Công Cụ Chuyển Đổi SGI

Chuyển đổi trực tuyến từ file sgi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang sgi

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

sgi

Irix RGB image

Một ảnh bitmap được lưu trữ ở dạng nén bằng cách sử dụng thuật toán RLE. SGI tủa màu khoảng 8-32 bit / pixel. Các định dạng được thiết kế để sử dụng trên máy trạm Silicon Graphics. Nó còn được gọi là Irix RGB hoặc IRIS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SGI Chuyển đổi Đánh giá
1 SGI sang JPG 4.7 29 phiếu bầu
2 SGI sang PNG 4.6 8 phiếu bầu
3 SGI sang PDF 4.4 7 phiếu bầu
4 SGI sang SVG 3.8 6 phiếu bầu
5 SGI sang BMP 5.0 3 phiếu bầu
6 SGI sang TIFF 5.0 3 phiếu bầu
7 SGI sang AI 5.0 2 phiếu bầu
8 SGI sang EMF 5.0 1 phiếu bầu
9 SGI sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
10 SGI sang YUV 5.0 1 phiếu bầu
11 SGI sang JP2
12 SGI sang WBMP
13 SGI sang GIF
14 SGI sang TGA
15 SGI sang PCX
Chuyển đổi sang SGI Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang SGI 4.7 1,126 phiếu bầu
2 JPG sang SGI 4.8 112 phiếu bầu
3 DOCX sang SGI 4.6 35 phiếu bầu
4 PNG sang SGI 4.8 30 phiếu bầu
5 JPEG sang SGI 4.8 20 phiếu bầu
6 DOC sang SGI 4.7 13 phiếu bầu
7 TXT sang SGI 4.6 7 phiếu bầu
8 SVG sang SGI 4.8 5 phiếu bầu
9 XLSX sang SGI 5.0 4 phiếu bầu
10 XLS sang SGI 4.0 4 phiếu bầu
11 GIF sang SGI 3.8 3 phiếu bầu
12 JFIF sang SGI 5.0 2 phiếu bầu
13 AI sang SGI 5.0 2 phiếu bầu
14 CSV sang SGI 5.0 2 phiếu bầu
15 TIFF sang SGI 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi SGI

4.7 (1,463 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!