Chuyển đổi DST. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file dst. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 395,967,233 tập tin với tổng dung lượng là 5,655 TB

dst

Design format (Tajima)

Đây là một tập tin để tạo hướng dẫn thiết kế cho các máy thêu Tajima với thiết lập điều khiển bằng máy tính. Nó chứa một tập hợp các mã số và tọa độ mà công tác kiểm soát kim, dừng lại, đặt vỉa hoặc bỏ qua một phần. Nó chứa dữ liệu liên quan đến định dạng vector và pallet màu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DST Chuyển đổi Đánh giá
1 DST sang JPG 4.6 882 phiếu bầu
2 DST sang PDF 4.7 319 phiếu bầu
3 DST sang AI 4.8 149 phiếu bầu
4 DST sang JPEG 4.7 100 phiếu bầu
5 DST sang EPS 4.8 95 phiếu bầu
6 DST sang PNG 4.4 68 phiếu bầu
7 DST sang DXF 4.3 45 phiếu bầu
8 DST sang SVG 4.7 39 phiếu bầu
9 DST sang PSD 4.8 18 phiếu bầu
10 DST sang PLT 4.4 18 phiếu bầu
11 DST sang BMP 4.5 17 phiếu bầu
12 DST sang DOC 4.4 12 phiếu bầu
13 DST sang DOCX 4.7 11 phiếu bầu
14 DST sang PS 4.8 9 phiếu bầu
15 DST sang TIFF 5.0 8 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DST

4.6 (1,806 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!