Bungari OCR (Nhận dạng ký tự quang học). Trực tuyến miễn phí

Chuyển Hình Ảnh Và Văn Bản Được Quét trong ngôn ngữ tiếng bungari sang định dạng Word, Pdf, Excel và Txt Chỉnh Sửa Được

Các trang có sẵn: 10 (Bạn đã dùng 0 trang)

Nếu bạn cần nhận dạng nhiều trang hơn, vui lòng Đăng Ký

Tải tệp lên để nhận dạng chữ hoặc kéo & thả lên trang này
Các định dạng file được hỗ trợ:

pdf, jpg, bmp, gif, jp2, jpeg, pbm, pcx, pgm, png, ppm, tga, tiff, wbmp

Chọn tất cả các ngôn ngữ được sử dụng trong tài liệu của bạn

Output Format & Cài đặt

Làm thế nào để nhận dạng văn bản trong tiếng bungari?

Bước 1

Tải lên các tập tin hình ảnh hoặc PDF

Lựa chọn các tập tin từ Máy tính, Google Drive, Dropbox, URL hoặc bằng cách kéo tập tin vào trang này

Bước 2

Chọn định dạng xuất

Chọn .doc hoặc bất kỳ định dạng nào khác nào khác bạn cần cho tập tin kết xuất (hỗ trợ hơn 10 định dạng tập tin văn bản)

Bước 3

Chuyển đổi & tải về

Nhấn "Chuyển" và bạn có thể tải về cho mình tập tin văn bản bằng tiếng bungari đã được nhận dạng ngay lập tức