếu bầu
10 SVG sang GIF 3.8 2,179 phiếu bầu
11 SVG sang WEBP 4.6 2,049 phiếu bầu
12 SVG sang HTML 4.2 2,004 phiếu bầu
13 SVG sang PSD 4.4 1,688 phiếu bầu
14 SVG sang BMP 4.5 1,573 phiếu bầu
15 SVG sang TIFF 4.4 1,133 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.3 359,923 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.4 214,763 phiếu bầu
3 PDF sang SVG 4.5 35,319 phiếu bầu
4 JPEG sang SVG 4.4 29,622 phiếu bầu
5 EPS sang SVG 4.6 27,759 phiếu bầu
6 WEBP sang SVG 4.3 16,791 phiếu bầu
7 AI sang SVG 4.5 13,019 phiếu bầu
8 DXF sang SVG 4.3 9,534 phiếu bầu
9 GIF sang SVG 4.3 9,420 phiếu bầu
10 PSD sang SVG 4.1 8,117 phiếu bầu
11 DOCX sang SVG 4.5 5,127 phiếu bầu
12 JFIF sang SVG 4.4 4,188 phiếu bầu
13 BMP sang SVG 4.4 4,041 phiếu bầu
14 HTML sang SVG 4.0 3,999 phiếu bầu
15 TTF sang SVG 4.4 3,901 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SVG

4.4 (963,767 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!