Công Cụ Chuyển Đổi RAF (RAW)

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file raf. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

raf

Fuji CCD-RAW Graphic File

Định dạng để lưu trữ hình ảnh mà không nén được tạo ra để sử dụng trên máy ảnh Fuji. Nó bao gồm một tập hợp các dữ liệu nhận được từ các cảm biến máy ảnh dưới dạng file RAW. Trái ngược với hình ảnh nén, RAF cung cấp khả năng chỉnh sửa các mức độ sắc nét, cân bằng trắng và phơi sáng. Nó có thể mang một bản sao của hình ảnh ở định dạng JPG trong cùng một tập tin.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RAF Chuyển đổi Đánh giá
1 RAF sang JPG 4.5 1,339 phiếu bầu
2 RAF sang JPEG 4.4 294 phiếu bầu
3 RAF sang TIFF 4.3 103 phiếu bầu
4 RAF sang PNG 4.5 93 phiếu bầu
5 RAF sang PSD 4.1 31 phiếu bầu
6 RAF sang PDF 4.1 17 phiếu bầu
7 RAF sang GIF 3.8 2 phiếu bầu
8 RAF sang HDR 5.0 2 phiếu bầu
9 RAF sang HEIC 3.8 2 phiếu bầu
10 RAF sang RAS 5.0 1 phiếu bầu
11 RAF sang RTF 4.0 1 phiếu bầu
12 RAF sang TGA 5.0 1 phiếu bầu
13 RAF sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
14 RAF sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
15 RAF sang DDS 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi RAF

4.5 (1,894 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!