Công Cụ Chuyển Đổi SGI Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file sgi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sgi

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

sgi

Irix RGB image

Một ảnh bitmap được lưu trữ ở dạng nén bằng cách sử dụng thuật toán RLE. SGI tủa màu khoảng 8-32 bit / pixel. Các định dạng được thiết kế để sử dụng trên máy trạm Silicon Graphics. Nó còn được gọi là Irix RGB hoặc IRIS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang SGI Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang SGI 5.0 15 phiếu bầu
2 PNG sang SGI 4.9 7 phiếu bầu
3 PDF sang SGI 5.0 1 phiếu bầu
4 FIG sang SGI 4.0 1 phiếu bầu
5 CR2 sang SGI 4.0 1 phiếu bầu
6 DOCX sang SGI 5.0 1 phiếu bầu
7 SVG sang SGI 5.0 1 phiếu bầu
8 GIF sang SGI 5.0 1 phiếu bầu
9 ABW sang SGI
10 DBK sang SGI
11 KWD sang SGI
12 SXW sang SGI
13 AW sang SGI
14 3FR sang SGI
15 ARW sang SGI

Xem tất cả