Công Cụ Chuyển Đổi PICT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pict sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pict

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 392,686,506 tập tin với tổng dung lượng là 5,599 TB

pict

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

Định dạng này được sử dụng để lưu trữ hình ảnh bitmap và vector hữu trên máy tính Macintosh. Nó được sử dụng để đặt ra và chia sẻ hình ảnh giữa các chương trình. Nó sử dụng thuật toán nén JPEG và mã hóa RLE. Hôm nay, các định dạng PICT được sử dụng trong môi trường Windows với phần mở rộng của PCT.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PICT Chuyển đổi Đánh giá
1 PICT sang JPG 3.8 33 phiếu bầu
2 PICT sang JPEG 4.8 19 phiếu bầu
3 PICT sang PNG 4.0 9 phiếu bầu
4 PICT sang TIFF 5.0 3 phiếu bầu
5 PICT sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
6 PICT sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
7 PICT sang DXF 5.0 1 phiếu bầu
8 PICT sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
9 PICT sang JP2
10 PICT sang WBMP
11 PICT sang GIF
12 PICT sang TGA
13 PICT sang SVG
14 PICT sang PCX
15 PICT sang ICO
Chuyển đổi sang PICT Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PICT 4.8 70 phiếu bầu
2 PNG sang PICT 4.9 28 phiếu bầu
3 PDF sang PICT 4.7 14 phiếu bầu
4 DOCX sang PICT 5.0 13 phiếu bầu
5 BMP sang PICT 5.0 8 phiếu bầu
6 ICO sang PICT 4.7 3 phiếu bầu
7 GIF sang PICT 5.0 3 phiếu bầu
8 PCT sang PICT 5.0 2 phiếu bầu
9 SVG sang PICT 5.0 2 phiếu bầu
10 TIFF sang PICT 5.0 2 phiếu bầu
11 CDR sang PICT 5.0 2 phiếu bầu
12 BIN sang PICT 4.5 2 phiếu bầu
13 EPS sang PICT 5.0 2 phiếu bầu
14 ODT sang PICT 5.0 1 phiếu bầu
15 PPSX sang PICT 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PICT

4.7 (233 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!