Công Cụ Chuyển Đổi FAP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file fap sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fap

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

fap

PARIS Audio File

Định dạng tệp Ensoniq PARIS (nhỏ-endian)