TGZ (TAR.GZ)

tgz

Nén file Lưu Trữ

Một tập tin nén mà là một kho lưu trữ TAR. Tạo để sử dụng trong các hệ thống Unix. Các thùng chứa TAR kết hợp nhiều file thành một kho lưu trữ được đặt trong một tập tin nén TGZ. Họ đang sử dụng như các gói cài đặt trong trình cài đặt của một số hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TGZ Chuyển đổi Đánh giá
1 TGZ sang ZIP 4.7 1,213 phiếu bầu
2 TGZ sang RAR 4.7 49 phiếu bầu
3 TGZ sang JAR 4.7 35 phiếu bầu
4 TGZ sang TAR 4.8 16 phiếu bầu
5 TGZ sang 7Z 4.5 15 phiếu bầu
6 TGZ sang TAR.XZ 5.0 2 phiếu bầu
7 TGZ sang TAR.Z 5.0 2 phiếu bầu
8 TGZ sang TBZ2 5.0 2 phiếu bầu
9 TGZ sang TAR.7Z 5.0 2 phiếu bầu
10 TGZ sang CPIO
11 TGZ sang ARJ
12 TGZ sang LHA
13 TGZ sang TAR.BZ
14 TGZ sang TAR.LZO
15 TGZ sang TAR.LZ
16 TGZ sang TAR.LZMA
Chuyển đổi sang TGZ Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang TGZ 4.7 233 phiếu bầu
2 RAR sang TGZ 4.9 162 phiếu bầu
3 TAR sang TGZ 4.7 58 phiếu bầu
4 DEB sang TGZ 4.8 30 phiếu bầu
5 7Z sang TGZ 4.7 27 phiếu bầu
6 RPM sang TGZ 4.9 27 phiếu bầu
7 TAR.XZ sang TGZ 5.0 22 phiếu bầu
8 JAR sang TGZ 4.9 7 phiếu bầu
9 TBZ2 sang TGZ 5.0 4 phiếu bầu
10 ACE sang TGZ
11 ALZ sang TGZ
12 ARC sang TGZ
13 ARJ sang TGZ
14 CAB sang TGZ
15 CPIO sang TGZ
16 LHA sang TGZ
17 TAR.7Z sang TGZ
18 TAR.BZ sang TGZ
19 TAR.LZ sang TGZ
20 TAR.LZMA sang TGZ
21 TAR.LZO sang TGZ
22 TAR.Z sang TGZ