Công Cụ Chuyển Đổi JBG

Chuyển đổi trực tuyến từ file jbg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang jbg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

jbg

Image JBIG 1-bit Raster

JBG là một định dạng lossless được sử dụng để lưu trữ cả hình ảnh đen trắng và màu sắc. Nó được phát triển bởi JBIG (Nhóm chuyên gia hình ảnh cấp hai chung) để nén ảnh để gửi bằng fax nhưng cũng có thể được sử dụng khá hiệu quả trên các hình ảnh khác. Hơn nữa, nó cung cấp khả năng nén tốt hơn so với các tiêu chuẩn G3 và G4 trước đó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ JBG Chuyển đổi Đánh giá
1 JBG sang JPG 4.6 139 phiếu bầu
2 JBG sang PNG 4.5 33 phiếu bầu
3 JBG sang JPEG 4.7 24 phiếu bầu
4 JBG sang PDF 4.9 19 phiếu bầu
5 JBG sang SVG 5.0 9 phiếu bầu
6 JBG sang BMP 4.8 4 phiếu bầu
7 JBG sang DXF 4.7 3 phiếu bầu
8 JBG sang GIF 3.8 2 phiếu bầu
9 JBG sang PLT 5.0 2 phiếu bầu
10 JBG sang TIFF 5.0 1 phiếu bầu
11 JBG sang PGM 4.0 1 phiếu bầu
12 JBG sang PBM 5.0 1 phiếu bầu
13 JBG sang JBIG 5.0 1 phiếu bầu
14 JBG sang DOT 5.0 1 phiếu bầu
15 JBG sang CUR 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang JBG Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang JBG 4.3 540 phiếu bầu
2 DOCX sang JBG 4.5 334 phiếu bầu
3 WEBP sang JBG 4.5 160 phiếu bầu
4 PDF sang JBG 4.4 143 phiếu bầu
5 JPEG sang JBG 4.3 97 phiếu bầu
6 PNG sang JBG 4.4 83 phiếu bầu
7 HEIC sang JBG 4.6 76 phiếu bầu
8 DOC sang JBG 4.5 49 phiếu bầu
9 JFIF sang JBG 4.2 27 phiếu bầu
10 HTML sang JBG 4.5 18 phiếu bầu
11 AVIF sang JBG 4.4 11 phiếu bầu
12 PSD sang JBG 5.0 10 phiếu bầu
13 CR2 sang JBG 5.0 9 phiếu bầu
14 BMP sang JBG 4.5 8 phiếu bầu
15 XLSX sang JBG 5.0 7 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi JBG

4.5 (3,081 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!