เครื่องมือแปลงไฟล์ GIF ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล gif หรือแปลงให้เป็นสกุล gif

เลือกไฟล์เพื่อแปลง หรือลากไฟล์มาวางบนหน้านี้
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

gif

รูปแบบ Graphics Interchange

GIF เป็นรูปแบบสำหรับการแลกเปลี่ยนภาพที่ มันเป็นกราฟิกรูปแบบที่นิยม ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกบีบอัดโดยไม่สูญเสียคุณภาพในรูปแบบที่ไม่เกิน 256 สี รูปแบบ GIF ได้รับการพัฒนาในปี 1987 (GIF87a) โดย บริษัท CompuServe สำหรับการถ่ายโอนภาพ raster ผ่านเครือข่าย ในปี 1989, รูปแบบได้รับการแก้ไข (GIF89a) ได้มีการเพิ่มความโปร่งใสการสนับสนุนและภาพเคลื่อนไหว

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง GIF การแปลง ให้คะแนน
1 GIF เป็น MP4 4.9 27,753 คะแนน
2 GIF เป็น JPG 4.9 6,639 คะแนน
3 GIF เป็น PNG 4.9 6,218 คะแนน
4 GIF เป็น AVI 4.9 3,080 คะแนน
5 GIF เป็น SVG 4.8 2,608 คะแนน
6 GIF เป็น MOV 4.9 2,526 คะแนน
7 GIF เป็น SWF 4.9 2,433 คะแนน
8 GIF เป็น DXF 4.9 1,958 คะแนน
9 GIF เป็น ICO 4.9 1,085 คะแนน
10 GIF เป็น DOC 4.6 1,029 คะแนน
11 GIF เป็น JPEG 4.9 922 คะแนน
12 GIF เป็น WMV 4.9 785 คะแนน
13 GIF เป็น PDF 4.9 733 คะแนน
14 GIF เป็น WEBM 4.8 691 คะแนน
15 GIF เป็น BMP 4.9 450 คะแนน
แปลงเป็น GIF การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น GIF 4.8 63,047 คะแนน
2 MOV เป็น GIF 4.8 7,951 คะแนน
3 JPG เป็น GIF 4.9 5,441 คะแนน
4 WEBM เป็น GIF 4.8 5,016 คะแนน
5 SWF เป็น GIF 4.5 4,958 คะแนน
6 AVI เป็น GIF 4.8 4,676 คะแนน
7 HTML เป็น GIF 4.8 3,974 คะแนน
8 WMV เป็น GIF 4.9 3,300 คะแนน
9 PNG เป็น GIF 4.9 3,100 คะแนน
10 PDF เป็น GIF 4.8 2,510 คะแนน
11 WEBP เป็น GIF 4.5 1,163 คะแนน
12 PPTX เป็น GIF 4.5 1,122 คะแนน
13 M4V เป็น GIF 4.9 1,029 คะแนน
14 DOCX เป็น GIF 4.8 800 คะแนน
15 MKV เป็น GIF 4.6 717 คะแนน

ดูทั้งหมด