Công Cụ Chuyển Đổi RGBO Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file rgbo sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rgbo

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

rgbo

Raw red, green, blue, and opacity samples

Định dạng cho đại diện cho màu sắc trong ba màu cơ bản (đỏ, xanh lá cây và màu xanh), mỗi trong số đó có 255 sắc độ. Ngược lại với RGB tiêu chuẩn, nó cho phép bạn thay đổi độ trong suốt của toàn bộ hình ảnh bằng cách sử dụng thông số opacity. Nó ít linh hoạt về thiết lập minh bạch hơn RGBA.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả