Công Cụ Chuyển Đổi SVG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file svg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang svg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 411,058,061 tập tin với tổng dung lượng là 5,915 TB

svg

Vector Graphics Scalable

SVG là một ngôn ngữ đánh dấu, SVG, được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C), được thiết kế để mô tả vector hai chiều và đồ họa vector / raster hỗn hợp trong XML. Hỗ trợ cả và hoạt hình, đồ họa tương tác và kịch bản khai báo. Không hỗ trợ các mô tả của các đối tượng ba chiều. Các cơ sở của SVG VML hình thành ngôn ngữ đánh dấu và PGML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 SVG sang PNG 4.7 19,182 phiếu bầu
2 SVG sang JPG 4.5 7,487 phiếu bầu
3 SVG sang DXF 4.4 3,764 phiếu bầu
4 SVG sang ICO 4.7 3,218 phiếu bầu
5 SVG sang AI 4.4 2,929 phiếu bầu
6 SVG sang PDF 4.6 2,518 phiếu bầu
7 SVG sang EPS 4.6 1,898 phiếu bầu
8 SVG sang EMF 4.7 905 phiếu bầu
9 SVG sang HTML 4.6 891 phiếu bầu
10 SVG sang GIF 4.1 827 phiếu bầu
11 SVG sang JPEG 4.1 824 phiếu bầu
12 SVG sang PSD 4.5 563 phiếu bầu
13 SVG sang TTF 4.5 416 phiếu bầu
14 SVG sang WMF 4.5 386 phiếu bầu
15 SVG sang BMP 4.6 376 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.6 76,969 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.6 56,885 phiếu bầu
3 PDF sang SVG 4.7 6,366 phiếu bầu
4 EPS sang SVG 4.7 6,283 phiếu bầu
5 AI sang SVG 4.7 3,461 phiếu bầu
6 GIF sang SVG 4.7 3,071 phiếu bầu
7 DXF sang SVG 4.5 2,615 phiếu bầu
8 PSD sang SVG 4.4 2,410 phiếu bầu
9 CDR sang SVG 4.6 1,626 phiếu bầu
10 HTML sang SVG 4.5 1,571 phiếu bầu
11 JPEG sang SVG 4.2 1,415 phiếu bầu
12 TTF sang SVG 4.5 1,221 phiếu bầu
13 BMP sang SVG 4.7 1,126 phiếu bầu
14 DOCX sang SVG 4.7 1,126 phiếu bầu
15 WEBP sang SVG 4.2 547 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SVG

4.6 (219,557 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!