Công Cụ Chuyển Đổi PVF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pvf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pvf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pvf

Portable Voice Format

PVF là một định dạng âm thanh số ADPCM có băng thông thấp đặc biệt để ghi âm và lưu trữ lời nói của con người. Tập tin .pvf chứa bài phát biểu được ghi âm kỹ thuật số ở định dạng PVF. Các tệp tin .pvf chủ yếu được sử dụng với các modem thoại thoại kế thừa và các máy trả lời dựa trên phần mềm. Thông thường, để được sử dụng với một modem cụ thể, một tệp .pvf sẽ phải được chuyển đổi thành định dạng RMD dành riêng cho thiết bị. Hiện tại, các tập tin âm thanh của PVF vẫn có thể chơi với một số trình chơi nhạc lớn cũng như chuyển đổi sang các định dạng khác (như WAV) với các công cụ chuyển đổi đa dạng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PVF Chuyển đổi Đánh giá
1 PVF sang AAC 4.5 2 phiếu bầu
2 PVF sang WAV 4.5 2 phiếu bầu
3 PVF sang MP3 4.0 1 phiếu bầu
4 PVF sang WMA 4.0 1 phiếu bầu
5 PVF sang AC3
6 PVF sang FLAC
7 PVF sang OGG
8 PVF sang AIFF
9 PVF sang AMR
10 PVF sang M4A
11 PVF sang M4R
12 PVF sang DTS
13 PVF sang OPUS
14 PVF sang SPX
15 PVF sang CAF
Chuyển đổi sang PVF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang PVF 5.0 9 phiếu bầu
2 MP4 sang PVF 5.0 3 phiếu bầu
3 M4A sang PVF 5.0 2 phiếu bầu
4 SPH sang PVF 4.0 1 phiếu bầu
5 SMP sang PVF 4.0 1 phiếu bầu
6 WVE sang PVF 4.0 1 phiếu bầu
7 AMR sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
8 VOX sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
9 3G2 sang PVF
10 3GP sang PVF
11 AAF sang PVF
12 ASF sang PVF
13 AV1 sang PVF
14 AVCHD sang PVF
15 AVI sang PVF

Xem tất cả