Chuyển đổi RAF (RAW). Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file raf. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

raf

Fuji CCD-RAW Graphic File

Định dạng để lưu trữ hình ảnh mà không nén được tạo ra để sử dụng trên máy ảnh Fuji. Nó bao gồm một tập hợp các dữ liệu nhận được từ các cảm biến máy ảnh dưới dạng file RAW. Trái ngược với hình ảnh nén, RAF cung cấp khả năng chỉnh sửa các mức độ sắc nét, cân bằng trắng và phơi sáng. Nó có thể mang một bản sao của hình ảnh ở định dạng JPG trong cùng một tập tin.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RAF Chuyển đổi Đánh giá
1 RAF sang JPG 4.5 522 phiếu bầu
2 RAF sang JPEG 4.6 110 phiếu bầu
3 RAF sang TIFF 4.4 39 phiếu bầu
4 RAF sang PNG 4.5 33 phiếu bầu
5 RAF sang PSD 4.0 8 phiếu bầu
6 RAF sang PDF 4.1 8 phiếu bầu
7 RAF sang RTF 4.0 1 phiếu bầu
8 RAF sang JP2 5.0 1 phiếu bầu
9 RAF sang GIF 4.0 1 phiếu bầu
10 RAF sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
11 RAF sang BMP
12 RAF sang WBMP
13 RAF sang TGA
14 RAF sang SVG
15 RAF sang PCX

Xem tất cả