Công Cụ Chuyển Đổi FAP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file fap sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fap

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 414,292,792 tập tin với tổng dung lượng là 5,974 TB

fap

PARIS Audio File

Định dạng tệp Ensoniq PARIS (nhỏ-endian)

Đánh giá chất lượng chuyển đổi FAP

4.4 (17 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!