Công Cụ Chuyển Đổi AI

Chuyển đổi trực tuyến từ file ai sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ai

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ai

Adobe Illustrator

Đây là một hình ảnh vector tạo ra trong chương trình Adobe Illustrator. Nó bao gồm các đường nối các điểm; nó được sử dụng trong SMI và trong quá trình tạo Biểu trưng. Chúng có thể được tăng lên mà không mất chất lượng vì chúng không chứa dữ liệu hình ảnh raster. AI bao gồm một tiêu đề, chuỗi định danh và các đối tượng đồ họa. Nó hoạt động để trình bày hình ảnh ở định dạng EPS.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AI Chuyển đổi Đánh giá
1 AI sang JPG 4.6 19,399 phiếu bầu
2 AI sang PNG 4.6 16,241 phiếu bầu
3 AI sang PSD 4.4 11,552 phiếu bầu
4 AI sang PDF 4.6 11,254 phiếu bầu
5 AI sang SVG 4.6 5,996 phiếu bầu
6 AI sang DXF 4.4 4,836 phiếu bầu
7 AI sang EPS 4.4 2,904 phiếu bầu
8 AI sang DOC 4.3 2,595 phiếu bầu
9 AI sang JPEG 4.5 2,103 phiếu bầu
10 AI sang PLT 4.6 1,316 phiếu bầu
11 AI sang DOCX 4.3 923 phiếu bầu
12 AI sang HTML 4.1 867 phiếu bầu
13 AI sang ICO 4.6 704 phiếu bầu
14 AI sang TIFF 4.5 489 phiếu bầu
15 AI sang EMF 4.7 438 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AI Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang AI 4.7 25,539 phiếu bầu
2 CDR sang AI 4.5 18,149 phiếu bầu
3 PNG sang AI 4.6 17,878 phiếu bầu
4 EPS sang AI 4.3 10,678 phiếu bầu
5 PSD sang AI 4.3 6,663 phiếu bầu
6 SVG sang AI 4.3 4,001 phiếu bầu
7 DXF sang AI 4.5 1,874 phiếu bầu
8 JPEG sang AI 4.4 1,343 phiếu bầu
9 GIF sang AI 4.8 650 phiếu bầu
10 BMP sang AI 4.7 506 phiếu bầu
11 WEBP sang AI 3.8 417 phiếu bầu
12 PLT sang AI 4.7 406 phiếu bầu
13 TIFF sang AI 4.9 358 phiếu bầu
14 DST sang AI 4.7 202 phiếu bầu
15 CMX sang AI 4.6 175 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AI

4.5 (173,004 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!