Công Cụ Chuyển Đổi JP2

Chuyển đổi trực tuyến từ file jp2 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jp2

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

jp2

JPEG 2000

JP2 là một định dạng hình ảnh bitmap JPEG 2000. Điều này có thể là một hình ảnh, một hình ảnh từ một camera giám sát, fax kỹ thuật số và khác. Trong JPEG 2000 để nén các tập tin bằng cách sử dụng công nghệ biến đổi Wavelet. Điều này cho phép một hình ảnh mượt mà và sắc nét hơn và kích thước tập tin so với JPEG cho cùng một chất lượng thấp hơn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JP2 Chuyển đổi Đánh giá
1 JP2 sang JPG 4.7 9,931 phiếu bầu
2 JP2 sang JPEG 4.7 1,098 phiếu bầu
3 JP2 sang PDF 4.6 857 phiếu bầu
4 JP2 sang PNG 4.7 750 phiếu bầu
5 JP2 sang TIFF 4.6 281 phiếu bầu
6 JP2 sang DOC 4.4 95 phiếu bầu
7 JP2 sang SVG 4.5 94 phiếu bầu
8 JP2 sang BMP 4.8 66 phiếu bầu
9 JP2 sang DXF 4.3 43 phiếu bầu
10 JP2 sang DOCX 4.1 34 phiếu bầu
11 JP2 sang WEBP 4.6 24 phiếu bầu
12 JP2 sang EPS 4.1 22 phiếu bầu
13 JP2 sang GIF 4.9 21 phiếu bầu
14 JP2 sang AI 4.9 16 phiếu bầu
15 JP2 sang PSD 4.4 9 phiếu bầu
Chuyển đổi sang JP2 Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang JP2 4.7 6,985 phiếu bầu
2 JPEG sang JP2 4.2 1,843 phiếu bầu
3 PNG sang JP2 4.4 911 phiếu bầu
4 WEBP sang JP2 4.8 114 phiếu bầu
5 PDF sang JP2 4.5 77 phiếu bầu
6 DOCX sang JP2 4.5 56 phiếu bầu
7 BMP sang JP2 4.8 41 phiếu bầu
8 TIFF sang JP2 4.8 41 phiếu bầu
9 BIN sang JP2 4.2 33 phiếu bầu
10 CR2 sang JP2 4.6 25 phiếu bầu
11 GIF sang JP2 4.8 23 phiếu bầu
12 HTML sang JP2 4.8 18 phiếu bầu
13 JFIF sang JP2 3.9 16 phiếu bầu
14 DOC sang JP2 4.2 15 phiếu bầu
15 SVG sang JP2 4.2 15 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi JP2

4.7 (23,870 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!