Công Cụ Chuyển Đổi AI Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ai sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ai

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ai

Adobe Illustrator

Đây là một hình ảnh vector tạo ra trong chương trình Adobe Illustrator. Nó bao gồm các đường nối các điểm; nó được sử dụng trong SMI và trong quá trình tạo Biểu trưng. Chúng có thể được tăng lên mà không mất chất lượng vì chúng không chứa dữ liệu hình ảnh raster. AI bao gồm một tiêu đề, chuỗi định danh và các đối tượng đồ họa. Nó hoạt động để trình bày hình ảnh ở định dạng EPS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AI Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang JPG 4.6 16,807 phiếu bầu
2 AI sang PNG 4.6 14,224 phiếu bầu
3 AI sang PSD 4.4 10,126 phiếu bầu
4 AI sang PDF 4.6 9,631 phiếu bầu
5 AI sang SVG 4.6 4,885 phiếu bầu
6 AI sang DXF 4.4 3,887 phiếu bầu
7 AI sang EPS 4.5 2,465 phiếu bầu
8 AI sang DOC 4.3 2,236 phiếu bầu
9 AI sang JPEG 4.5 1,831 phiếu bầu
10 AI sang PLT 4.7 1,125 phiếu bầu
11 AI sang DOCX 4.4 787 phiếu bầu
12 AI sang HTML 4.2 738 phiếu bầu
13 AI sang ICO 4.6 564 phiếu bầu
14 AI sang TIFF 4.5 403 phiếu bầu
15 AI sang EMF 4.7 344 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AI Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AI 4.7 21,933 phiếu bầu
2 CDR sang AI 4.5 16,738 phiếu bầu
3 PNG sang AI 4.6 14,758 phiếu bầu
4 EPS sang AI 4.3 9,731 phiếu bầu
5 PSD sang AI 4.4 5,662 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.4 3,449 phiếu bầu
7 DXF sang AI 4.5 1,535 phiếu bầu
8 JPEG sang AI 4.3 869 phiếu bầu
9 GIF sang AI 4.8 587 phiếu bầu
10 BMP sang AI 4.7 423 phiếu bầu
11 TIFF sang AI 4.9 339 phiếu bầu
12 PLT sang AI 4.7 318 phiếu bầu
13 WEBP sang AI 3.8 286 phiếu bầu
14 DST sang AI 4.7 184 phiếu bầu
15 CMX sang AI 4.6 167 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AI

4.5 (149,057 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!