Công Cụ Chuyển Đổi PICT

Chuyển đổi trực tuyến từ file pict sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pict

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pict

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap và vector hữu trên máy tính Macintosh. Nó được sử dụng để đặt ra và chia sẻ hình ảnh giữa các chương trình. Nó sử dụng thuật toán nén JPEG và mã hóa RLE. Hôm nay, các định dạng PICT được sử dụng trong môi trường Windows với phần mở rộng của PCT.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PICT Chuyển đổi Đánh giá
1 PICT sang JPG 3.8 114 phiếu bầu
2 PICT sang JPEG 3.9 62 phiếu bầu
3 PICT sang PNG 4.1 33 phiếu bầu
4 PICT sang TIFF 3.8 14 phiếu bầu
5 PICT sang PDF 3.8 3 phiếu bầu
6 PICT sang PLT 3.8 2 phiếu bầu
7 PICT sang AI 3.8 2 phiếu bầu
8 PICT sang ICO 5.0 2 phiếu bầu
9 PICT sang GIF 4.5 2 phiếu bầu
10 PICT sang BMP 3.8 2 phiếu bầu
11 PICT sang SVG 3.0 1 phiếu bầu
12 PICT sang PSD 5.0 1 phiếu bầu
13 PICT sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
14 PICT sang DXF 5.0 1 phiếu bầu
15 PICT sang EXR 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PICT Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PICT 4.5 472 phiếu bầu
2 PNG sang PICT 4.6 77 phiếu bầu
3 PDF sang PICT 4.4 50 phiếu bầu
4 JPEG sang PICT 4.5 34 phiếu bầu
5 DOCX sang PICT 4.6 29 phiếu bầu
6 BMP sang PICT 4.4 14 phiếu bầu
7 GIF sang PICT 4.6 8 phiếu bầu
8 ICO sang PICT 4.8 8 phiếu bầu
9 WEBP sang PICT 5.0 6 phiếu bầu
10 PPTX sang PICT 5.0 4 phiếu bầu
11 PCT sang PICT 5.0 3 phiếu bầu
12 SVG sang PICT 5.0 3 phiếu bầu
13 JFIF sang PICT 5.0 3 phiếu bầu
14 HEIC sang PICT 5.0 3 phiếu bầu
15 AI sang PICT 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PICT

4.4 (992 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!