Công Cụ Chuyển Đổi AI

Chuyển đổi trực tuyến từ file ai sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ai

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ai

Adobe Illustrator

Đây là một hình ảnh vector tạo ra trong chương trình Adobe Illustrator. Nó bao gồm các đường nối các điểm; nó được sử dụng trong SMI và trong quá trình tạo Biểu trưng. Chúng có thể được tăng lên mà không mất chất lượng vì chúng không chứa dữ liệu hình ảnh raster. AI bao gồm một tiêu đề, chuỗi định danh và các đối tượng đồ họa. Nó hoạt động để trình bày hình ảnh ở định dạng EPS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AI Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang JPG 4.6 35,166 phiếu bầu
2 AI sang PNG 4.6 27,753 phiếu bầu
3 AI sang PDF 4.5 21,323 phiếu bầu
4 AI sang PSD 4.3 16,508 phiếu bầu
5 AI sang SVG 4.5 13,011 phiếu bầu
6 AI sang DXF 4.4 9,931 phiếu bầu
7 AI sang EPS 4.4 4,990 phiếu bầu
8 AI sang DOC 4.2 3,985 phiếu bầu
9 AI sang JPEG 4.4 3,542 phiếu bầu
10 AI sang PLT 4.6 2,328 phiếu bầu
11 AI sang DOCX 4.2 1,419 phiếu bầu
12 AI sang HTML 4.0 1,309 phiếu bầu
13 AI sang ICO 4.7 1,268 phiếu bầu
14 AI sang EMF 4.7 997 phiếu bầu
15 AI sang TIFF 4.4 810 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AI Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AI 4.6 47,374 phiếu bầu
2 PNG sang AI 4.5 38,198 phiếu bầu
3 CDR sang AI 4.5 24,851 phiếu bầu
4 EPS sang AI 4.1 14,531 phiếu bầu
5 PSD sang AI 4.2 11,146 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.2 7,187 phiếu bầu
7 JPEG sang AI 4.4 4,969 phiếu bầu
8 DXF sang AI 4.5 3,702 phiếu bầu
9 WEBP sang AI 4.2 1,841 phiếu bầu
10 GIF sang AI 4.6 1,017 phiếu bầu
11 PLT sang AI 4.8 942 phiếu bầu
12 BMP sang AI 4.7 814 phiếu bầu
13 JFIF sang AI 4.4 497 phiếu bầu
14 TIFF sang AI 4.7 470 phiếu bầu
15 AVIF sang AI 4.3 388 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AI

4.5 (307,794 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!