Công Cụ Chuyển Đổi PCT

Chuyển đổi trực tuyến từ file pct sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pct

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

pct

Apple Macintosh QuickDraw/PICT

Định dạng này được phát triển bởi Apple để lưu trữ hình ảnh vector và bitmap với siêu dữ liệu. Đó là định dạng chính cho các phần mềm đồ họa QuickDraw. PCT hỗ trợ hình ảnh 32-bit và 24-bit. Tại thời điểm này, định dạng là lỗi thời và đã được thay thế bằng các giải pháp thiết thực hơn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PCT Chuyển đổi Đánh giá
1 PCT sang JPG 4.2 338 phiếu bầu
2 PCT sang JPEG 4.2 60 phiếu bầu
3 PCT sang PNG 4.0 58 phiếu bầu
4 PCT sang PDF 4.9 15 phiếu bầu
5 PCT sang TIFF 4.4 12 phiếu bầu
6 PCT sang DXF 4.0 5 phiếu bầu
7 PCT sang PSD 4.3 4 phiếu bầu
8 PCT sang PLT 5.0 3 phiếu bầu
9 PCT sang PICT 5.0 3 phiếu bầu
10 PCT sang TGA 4.0 1 phiếu bầu
11 PCT sang SVG 3.0 1 phiếu bầu
12 PCT sang ICO 5.0 1 phiếu bầu
13 PCT sang EPS 5.0 1 phiếu bầu
14 PCT sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
15 PCT sang BMP 3.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang PCT Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang PCT 4.7 59 phiếu bầu
2 PNG sang PCT 4.9 43 phiếu bầu
3 PDF sang PCT 4.8 14 phiếu bầu
4 TGA sang PCT 3.8 8 phiếu bầu
5 JPEG sang PCT 5.0 6 phiếu bầu
6 DOCX sang PCT 3.8 4 phiếu bầu
7 DXF sang PCT 4.8 4 phiếu bầu
8 GIF sang PCT 5.0 4 phiếu bầu
9 SVG sang PCT 5.0 4 phiếu bầu
10 PSD sang PCT 5.0 3 phiếu bầu
11 CSV sang PCT 5.0 3 phiếu bầu
12 DDS sang PCT 3.8 3 phiếu bầu
13 AI sang PCT 5.0 3 phiếu bầu
14 XLSX sang PCT 3.8 2 phiếu bầu
15 BMP sang PCT 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PCT

4.4 (682 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!