Chuyển đổi ORF (RAW). Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file orf. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

orf

Olympus Digital Camera Raw Image File

Định dạng này được sử dụng bởi các máy ảnh Olympus để tạo ra hình ảnh RAW. Những dữ liệu các file bản ghi từ các ma trận máy ảnh được sử dụng để tạo ra các hình ảnh. Nó chứa dữ liệu thô về độ tương phản, độ bão hòa, nhiệt độ màu, cũng như siêu dữ liệu. Phơi sáng và cân bằng trắng có thể được thay đổi trong một hình ảnh ORF trong khi duy trì mức độ chi tiết và chất lượng của bức ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ORF Chuyển đổi Đánh giá
1 ORF sang JPG 4.6 413 phiếu bầu
2 ORF sang JPEG 4.6 92 phiếu bầu
3 ORF sang TIFF 4.7 15 phiếu bầu
4 ORF sang PNG 4.5 15 phiếu bầu
5 ORF sang PSD 5.0 2 phiếu bầu
6 ORF sang PDF 4.5 2 phiếu bầu
7 ORF sang HDR 5.0 1 phiếu bầu
8 ORF sang PPM 4.0 1 phiếu bầu
9 ORF sang FTS 5.0 1 phiếu bầu
10 ORF sang DOCX 4.0 1 phiếu bầu
11 ORF sang JP2
12 ORF sang BMP
13 ORF sang WBMP
14 ORF sang GIF
15 ORF sang TGA

Xem tất cả