Công Cụ Chuyển Đổi RGB

Chuyển đổi trực tuyến từ file rgb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rgb

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

rgb

Raw red, green, and blue samples

Đây là một định dạng hiển thị màu sắc mô hình sử dụng ba màu cơ bản (màu xanh, màu đỏ và màu xanh lá cây) để tạo ra một hình ảnh. Mỗi màu sắc có thể có đến 255 tỷ lệ hao hụt, cho phép độ sâu màu lên đến 48 bit. RGB hỗ trợ hiển thị 16.777.216 màu sắc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RGB Chuyển đổi Đánh giá
1 RGB sang JPG 4.7 50 phiếu bầu
2 RGB sang PNG 4.8 44 phiếu bầu
3 RGB sang BMP 4.7 13 phiếu bầu
4 RGB sang GIF 4.6 13 phiếu bầu
5 RGB sang TIFF 4.9 7 phiếu bầu
6 RGB sang JPEG 4.6 5 phiếu bầu
7 RGB sang TGA 5.0 2 phiếu bầu
8 RGB sang XPM 4.0 2 phiếu bầu
9 RGB sang PPM 4.0 1 phiếu bầu
10 RGB sang DDS 5.0 1 phiếu bầu
11 RGB sang SVG 4.0 1 phiếu bầu
12 RGB sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
13 RGB sang DXF 4.0 1 phiếu bầu
14 RGB sang RGBA 5.0 1 phiếu bầu
15 RGB sang JP2
Chuyển đổi sang RGB Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang RGB 4.6 3,663 phiếu bầu
2 PNG sang RGB 4.5 2,145 phiếu bầu
3 PDF sang RGB 4.5 1,000 phiếu bầu
4 JPEG sang RGB 4.5 364 phiếu bầu
5 BMP sang RGB 4.6 232 phiếu bầu
6 GIF sang RGB 4.4 159 phiếu bầu
7 PSD sang RGB 4.4 79 phiếu bầu
8 DOCX sang RGB 4.5 60 phiếu bầu
9 EPS sang RGB 4.7 52 phiếu bầu
10 TIFF sang RGB 4.9 52 phiếu bầu
11 SVG sang RGB 4.4 36 phiếu bầu
12 WEBP sang RGB 4.5 35 phiếu bầu
13 AI sang RGB 4.1 34 phiếu bầu
14 PPTX sang RGB 4.7 30 phiếu bầu
15 CDR sang RGB 4.5 22 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RGB

4.5 (8,374 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!