Chuyển đổi PCS. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file pcs. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pcs

Design format (Pfaff home)

Định dạng này được sử dụng cho phần mềm may trên Windows để tạo ra các đường nối với một bố trí cụ thể. Nó chứa thông tin mẫu có thể được gieo vào các tài liệu cần thiết về thiết bị may lập trình. Nó chứa vector hình ảnh cho mẫu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PCS Chuyển đổi Đánh giá
1 PCS sang AI 4.8 12 phiếu bầu
2 PCS sang DXF 4.5 4 phiếu bầu
3 PCS sang PDF 4.8 4 phiếu bầu
4 PCS sang PNG 5.0 3 phiếu bầu
5 PCS sang DOCX 4.0 1 phiếu bầu
6 PCS sang EPS 5.0 1 phiếu bầu
7 PCS sang JPEG 4.0 1 phiếu bầu
8 PCS sang PS
9 PCS sang EMF
10 PCS sang WMF
11 PCS sang CGM
12 PCS sang SK
13 PCS sang SK1
14 PCS sang PLT
15 PCS sang FIG

Xem tất cả