Công Cụ Chuyển Đổi JBG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file jbg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jbg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

jbg

Image JBIG 1-bit Raster

JBG là một định dạng lossless được sử dụng để lưu trữ cả hình ảnh đen trắng và màu sắc. Nó được phát triển bởi JBIG (Nhóm chuyên gia hình ảnh cấp hai chung) để nén ảnh để gửi bằng fax nhưng cũng có thể được sử dụng khá hiệu quả trên các hình ảnh khác. Hơn nữa, nó cung cấp khả năng nén tốt hơn so với các tiêu chuẩn G3 và G4 trước đó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JBG Chuyển đổi Đánh giá
1 JBG sang JPG 4.8 32 phiếu bầu
2 JBG sang PNG 4.0 7 phiếu bầu
3 JBG sang PDF 4.8 5 phiếu bầu
4 JBG sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
5 JBG sang JPEG 4.0 1 phiếu bầu
6 JBG sang PGM 4.0 1 phiếu bầu
7 JBG sang JP2
8 JBG sang BMP
9 JBG sang WBMP
10 JBG sang TGA
11 JBG sang SVG
12 JBG sang PCX
13 JBG sang TIFF
14 JBG sang ICO
15 JBG sang CUR
Chuyển đổi sang JBG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang JBG 4.1 62 phiếu bầu
2 DOCX sang JBG 4.4 58 phiếu bầu
3 PDF sang JBG 4.4 32 phiếu bầu
4 WEBP sang JBG 5.0 11 phiếu bầu
5 DOC sang JBG 3.8 11 phiếu bầu
6 PNG sang JBG 3.8 9 phiếu bầu
7 JPEG sang JBG 4.8 5 phiếu bầu
8 HEIC sang JBG 4.0 4 phiếu bầu
9 EPS sang JBG 4.8 4 phiếu bầu
10 PSD sang JBG 5.0 3 phiếu bầu
11 HTML sang JBG 3.8 2 phiếu bầu
12 XLSX sang JBG 5.0 2 phiếu bầu
13 SVG sang JBG 4.0 2 phiếu bầu
14 NEF sang JBG 5.0 2 phiếu bầu
15 ABW sang JBG

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi JBG

4.5 (425 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!