Công Cụ Chuyển Đổi SVG

Chuyển đổi trực tuyến từ file svg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang svg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

svg

Vector Graphics Scalable

SVG là một ngôn ngữ đánh dấu, SVG, được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C), được thiết kế để mô tả vector hai chiều và đồ họa vector / raster hỗn hợp trong XML. Hỗ trợ cả và hoạt hình, đồ họa tương tác và kịch bản khai báo. Không hỗ trợ các mô tả của các đối tượng ba chiều. Các cơ sở của SVG VML hình thành ngôn ngữ đánh dấu và PGML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 SVG sang PNG 4.6 51,910 phiếu bầu
2 SVG sang JPG 4.6 24,140 phiếu bầu
3 SVG sang ICO 4.7 11,626 phiếu bầu
4 SVG sang DXF 4.4 10,479 phiếu bầu
5 SVG sang PDF 4.5 8,034 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.2 5,747 phiếu bầu
7 SVG sang EPS 4.5 4,954 phiếu bầu
8 SVG sang JPEG 4.2 4,076 phiếu bầu
9 SVG sang EMF 4.7 2,350 phiếu bầu
10 SVG sang GIF 3.8 1,738 phiếu bầu
11 SVG sang HTML 4.2 1,608 phiếu bầu
12 SVG sang PSD 4.4 1,369 phiếu bầu
13 SVG sang BMP 4.5 1,129 phiếu bầu
14 SVG sang WEBP 4.6 955 phiếu bầu
15 SVG sang DOC 4.1 862 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.3 254,805 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.4 165,970 phiếu bầu
3 PDF sang SVG 4.5 24,078 phiếu bầu
4 EPS sang SVG 4.6 21,353 phiếu bầu
5 JPEG sang SVG 4.4 19,132 phiếu bầu
6 AI sang SVG 4.5 9,992 phiếu bầu
7 WEBP sang SVG 4.3 9,255 phiếu bầu
8 GIF sang SVG 4.4 7,533 phiếu bầu
9 DXF sang SVG 4.3 7,159 phiếu bầu
10 PSD sang SVG 4.1 6,305 phiếu bầu
11 DOCX sang SVG 4.5 3,827 phiếu bầu
12 HTML sang SVG 4.1 3,264 phiếu bầu
13 TTF sang SVG 4.4 3,005 phiếu bầu
14 BMP sang SVG 4.4 3,000 phiếu bầu
15 CDR sang SVG 4.5 2,672 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SVG

4.4 (698,050 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!