Chuyển đổi PCS. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file pcs. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 411,058,061 tập tin với tổng dung lượng là 5,915 TB

pcs

Design format (Pfaff home)

Định dạng này được sử dụng cho phần mềm may trên Windows để tạo ra các đường nối với một bố trí cụ thể. Nó chứa thông tin mẫu có thể được gieo vào các tài liệu cần thiết về thiết bị may lập trình. Nó chứa vector hình ảnh cho mẫu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PCS Chuyển đổi Đánh giá
1 PCS sang AI 4.8 12 phiếu bầu
2 PCS sang DXF 4.5 4 phiếu bầu
3 PCS sang PDF 4.8 4 phiếu bầu
4 PCS sang PNG 5.0 3 phiếu bầu
5 PCS sang JPG 3.8 2 phiếu bầu
6 PCS sang DOCX 4.0 1 phiếu bầu
7 PCS sang EPS 5.0 1 phiếu bầu
8 PCS sang JPEG 4.0 1 phiếu bầu
9 PCS sang PS
10 PCS sang EMF
11 PCS sang WMF
12 PCS sang CGM
13 PCS sang SK
14 PCS sang SK1
15 PCS sang PLT

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi PCS

4.6 (28 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!