Công Cụ Chuyển Đổi SVG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file svg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang svg

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

svg

Vector Graphics Scalable

SVG là một ngôn ngữ đánh dấu, SVG, được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C), được thiết kế để mô tả vector hai chiều và đồ họa vector / raster hỗn hợp trong XML. Hỗ trợ cả và hoạt hình, đồ họa tương tác và kịch bản khai báo. Không hỗ trợ các mô tả của các đối tượng ba chiều. Các cơ sở của SVG VML hình thành ngôn ngữ đánh dấu và PGML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 SVG sang PNG 4.7 13,129 phiếu bầu
2 SVG sang JPG 4.6 5,534 phiếu bầu
3 SVG sang DXF 4.6 2,933 phiếu bầu
4 SVG sang AI 4.6 2,491 phiếu bầu
5 SVG sang ICO 4.8 2,206 phiếu bầu
6 SVG sang PDF 4.6 1,858 phiếu bầu
7 SVG sang EPS 4.7 1,484 phiếu bầu
8 SVG sang HTML 4.7 757 phiếu bầu
9 SVG sang EMF 4.8 692 phiếu bầu
10 SVG sang GIF 4.4 666 phiếu bầu
11 SVG sang JPEG 4.3 535 phiếu bầu
12 SVG sang PSD 4.5 423 phiếu bầu
13 SVG sang TTF 4.5 385 phiếu bầu
14 SVG sang WMF 4.6 311 phiếu bầu
15 SVG sang DOC 4.7 273 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.8 60,286 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.8 35,408 phiếu bầu
3 PDF sang SVG 4.8 4,848 phiếu bầu
4 EPS sang SVG 4.8 4,611 phiếu bầu
5 GIF sang SVG 4.8 2,568 phiếu bầu
6 AI sang SVG 4.8 2,527 phiếu bầu
7 PSD sang SVG 4.7 1,879 phiếu bầu
8 DXF sang SVG 4.6 1,721 phiếu bầu
9 HTML sang SVG 4.6 1,421 phiếu bầu
10 CDR sang SVG 4.6 1,415 phiếu bầu
11 BMP sang SVG 4.8 884 phiếu bầu
12 DOCX sang SVG 4.8 854 phiếu bầu
13 TTF sang SVG 4.6 846 phiếu bầu
14 JPEG sang SVG 4.2 504 phiếu bầu
15 TIFF sang SVG 4.9 396 phiếu bầu

Xem tất cả