Công Cụ Chuyển Đổi FAP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file fap sang định dạng khác và từ định dạng khác sang fap

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

fap

PARIS Audio File

Định dạng tệp Ensoniq PARIS (nhỏ-endian)

Đánh giá chất lượng chuyển đổi FAP

4.4 (18 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!