Công Cụ Chuyển Đổi JFI

Chuyển đổi trực tuyến từ file jfi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jfi

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

jfi

JPEG File Interchange Image

JFI là một định dạng tệp hình ảnh raster. Nó được phát triển bởi JPEG (Nhóm chuyên gia chụp ảnh chung) và được sử dụng để trao đổi dữ liệu được mã hóa JPEG giữa các ứng dụng và nền tảng máy tính. JFI thường được sử dụng để lưu trữ đồ họa bitmap với palet đầy đủ.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JFI Chuyển đổi Đánh giá
1 JFI sang JPG 4.8 89 phiếu bầu
2 JFI sang PNG 4.8 28 phiếu bầu
3 JFI sang JPEG 5.0 10 phiếu bầu
4 JFI sang PDF 4.8 8 phiếu bầu
5 JFI sang ICO 5.0 5 phiếu bầu
6 JFI sang SVG 4.3 3 phiếu bầu
7 JFI sang DDS 4.5 2 phiếu bầu
8 JFI sang PSD 5.0 1 phiếu bầu
9 JFI sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
10 JFI sang DXF 5.0 1 phiếu bầu
11 JFI sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
12 JFI sang TIFF 5.0 1 phiếu bầu
13 JFI sang JP2
14 JFI sang WBMP
15 JFI sang GIF
Chuyển đổi sang JFI Chuyển đổi Đánh giá
1 JFIF sang JFI 4.4 194 phiếu bầu
2 JPG sang JFI 4.2 18 phiếu bầu
3 PDF sang JFI 4.6 8 phiếu bầu
4 PNG sang JFI 5.0 7 phiếu bầu
5 DOCX sang JFI 4.2 5 phiếu bầu
6 PSD sang JFI 4.5 2 phiếu bầu
7 WEBP sang JFI 5.0 2 phiếu bầu
8 JPEG sang JFI 5.0 1 phiếu bầu
9 ODT sang JFI 5.0 1 phiếu bầu
10 HEIC sang JFI 5.0 1 phiếu bầu
11 GIF sang JFI 5.0 1 phiếu bầu
12 EPUB sang JFI 5.0 1 phiếu bầu
13 TGA sang JFI 3.0 1 phiếu bầu
14 ABW sang JFI
15 DBK sang JFI

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi JFI

4.6 (393 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!