Công Cụ Chuyển Đổi ORF (RAW)

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file orf. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

orf

Olympus Digital Camera Raw Image File

Định dạng này được sử dụng bởi các máy ảnh Olympus để tạo ra hình ảnh RAW. Những dữ liệu các file bản ghi từ các ma trận máy ảnh được sử dụng để tạo ra các hình ảnh. Nó chứa dữ liệu thô về độ tương phản, độ bão hòa, nhiệt độ màu, cũng như siêu dữ liệu. Phơi sáng và cân bằng trắng có thể được thay đổi trong một hình ảnh ORF trong khi duy trì mức độ chi tiết và chất lượng của bức ảnh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ORF Chuyển đổi Đánh giá
1 ORF sang JPG 4.5 1,456 phiếu bầu
2 ORF sang JPEG 4.5 332 phiếu bầu
3 ORF sang TIFF 4.5 95 phiếu bầu
4 ORF sang PNG 4.5 92 phiếu bầu
5 ORF sang PSD 4.2 16 phiếu bầu
6 ORF sang PDF 4.0 9 phiếu bầu
7 ORF sang RGB 4.0 3 phiếu bầu
8 ORF sang PPM 3.8 3 phiếu bầu
9 ORF sang BMP 3.8 2 phiếu bầu
10 ORF sang HDR 3.8 2 phiếu bầu
11 ORF sang DOCX 4.0 1 phiếu bầu
12 ORF sang EPS 5.0 1 phiếu bầu
13 ORF sang HEIC 4.0 1 phiếu bầu
14 ORF sang RTF 4.0 1 phiếu bầu
15 ORF sang FTS 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi ORF

4.5 (2,015 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!