Công Cụ Chuyển Đổi AI

Chuyển đổi trực tuyến từ file ai sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ai

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ai

Adobe Illustrator

Đây là một hình ảnh vector tạo ra trong chương trình Adobe Illustrator. Nó bao gồm các đường nối các điểm; nó được sử dụng trong SMI và trong quá trình tạo Biểu trưng. Chúng có thể được tăng lên mà không mất chất lượng vì chúng không chứa dữ liệu hình ảnh raster. AI bao gồm một tiêu đề, chuỗi định danh và các đối tượng đồ họa. Nó hoạt động để trình bày hình ảnh ở định dạng EPS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AI Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang JPG 4.6 21,907 phiếu bầu
2 AI sang PNG 4.6 18,145 phiếu bầu
3 AI sang PDF 4.6 12,917 phiếu bầu
4 AI sang PSD 4.3 12,664 phiếu bầu
5 AI sang SVG 4.6 7,166 phiếu bầu
6 AI sang DXF 4.4 5,775 phiếu bầu
7 AI sang EPS 4.4 3,285 phiếu bầu
8 AI sang DOC 4.3 2,884 phiếu bầu
9 AI sang JPEG 4.5 2,336 phiếu bầu
10 AI sang PLT 4.6 1,515 phiếu bầu
11 AI sang DOCX 4.3 1,058 phiếu bầu
12 AI sang HTML 4.1 963 phiếu bầu
13 AI sang ICO 4.6 832 phiếu bầu
14 AI sang EMF 4.7 596 phiếu bầu
15 AI sang TIFF 4.4 549 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AI Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AI 4.6 28,901 phiếu bầu
2 PNG sang AI 4.5 21,033 phiếu bầu
3 CDR sang AI 4.5 19,646 phiếu bầu
4 EPS sang AI 4.2 11,485 phiếu bầu
5 PSD sang AI 4.2 7,566 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.3 4,545 phiếu bầu
7 DXF sang AI 4.5 2,209 phiếu bầu
8 JPEG sang AI 4.4 1,832 phiếu bầu
9 GIF sang AI 4.7 712 phiếu bầu
10 BMP sang AI 4.7 557 phiếu bầu
11 WEBP sang AI 3.8 553 phiếu bầu
12 PLT sang AI 4.7 494 phiếu bầu
13 TIFF sang AI 4.8 374 phiếu bầu
14 DST sang AI 4.7 210 phiếu bầu
15 XCF sang AI 3.9 199 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AI

4.5 (195,948 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!