Công Cụ Chuyển Đổi SVG

Chuyển đổi trực tuyến từ file svg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang svg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

svg

Vector Graphics Scalable

SVG là một ngôn ngữ đánh dấu, SVG, được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C), được thiết kế để mô tả vector hai chiều và đồ họa vector / raster hỗn hợp trong XML. Hỗ trợ cả và hoạt hình, đồ họa tương tác và kịch bản khai báo. Không hỗ trợ các mô tả của các đối tượng ba chiều. Các cơ sở của SVG VML hình thành ngôn ngữ đánh dấu và PGML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 SVG sang PNG 4.6 32,645 phiếu bầu
2 SVG sang JPG 4.5 14,039 phiếu bầu
3 SVG sang ICO 4.7 6,656 phiếu bầu
4 SVG sang DXF 4.4 6,474 phiếu bầu
5 SVG sang PDF 4.5 4,715 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.3 4,078 phiếu bầu
7 SVG sang EPS 4.6 3,130 phiếu bầu
8 SVG sang JPEG 4.1 2,025 phiếu bầu
9 SVG sang EMF 4.7 1,492 phiếu bầu
10 SVG sang HTML 4.4 1,212 phiếu bầu
11 SVG sang GIF 3.8 1,204 phiếu bầu
12 SVG sang PSD 4.4 910 phiếu bầu
13 SVG sang BMP 4.6 673 phiếu bầu
14 SVG sang WMF 4.3 597 phiếu bầu
15 SVG sang DOC 4.2 554 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.3 139,956 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.4 106,586 phiếu bầu
3 PDF sang SVG 4.6 12,565 phiếu bầu
4 EPS sang SVG 4.6 12,056 phiếu bầu
5 JPEG sang SVG 4.4 7,199 phiếu bầu
6 AI sang SVG 4.6 6,166 phiếu bầu
7 GIF sang SVG 4.4 5,024 phiếu bầu
8 DXF sang SVG 4.4 4,600 phiếu bầu
9 PSD sang SVG 4.2 4,008 phiếu bầu
10 WEBP sang SVG 4.2 2,557 phiếu bầu
11 HTML sang SVG 4.2 2,270 phiếu bầu
12 DOCX sang SVG 4.5 2,238 phiếu bầu
13 CDR sang SVG 4.5 2,066 phiếu bầu
14 TTF sang SVG 4.5 2,006 phiếu bầu
15 BMP sang SVG 4.5 1,893 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SVG

4.4 (405,159 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!