Công Cụ Chuyển Đổi AFF

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file aff. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

aff

Acorn Draw

Đây là một định dạng được tạo trong chương trình Draw Acorn, dự định cho hình ảnh bằng cách sử dụng các đường vector. Nó được sử dụng để lưu trữ thông tin trong kinh doanh xuất bản (tờ rơi, Biểu trưng, ​​vv). Các lợi thế chính là nó là nguồn hình ảnh chất lượng cao khi in. Nó được sử dụng từ năm 1980.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AFF Chuyển đổi Đánh giá
1 AFF sang PDF 4.7 6 phiếu bầu
2 AFF sang JPG 4.6 5 phiếu bầu
3 AFF sang DOC 4.7 3 phiếu bầu
4 AFF sang SVG 4.7 3 phiếu bầu
5 AFF sang DOCX 4.5 2 phiếu bầu
6 AFF sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
7 AFF sang BMP 4.0 1 phiếu bầu
8 AFF sang EMF 5.0 1 phiếu bầu
9 AFF sang DXF 4.0 1 phiếu bầu
10 AFF sang TIFF 5.0 1 phiếu bầu
11 AFF sang AI
12 AFF sang EPS
13 AFF sang PS
14 AFF sang WMF
15 AFF sang CGM

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AFF

4.6 (24 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!