Công Cụ Chuyển Đổi PIX

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file pix. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pix

Alias/Wavefront RLE image format

Một định dạng hình ảnh được sử dụng để lưu trữ các ảnh bitmap. Nó được thiết kế để sử dụng trong các chương trình xử lý đồ họa Bí danh PIX. Cấu trúc tập tin bắt đầu với một tiêu đề tiếp theo là một gói tin với các điểm ảnh được mã hóa. Nó được sử dụng trong phần mềm PowerAnimator và Alias ​​3D để làm việc với các mô hình ba chiều.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PIX Chuyển đổi Đánh giá
1 PIX sang JPG 4.8 4 phiếu bầu
2 PIX sang PNG 4.5 2 phiếu bầu
3 PIX sang TIFF 4.5 2 phiếu bầu
4 PIX sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
5 PIX sang SVG 3.0 1 phiếu bầu
6 PIX sang JP2
7 PIX sang BMP
8 PIX sang WBMP
9 PIX sang GIF
10 PIX sang TGA
11 PIX sang PCX
12 PIX sang ICO
13 PIX sang CUR
14 PIX sang PBM
15 PIX sang PGM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PIX

4.4 (11 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!