Công Cụ Chuyển Đổi AI Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ai sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ai

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ai

Adobe Illustrator

Đây là một hình ảnh vector tạo ra trong chương trình Adobe Illustrator. Nó bao gồm các đường nối các điểm; nó được sử dụng trong SMI và trong quá trình tạo Biểu trưng. Chúng có thể được tăng lên mà không mất chất lượng vì chúng không chứa dữ liệu hình ảnh raster. AI bao gồm một tiêu đề, chuỗi định danh và các đối tượng đồ họa. Nó hoạt động để trình bày hình ảnh ở định dạng EPS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AI Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang JPG 4.8 10,363 phiếu bầu
2 AI sang PNG 4.8 5,698 phiếu bầu
3 AI sang PSD 4.8 5,508 phiếu bầu
4 AI sang PDF 4.8 5,504 phiếu bầu
5 AI sang SVG 4.8 2,076 phiếu bầu
6 AI sang DXF 4.8 1,752 phiếu bầu
7 AI sang EPS 4.7 1,361 phiếu bầu
8 AI sang DOC 4.6 1,265 phiếu bầu
9 AI sang JPEG 4.7 1,117 phiếu bầu
10 AI sang PLT 5.0 526 phiếu bầu
11 AI sang DOCX 4.6 468 phiếu bầu
12 AI sang HTML 4.8 348 phiếu bầu
13 AI sang ICO 4.9 210 phiếu bầu
14 AI sang TIFF 4.7 200 phiếu bầu
15 AI sang WMF 4.7 152 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AI Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AI 4.9 12,601 phiếu bầu
2 CDR sang AI 4.6 12,292 phiếu bầu
3 PNG sang AI 4.9 7,996 phiếu bầu
4 EPS sang AI 4.7 6,991 phiếu bầu
5 PSD sang AI 4.8 3,011 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.6 2,233 phiếu bầu
7 DXF sang AI 4.8 728 phiếu bầu
8 GIF sang AI 4.9 408 phiếu bầu
9 TIFF sang AI 5.0 303 phiếu bầu
10 BMP sang AI 5.0 279 phiếu bầu
11 CMX sang AI 4.6 132 phiếu bầu
12 DST sang AI 4.8 115 phiếu bầu
13 PLT sang AI 4.7 113 phiếu bầu
14 XCF sang AI 4.9 76 phiếu bầu
15 WEBP sang AI 4.9 54 phiếu bầu

Xem tất cả