Công Cụ Chuyển Đổi RGB Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file rgb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang rgb

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

rgb

Raw red, green, and blue samples

Đây là một định dạng hiển thị màu sắc mô hình sử dụng ba màu cơ bản (màu xanh, màu đỏ và màu xanh lá cây) để tạo ra một hình ảnh. Mỗi màu sắc có thể có đến 255 tỷ lệ hao hụt, cho phép độ sâu màu lên đến 48 bit. RGB hỗ trợ hiển thị 16.777.216 màu sắc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RGB Chuyển đổi Đánh giá
1 RGB sang JPG 4.6 29 phiếu bầu
2 RGB sang PNG 4.6 15 phiếu bầu
3 RGB sang GIF 4.6 13 phiếu bầu
4 RGB sang BMP 4.6 10 phiếu bầu
5 RGB sang JPEG 4.5 4 phiếu bầu
6 RGB sang TIFF 4.7 3 phiếu bầu
7 RGB sang DXF 4.0 1 phiếu bầu
8 RGB sang PPM 4.0 1 phiếu bầu
9 RGB sang SVG 4.0 1 phiếu bầu
10 RGB sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
11 RGB sang JP2
12 RGB sang WBMP
13 RGB sang TGA
14 RGB sang PCX
15 RGB sang ICO
Chuyển đổi sang RGB Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang RGB 5.0 1,034 phiếu bầu
2 PNG sang RGB 4.9 463 phiếu bầu
3 PDF sang RGB 4.9 91 phiếu bầu
4 BMP sang RGB 5.0 71 phiếu bầu
5 GIF sang RGB 5.0 66 phiếu bầu
6 TIFF sang RGB 5.0 35 phiếu bầu
7 PSD sang RGB 4.8 19 phiếu bầu
8 CDR sang RGB 4.6 16 phiếu bầu
9 EPS sang RGB 4.7 14 phiếu bầu
10 DOCX sang RGB 4.5 11 phiếu bầu
11 HTML sang RGB 5.0 11 phiếu bầu
12 JPEG sang RGB 4.0 8 phiếu bầu
13 YUV sang RGB 4.6 5 phiếu bầu
14 PPTX sang RGB 4.8 4 phiếu bầu
15 TXT sang RGB 4.8 4 phiếu bầu

Xem tất cả