Công Cụ Chuyển Đổi AI

Chuyển đổi trực tuyến từ file ai sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ai

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ai

Adobe Illustrator

Đây là một hình ảnh vector tạo ra trong chương trình Adobe Illustrator. Nó bao gồm các đường nối các điểm; nó được sử dụng trong SMI và trong quá trình tạo Biểu trưng. Chúng có thể được tăng lên mà không mất chất lượng vì chúng không chứa dữ liệu hình ảnh raster. AI bao gồm một tiêu đề, chuỗi định danh và các đối tượng đồ họa. Nó hoạt động để trình bày hình ảnh ở định dạng EPS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AI Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang JPG 4.6 28,215 phiếu bầu
2 AI sang PNG 4.6 22,782 phiếu bầu
3 AI sang PDF 4.5 16,838 phiếu bầu
4 AI sang PSD 4.3 14,685 phiếu bầu
5 AI sang SVG 4.5 10,003 phiếu bầu
6 AI sang DXF 4.4 7,825 phiếu bầu
7 AI sang EPS 4.4 4,139 phiếu bầu
8 AI sang DOC 4.2 3,466 phiếu bầu
9 AI sang JPEG 4.4 2,889 phiếu bầu
10 AI sang PLT 4.6 1,931 phiếu bầu
11 AI sang DOCX 4.3 1,251 phiếu bầu
12 AI sang HTML 4.0 1,144 phiếu bầu
13 AI sang ICO 4.6 1,046 phiếu bầu
14 AI sang EMF 4.7 840 phiếu bầu
15 AI sang TIFF 4.4 677 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AI Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AI 4.6 36,974 phiếu bầu
2 PNG sang AI 4.5 28,609 phiếu bầu
3 CDR sang AI 4.5 22,420 phiếu bầu
4 EPS sang AI 4.2 13,098 phiếu bầu
5 PSD sang AI 4.2 9,363 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.2 5,748 phiếu bầu
7 JPEG sang AI 4.4 3,158 phiếu bầu
8 DXF sang AI 4.5 2,958 phiếu bầu
9 WEBP sang AI 4.0 1,085 phiếu bầu
10 GIF sang AI 4.7 869 phiếu bầu
11 PLT sang AI 4.8 720 phiếu bầu
12 BMP sang AI 4.7 690 phiếu bầu
13 TIFF sang AI 4.7 431 phiếu bầu
14 JFIF sang AI 4.5 299 phiếu bầu
15 XCF sang AI 3.8 266 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AI

4.5 (248,562 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!