Công Cụ Chuyển Đổi CCX

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file ccx. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ccx

Corel Compressed Exchange files

Đây là một định dạng được sử dụng để lưu trữ hình ảnh clipart để làm việc với hình ảnh vector CorelDRAW. Nó được sử dụng để nhập, các yếu tố đồ họa chuẩn bị riêng biệt trong một thiết kế đồ họa vector. Nó được sử dụng như là một mẫu trống và được phân phối dưới hình thức hàng triệu các hình nền sẵn sàng mà có thể khen thiết kế của riêng bạn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CCX Chuyển đổi Đánh giá
1 CCX sang SVG 4.6 21 phiếu bầu
2 CCX sang JPG 4.7 18 phiếu bầu
3 CCX sang AI 4.8 6 phiếu bầu
4 CCX sang WMF 5.0 4 phiếu bầu
5 CCX sang EPS 5.0 3 phiếu bầu
6 CCX sang PNG 4.3 3 phiếu bầu
7 CCX sang JPEG 4.5 2 phiếu bầu
8 CCX sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
9 CCX sang DXF 5.0 1 phiếu bầu
10 CCX sang DOC 5.0 1 phiếu bầu
11 CCX sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
12 CCX sang BMP 5.0 1 phiếu bầu
13 CCX sang PS
14 CCX sang EMF
15 CCX sang CGM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CCX

4.7 (62 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!