Công Cụ Chuyển Đổi AI Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ai sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ai

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ai

Adobe Illustrator

Đây là một hình ảnh vector tạo ra trong chương trình Adobe Illustrator. Nó bao gồm các đường nối các điểm; nó được sử dụng trong SMI và trong quá trình tạo Biểu trưng. Chúng có thể được tăng lên mà không mất chất lượng vì chúng không chứa dữ liệu hình ảnh raster. AI bao gồm một tiêu đề, chuỗi định danh và các đối tượng đồ họa. Nó hoạt động để trình bày hình ảnh ở định dạng EPS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AI Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang JPG 4.7 11,637 phiếu bầu
2 AI sang PNG 4.7 7,246 phiếu bầu
3 AI sang PSD 4.7 6,597 phiếu bầu
4 AI sang PDF 4.7 6,398 phiếu bầu
5 AI sang SVG 4.7 2,640 phiếu bầu
6 AI sang DXF 4.6 2,178 phiếu bầu
7 AI sang EPS 4.6 1,565 phiếu bầu
8 AI sang DOC 4.5 1,473 phiếu bầu
9 AI sang JPEG 4.7 1,268 phiếu bầu
10 AI sang PLT 4.9 651 phiếu bầu
11 AI sang DOCX 4.5 541 phiếu bầu
12 AI sang HTML 4.5 431 phiếu bầu
13 AI sang ICO 4.7 286 phiếu bầu
14 AI sang TIFF 4.6 238 phiếu bầu
15 AI sang WMF 4.6 174 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AI Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AI 4.8 14,730 phiếu bầu
2 CDR sang AI 4.5 13,130 phiếu bầu
3 PNG sang AI 4.8 9,362 phiếu bầu
4 EPS sang AI 4.6 7,724 phiếu bầu
5 PSD sang AI 4.7 3,601 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.6 2,529 phiếu bầu
7 DXF sang AI 4.7 896 phiếu bầu
8 GIF sang AI 4.9 449 phiếu bầu
9 BMP sang AI 4.9 316 phiếu bầu
10 TIFF sang AI 4.9 311 phiếu bầu
11 JPEG sang AI 4.2 188 phiếu bầu
12 PLT sang AI 4.7 158 phiếu bầu
13 CMX sang AI 4.6 143 phiếu bầu
14 DST sang AI 4.8 135 phiếu bầu
15 XCF sang AI 4.7 82 phiếu bầu

Xem tất cả