Công Cụ Chuyển Đổi SVG

Chuyển đổi trực tuyến từ file svg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang svg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

svg

Vector Graphics Scalable

SVG là một ngôn ngữ đánh dấu, SVG, được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C), được thiết kế để mô tả vector hai chiều và đồ họa vector / raster hỗn hợp trong XML. Hỗ trợ cả và hoạt hình, đồ họa tương tác và kịch bản khai báo. Không hỗ trợ các mô tả của các đối tượng ba chiều. Các cơ sở của SVG VML hình thành ngôn ngữ đánh dấu và PGML.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 SVG sang PNG 4.6 37,223 phiếu bầu
2 SVG sang JPG 4.5 16,411 phiếu bầu
3 SVG sang ICO 4.7 7,994 phiếu bầu
4 SVG sang DXF 4.4 7,466 phiếu bầu
5 SVG sang PDF 4.5 5,515 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.3 4,561 phiếu bầu
7 SVG sang EPS 4.6 3,612 phiếu bầu
8 SVG sang JPEG 4.1 2,473 phiếu bầu
9 SVG sang EMF 4.7 1,744 phiếu bầu
10 SVG sang GIF 3.8 1,340 phiếu bầu
11 SVG sang HTML 4.3 1,321 phiếu bầu
12 SVG sang PSD 4.4 1,060 phiếu bầu
13 SVG sang BMP 4.6 777 phiếu bầu
14 SVG sang WMF 4.3 685 phiếu bầu
15 SVG sang DOC 4.2 630 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SVG Chuyển đổi Đánh giá
1 PNG sang SVG 4.3 168,042 phiếu bầu
2 JPG sang SVG 4.4 121,734 phiếu bầu
3 PDF sang SVG 4.5 15,222 phiếu bầu
4 EPS sang SVG 4.6 14,698 phiếu bầu
5 JPEG sang SVG 4.4 9,968 phiếu bầu
6 AI sang SVG 4.5 7,193 phiếu bầu
7 GIF sang SVG 4.4 5,694 phiếu bầu
8 DXF sang SVG 4.4 5,210 phiếu bầu
9 PSD sang SVG 4.1 4,619 phiếu bầu
10 WEBP sang SVG 4.2 3,515 phiếu bầu
11 DOCX sang SVG 4.5 2,646 phiếu bầu
12 HTML sang SVG 4.1 2,534 phiếu bầu
13 TTF sang SVG 4.5 2,249 phiếu bầu
14 CDR sang SVG 4.5 2,216 phiếu bầu
15 BMP sang SVG 4.5 2,147 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SVG

4.4 (476,935 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!