Chuyển đổi PCS. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file pcs. Đối với mac & windows. Không cần download.

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pcs

Design format (Pfaff home)

Định dạng này được sử dụng cho phần mềm may trên Windows để tạo ra các đường nối với một bố trí cụ thể. Nó chứa thông tin mẫu có thể được gieo vào các tài liệu cần thiết về thiết bị may lập trình. Nó chứa vector hình ảnh cho mẫu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PCS Chuyển đổi Đánh giá
1 PCS sang AI 4.8 12 phiếu bầu
2 PCS sang DXF 4.5 4 phiếu bầu
3 PCS sang PDF 4.8 4 phiếu bầu
4 PCS sang PNG 5.0 3 phiếu bầu
5 PCS sang DOCX 4.0 1 phiếu bầu
6 PCS sang EPS 5.0 1 phiếu bầu
7 PCS sang JPEG 4.0 1 phiếu bầu
8 PCS sang JPG 3.0 1 phiếu bầu
9 PCS sang PS
10 PCS sang EMF
11 PCS sang WMF
12 PCS sang CGM
13 PCS sang SK
14 PCS sang SK1
15 PCS sang PLT

Xem tất cả