Công Cụ Chuyển Đổi SVG

Chuyển đổi trực tuyến từ file svg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang svg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

svg

Vector Graphics Scalable

SVG là một ngôn ngữ đánh dấu, SVG, được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C), được thiết kế để mô tả vector hai chiều và đồ họa vector / raster hỗn hợp trong XML. Hỗ trợ cả và hoạt hình, đồ họa tương tác và kịch bản khai báo. Không hỗ trợ các mô tả của các đối tượng ba chiều. Các cơ sở của SVG VML hình thành ngôn ngữ đánh dấu và PGML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 SVG sang PNG 4.6 27,523 phiếu bầu
2 SVG sang JPG 4.5 11,177 phiếu bầu
3 SVG sang DXF 4.4 5,190 phiếu bầu
4 SVG sang ICO 4.7 5,134 phiếu bầu
5 SVG sang PDF 4.5 3,805 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.4 3,560 phiếu bầu
7 SVG sang EPS 4.6 2,575 phiếu bầu
8 SVG sang JPEG 4.1 1,462 phiếu bầu
9 SVG sang EMF 4.7 1,267 phiếu bầu
10 SVG sang HTML 4.4 1,096 phiếu bầu
11 SVG sang GIF 3.9 1,033 phiếu bầu
12 SVG sang PSD 4.4 764 phiếu bầu
13 SVG sang BMP 4.6 542 phiếu bầu
14 SVG sang WMF 4.4 494 phiếu bầu
15 SVG sang DOC 4.3 474 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.4 111,960 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.5 88,219 phiếu bầu
3 PDF sang SVG 4.6 9,626 phiếu bầu
4 EPS sang SVG 4.7 9,565 phiếu bầu
5 AI sang SVG 4.6 5,107 phiếu bầu
6 JPEG sang SVG 4.3 4,166 phiếu bầu
7 GIF sang SVG 4.5 4,094 phiếu bầu
8 DXF sang SVG 4.4 3,742 phiếu bầu
9 PSD sang SVG 4.2 3,333 phiếu bầu
10 HTML sang SVG 4.3 1,922 phiếu bầu
11 CDR sang SVG 4.5 1,899 phiếu bầu
12 DOCX sang SVG 4.6 1,725 phiếu bầu
13 TTF sang SVG 4.5 1,704 phiếu bầu
14 BMP sang SVG 4.5 1,534 phiếu bầu
15 WEBP sang SVG 4.1 1,489 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SVG

4.5 (326,592 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!