Công Cụ Chuyển Đổi SNDT

Chuyển đổi trực tuyến từ file sndt sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sndt

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

sndt

MS-DOS early ’90s .SND(RT) files

SND là một tập tin mở rộng cho một tập tin âm thanh được sử dụng với một loạt các nền tảng. SND là viết tắt của SouND. Các tệp SND có thể chứa dữ liệu âm thanh cụ thể cho tài nguyên âm thanh Macintosh (từ Mac OS Classic), mẫu âm thanh AKAI MPC, âm thanh Amiga chung, hoặc tệp âm thanh khác. Các tệp SND thường có thể được mở bằng Quicktime Player của Apple

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SNDT

4.2 (16 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!