7Z

7z

7-Zip nén tập tin

Định dạng này tác phẩm dựa trên LZMA nén thuật toán chính. Ban đầu nó được sử dụng trong các tài liệu lưu trữ 7-Zip. các thuật toán nén khác có thể được sử dụng trong 7z kể từ khi định dạng này có kiến ​​trúc mở cho các nhà phát triển. Nó có một hệ số nén cao. Các thuật toán mã hóa AES-256.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ 7Z Chuyển đổi Đánh giá
1 7Z sang ZIP 4.8 14,229 phiếu bầu
2 7Z sang RAR 4.7 1,630 phiếu bầu
3 7Z sang JAR 4.6 127 phiếu bầu
4 7Z sang TGZ 4.7 34 phiếu bầu
5 7Z sang TAR 5.0 12 phiếu bầu
6 7Z sang ARJ 4.7 11 phiếu bầu
7 7Z sang TAR.7Z 4.9 10 phiếu bầu
8 7Z sang TAR.LZ 5.0 7 phiếu bầu
9 7Z sang LHA 4.8 4 phiếu bầu
10 7Z sang TAR.LZMA 5.0 4 phiếu bầu
11 7Z sang CPIO 4.0 3 phiếu bầu
12 7Z sang TAR.XZ 5.0 3 phiếu bầu
13 7Z sang TAR.Z 5.0 2 phiếu bầu
14 7Z sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
15 7Z sang TAR.LZO 5.0 1 phiếu bầu
16 7Z sang TAR.BZ 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang 7Z Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang 7Z 4.5 23,484 phiếu bầu
2 RAR sang 7Z 4.7 546 phiếu bầu
3 TAR.LZ sang 7Z 5.0 46 phiếu bầu
4 ACE sang 7Z 5.0 28 phiếu bầu
5 JAR sang 7Z 4.5 24 phiếu bầu
6 ARC sang 7Z 4.6 22 phiếu bầu
7 TGZ sang 7Z 4.5 20 phiếu bầu
8 TAR sang 7Z 4.9 7 phiếu bầu
9 LHA sang 7Z 4.7 6 phiếu bầu
10 ARJ sang 7Z 3.8 6 phiếu bầu
11 ALZ sang 7Z 3.8 4 phiếu bầu
12 DEB sang 7Z 3.8 3 phiếu bầu
13 CAB sang 7Z 5.0 2 phiếu bầu
14 TAR.Z sang 7Z 5.0 2 phiếu bầu
15 TAR.7Z sang 7Z 4.5 2 phiếu bầu
16 RPM sang 7Z 5.0 2 phiếu bầu
17 TBZ2 sang 7Z 5.0 1 phiếu bầu
18 TAR.LZO sang 7Z 5.0 1 phiếu bầu
19 TAR.LZMA sang 7Z 4.0 1 phiếu bầu
20 CPIO sang 7Z
21 TAR.BZ sang 7Z
22 TAR.XZ sang 7Z