Công Cụ Chuyển Đổi AC3

Chuyển đổi trực tuyến từ file ac3 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ac3

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ac3

AC3 Audio File

Định dạng phim Dolby Digital, phát triển để mã hóa âm thanh cho bộ phim. Nó hỗ trợ lên đến kênh 6 âm thanh: trái, phải, trước, sau, trên và dưới. Bởi vì điều này, nó cho phép bạn lưu trữ '3 chiều' âm thanh. Nó được sử dụng rộng rãi cả trong rạp chiếu phim và do người sử dụng tự để lưu trữ âm nhạc trong thư viện phim tại nhà.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AC3 Chuyển đổi Đánh giá
1 AC3 sang MP3 4.8 834 phiếu bầu
2 AC3 sang WAV 4.8 198 phiếu bầu
3 AC3 sang DTS 4.7 67 phiếu bầu
4 AC3 sang AAC 4.6 41 phiếu bầu
5 AC3 sang FLAC 4.7 38 phiếu bầu
6 AC3 sang M4A 4.8 18 phiếu bầu
7 AC3 sang OGG 5.0 11 phiếu bầu
8 AC3 sang WMA 4.6 7 phiếu bầu
9 AC3 sang AIFF 5.0 4 phiếu bầu
10 AC3 sang OPUS 5.0 2 phiếu bầu
11 AC3 sang VOC 5.0 2 phiếu bầu
12 AC3 sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
13 AC3 sang W64 5.0 1 phiếu bầu
14 AC3 sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
15 AC3 sang TTA 4.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AC3 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AC3 4.7 940 phiếu bầu
2 AAC sang AC3 4.8 199 phiếu bầu
3 WAV sang AC3 4.7 144 phiếu bầu
4 MP4 sang AC3 4.7 132 phiếu bầu
5 M4A sang AC3 4.4 108 phiếu bầu
6 FLAC sang AC3 4.6 95 phiếu bầu
7 DTS sang AC3 4.6 59 phiếu bầu
8 MKV sang AC3 4.7 43 phiếu bầu
9 OPUS sang AC3 4.6 42 phiếu bầu
10 OGG sang AC3 4.9 26 phiếu bầu
11 WMA sang AC3 4.1 25 phiếu bầu
12 WEBM sang AC3 4.7 19 phiếu bầu
13 MPEG sang AC3 4.4 13 phiếu bầu
14 AVI sang AC3 4.7 7 phiếu bầu
15 3GP sang AC3 5.0 7 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi AC3

4.7 (3,524 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!