VOC

voc

Sound Blaster VOC files

ไฟล์ VOC Sound Blaster ไฟล์ VOC มีหลายส่วนและมีส่วนของความเงียบวนรอบและอัตราตัวอย่างที่แตกต่างกันสำหรับชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน เมื่อป้อนข้อมูลส่วนที่เงียบจะเต็มไปลูปถูกปฏิเสธและข้อมูลตัวอย่างที่มีอัตราตัวอย่างใหม่ถูกปฏิเสธ ความเงียบด้วยอัตราตัวอย่างที่แตกต่างกันจะถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม ในการส่งออกไม่ได้ตรวจพบความเงียบหรืออัตราตัวอย่างไม่เป็นไปได้ SoX สนับสนุนการอ่าน (แต่ไม่เขียน) ไฟล์ VOC ที่มีหลายบล็อคและไฟล์ที่ประกอบด้วยμ-law, A-law และตัวอย่าง ADPCM 2/3/4-bit

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง VOC การแปลง ให้คะแนน
1 VOC เป็น MP3 4.5 238 คะแนน
2 VOC เป็น WAV 4.6 31 คะแนน
3 VOC เป็น VOX 4.6 9 คะแนน
4 VOC เป็น AIFF 4.6 8 คะแนน
5 VOC เป็น WMA 4.6 7 คะแนน
6 VOC เป็น OGG 5.0 4 คะแนน
7 VOC เป็น AAC 4.7 3 คะแนน
8 VOC เป็น AC3 5.0 1 คะแนน
9 VOC เป็น FLAC
10 VOC เป็น AMR
11 VOC เป็น M4A
12 VOC เป็น M4R
13 VOC เป็น DTS
14 VOC เป็น OPUS
15 VOC เป็น SPX
16 VOC เป็น CAF
17 VOC เป็น W64
18 VOC เป็น WV
19 VOC เป็น TTA
20 VOC เป็น RA
21 VOC เป็น MP2
22 VOC เป็น OGA
23 VOC เป็น PVF
24 VOC เป็น PRC
25 VOC เป็น MAUD
26 VOC เป็น 8SVX
27 VOC เป็น AMB
28 VOC เป็น AU
29 VOC เป็น SND
30 VOC เป็น SNDR
31 VOC เป็น SNDT
32 VOC เป็น AVR
33 VOC เป็น CDDA
34 VOC เป็น CVS
35 VOC เป็น CVSD
36 VOC เป็น CVU
37 VOC เป็น DVMS
38 VOC เป็น VMS
39 VOC เป็น FAP
40 VOC เป็น PAF
41 VOC เป็น FSSD
42 VOC เป็น SOU
43 VOC เป็น GSRT
44 VOC เป็น GSM
45 VOC เป็น HCOM
46 VOC เป็น HTK
47 VOC เป็น IMA
48 VOC เป็น IRCAM
49 VOC เป็น SLN
50 VOC เป็น SPH
51 VOC เป็น NIST
52 VOC เป็น SMP
53 VOC เป็น TXW
54 VOC เป็น WVE
55 VOC เป็น SD2
แปลงเป็น VOC การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น VOC 4.7 60 คะแนน
2 WAV เป็น VOC 4.6 25 คะแนน
3 MP4 เป็น VOC 4.6 12 คะแนน
4 OGG เป็น VOC 4.7 7 คะแนน
5 AAC เป็น VOC 4.4 5 คะแนน
6 OPUS เป็น VOC 4.8 5 คะแนน
7 3GP เป็น VOC 5.0 4 คะแนน
8 WVE เป็น VOC 4.5 4 คะแนน
9 M4A เป็น VOC 5.0 4 คะแนน
10 WMA เป็น VOC 3.8 3 คะแนน
11 FLAC เป็น VOC 4.7 3 คะแนน
12 AMR เป็น VOC 5.0 3 คะแนน
13 AC3 เป็น VOC 5.0 2 คะแนน
14 M4V เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
15 VOX เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
16 AU เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
17 MPEG เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
18 AVI เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
19 MOV เป็น VOC 5.0 1 คะแนน
20 3G2 เป็น VOC
21 AAF เป็น VOC
22 ASF เป็น VOC
23 AV1 เป็น VOC
24 AVCHD เป็น VOC
25 CAVS เป็น VOC
26 DIVX เป็น VOC
27 DV เป็น VOC
28 F4V เป็น VOC
29 FLV เป็น VOC
30 HEVC เป็น VOC
31 M2TS เป็น VOC
32 M2V เป็น VOC
33 MJPEG เป็น VOC
34 MKV เป็น VOC
35 MOD เป็น VOC
36 MPEG-2 เป็น VOC
37 MPG เป็น VOC
38 MTS เป็น VOC
39 MXF เป็น VOC
40 OGV เป็น VOC
41 RM เป็น VOC
42 RMVB เป็น VOC
43 SWF เป็น VOC
44 TOD เป็น VOC
45 TS เป็น VOC
46 VOB เป็น VOC
47 WEBM เป็น VOC
48 WMV เป็น VOC
49 WTV เป็น VOC
50 XVID เป็น VOC
51 8SVX เป็น VOC
52 AIFF เป็น VOC
53 AMB เป็น VOC
54 APE เป็น VOC
55 AVR เป็น VOC
56 CAF เป็น VOC
57 CDDA เป็น VOC
58 CVS เป็น VOC
59 CVSD เป็น VOC
60 CVU เป็น VOC
61 DSS เป็น VOC
62 DTS เป็น VOC
63 DVMS เป็น VOC
64 FAP เป็น VOC
65 FSSD เป็น VOC
66 GSM เป็น VOC
67 GSRT เป็น VOC
68 HCOM เป็น VOC
69 HTK เป็น VOC
70 IMA เป็น VOC
71 IRCAM เป็น VOC
72 M4R เป็น VOC
73 MAUD เป็น VOC
74 MP2 เป็น VOC
75 NIST เป็น VOC
76 OGA เป็น VOC
77 PAF เป็น VOC
78 PRC เป็น VOC
79 PVF เป็น VOC
80 RA เป็น VOC
81 SD2 เป็น VOC
82 SHN เป็น VOC
83 SLN เป็น VOC
84 SMP เป็น VOC
85 SND เป็น VOC
86 SNDR เป็น VOC
87 SNDT เป็น VOC
88 SOU เป็น VOC
89 SPH เป็น VOC
90 SPX เป็น VOC
91 TAK เป็น VOC
92 TTA เป็น VOC
93 TXW เป็น VOC
94 VMS เป็น VOC
95 VQF เป็น VOC
96 W64 เป็น VOC
97 WV เป็น VOC
98 XA เป็น VOC