Công Cụ Chuyển Đổi PFM

Chuyển đổi trực tuyến từ file pfm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pfm

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pfm

Portable float format

Đây là một định dạng tập tin đồ họa hỗ trợ HDR. Nó được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng đồ họa. Nó cũng được sử dụng để phát triển trong bộ Netpbm của biên tập viên đồ họa. Một hình ảnh PBM có hoặc là một cấu trúc RGB mỗi điểm ảnh hoặc hướng dẫn cho đại diện tông màu xám.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PFM Chuyển đổi Đánh giá
1 PFM sang PNG 4.5 144 phiếu bầu
2 PFM sang PS 4.5 27 phiếu bầu
3 PFM sang JPG 4.9 13 phiếu bầu
4 PFM sang DXF 4.5 6 phiếu bầu
5 PFM sang TIFF 4.8 5 phiếu bầu
6 PFM sang BMP 5.0 4 phiếu bầu
7 PFM sang EXR 5.0 3 phiếu bầu
8 PFM sang PDF 4.7 3 phiếu bầu
9 PFM sang HDR 5.0 2 phiếu bầu
10 PFM sang JPEG 5.0 1 phiếu bầu
11 PFM sang PGM 5.0 1 phiếu bầu
12 PFM sang RGBO 5.0 1 phiếu bầu
13 PFM sang SVG 4.0 1 phiếu bầu
14 PFM sang JP2
15 PFM sang WBMP
Chuyển đổi sang PFM Chuyển đổi Đánh giá
1 PFB sang PFM 4.4 69 phiếu bầu
2 TTF sang PFM 4.7 40 phiếu bầu
3 PNG sang PFM 4.4 35 phiếu bầu
4 PDF sang PFM 4.7 19 phiếu bầu
5 JPG sang PFM 4.9 18 phiếu bầu
6 GIF sang PFM 4.4 12 phiếu bầu
7 OTF sang PFM 4.0 9 phiếu bầu
8 EXR sang PFM 3.8 7 phiếu bầu
9 DXF sang PFM 5.0 4 phiếu bầu
10 TXT sang PFM 5.0 4 phiếu bầu
11 EPUB sang PFM 3.8 4 phiếu bầu
12 TIFF sang PFM 5.0 3 phiếu bầu
13 BMP sang PFM 5.0 3 phiếu bầu
14 HTML sang PFM 5.0 3 phiếu bầu
15 HDR sang PFM 4.5 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PFM

4.6 (472 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!