Các trang có sẵn: 10
Nếu bạn cần nhận dạng nhiều trang hơn, vui lòng Đăng Ký.
2. Chọn tất cả các ngôn ngữ được sử dụng trong tài liệu của bạn
3. Output Format & Cài đặt
Nếu bạn muốn xử lý các trang cá nhân, vui lòng nhập số trang và / hoặc phạm vi trang seaparated bởi dấu phẩy. Ví dụ, 1,3,5-12
4. Giải quyết CAPTCHA để tiếp tục hoặc là Đăng ký
Lưu chuyển đổi tập tin vào tôi
Thông báo cho tôi khi nó được hoàn tất

Làm thế nào để nhận dạng văn bản trong tiếng ba lan?

  • Bước 1: Tải lên các tập tin hình ảnh hoặc PDF
    Lựa chọn các tập tin từ Máy tính, Google Drive, Dropbox, URL hoặc bằng cách kéo tập tin vào trang này
  • Bước 2: Chọn định dạng xuất
    Chọn .doc hoặc bất kỳ định dạng nào khác nào khác bạn cần cho tập tin kết xuất (hỗ trợ hơn 10 định dạng tập tin văn bản)
  • Bước 3: Chuyển đổi & tải về
    Nhấn "Chuyển" và bạn có thể tải về cho mình tập tin văn bản bằng tiếng ba lan đã được nhận dạng ngay lập tức