Công Cụ Chuyển Đổi SVG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file svg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang svg

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

svg

Vector Graphics Scalable

SVG là một ngôn ngữ đánh dấu, SVG, được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C), được thiết kế để mô tả vector hai chiều và đồ họa vector / raster hỗn hợp trong XML. Hỗ trợ cả và hoạt hình, đồ họa tương tác và kịch bản khai báo. Không hỗ trợ các mô tả của các đối tượng ba chiều. Các cơ sở của SVG VML hình thành ngôn ngữ đánh dấu và PGML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 SVG sang PNG 4.8 10,761 phiếu bầu
2 SVG sang JPG 4.7 4,528 phiếu bầu
3 SVG sang DXF 4.8 2,498 phiếu bầu
4 SVG sang AI 4.6 2,233 phiếu bầu
5 SVG sang ICO 4.9 1,707 phiếu bầu
6 SVG sang PDF 4.7 1,469 phiếu bầu
7 SVG sang EPS 4.7 1,238 phiếu bầu
8 SVG sang HTML 4.9 678 phiếu bầu
9 SVG sang GIF 4.8 562 phiếu bầu
10 SVG sang EMF 4.9 558 phiếu bầu
11 SVG sang TTF 4.5 367 phiếu bầu
12 SVG sang JPEG 4.5 360 phiếu bầu
13 SVG sang PSD 4.6 337 phiếu bầu
14 SVG sang WMF 4.6 271 phiếu bầu
15 SVG sang DOC 4.8 240 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.9 54,660 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.9 29,145 phiếu bầu
3 PDF sang SVG 4.9 4,113 phiếu bầu
4 EPS sang SVG 4.9 3,657 phiếu bầu
5 GIF sang SVG 4.9 2,308 phiếu bầu
6 AI sang SVG 4.8 2,076 phiếu bầu
7 PSD sang SVG 4.8 1,613 phiếu bầu
8 DXF sang SVG 4.8 1,392 phiếu bầu
9 CDR sang SVG 4.6 1,330 phiếu bầu
10 HTML sang SVG 4.7 1,318 phiếu bầu
11 BMP sang SVG 4.9 773 phiếu bầu
12 DOCX sang SVG 4.9 722 phiếu bầu
13 TTF sang SVG 4.6 705 phiếu bầu
14 TIFF sang SVG 5.0 387 phiếu bầu
15 TXT sang SVG 4.9 329 phiếu bầu

Xem tất cả