Công Cụ Chuyển Đổi PCT Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pct sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pct

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pct

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

Định dạng này được phát triển bởi Apple để lưu trữ hình ảnh vector và bitmap với siêu dữ liệu. Đó là định dạng chính cho các phần mềm đồ họa QuickDraw. PCT hỗ trợ hình ảnh 32-bit và 24-bit. Tại thời điểm này, định dạng là lỗi thời và đã được thay thế bằng các giải pháp thiết thực hơn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PCT Chuyển đổi Đánh giá
1 PCT sang JPG 4.6 126 phiếu bầu
2 PCT sang PNG 4.6 17 phiếu bầu
3 PCT sang JPEG 4.8 9 phiếu bầu
4 PCT sang PDF 4.9 8 phiếu bầu
5 PCT sang TIFF 5.0 6 phiếu bầu
6 PCT sang PICT 5.0 2 phiếu bầu
7 PCT sang ICO 5.0 1 phiếu bầu
8 PCT sang EPS 5.0 1 phiếu bầu
9 PCT sang PSD 5.0 1 phiếu bầu
10 PCT sang TGA 4.0 1 phiếu bầu
11 PCT sang DXF 4.0 1 phiếu bầu
12 PCT sang JP2
13 PCT sang BMP
14 PCT sang WBMP
15 PCT sang GIF
Chuyển đổi sang PCT Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PCT 5.0 21 phiếu bầu
2 PNG sang PCT 4.8 14 phiếu bầu
3 GIF sang PCT 5.0 4 phiếu bầu
4 PDF sang PCT 5.0 3 phiếu bầu
5 AI sang PCT 5.0 2 phiếu bầu
6 PCD sang PCT 5.0 1 phiếu bầu
7 SVG sang PCT 5.0 1 phiếu bầu
8 PPTX sang PCT 5.0 1 phiếu bầu
9 HTML sang PCT 5.0 1 phiếu bầu
10 XLSX sang PCT 5.0 1 phiếu bầu
11 BMP sang PCT 5.0 1 phiếu bầu
12 PSD sang PCT 5.0 1 phiếu bầu
13 DOCX sang PCT 3.0 1 phiếu bầu
14 ABW sang PCT
15 DBK sang PCT

Xem tất cả