MPEG

mpeg

Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1)

MPEG ได้รับการพัฒนาในปี 1993 เป็น MPEG-1 และเป็นรูปแบบที่นิยมมากสำหรับการจัดเก็บเสียงและวิดีโอ วันนี้มันเป็นรูปแบบสื่อที่เข้ากันได้มากที่สุดในโลก เมื่อรูปแบบที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกมันเป็นสิ่งประดิษฐ์และล่วงหน้าเวลาให้ไฟล์คุณภาพสูงในขณะที่ลดขนาดและทำให้ง่ายต่อการอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์โดยการบีบอัด คุณสมบัติเหล่านี้อนุญาตให้สร้างซีดีวิดีโอการแพร่ภาพโทรทัศน์แบบดิจิทัลและเสียง เนื่องจากอายุของมัน MPG ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรอีกต่อไปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมทั้งแอปพลิเคชั่น Mac และ Windows พร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่รองรับวิดีโอ MPEG และเสียงแบบดั้งเดิม

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง MPEG การแปลง ให้คะแนน
1 MPEG เป็น MP3 4.8 97,316 คะแนน
2 MPEG เป็น WAV 4.8 9,538 คะแนน
3 MPEG เป็น MP4 4.8 1,651 คะแนน
4 MPEG เป็น OGG 4.8 633 คะแนน
5 MPEG เป็น M4A 4.8 485 คะแนน
6 MPEG เป็น GIF 4.6 426 คะแนน
7 MPEG เป็น WMA 4.8 349 คะแนน
8 MPEG เป็น AAC 4.6 305 คะแนน
9 MPEG เป็น FLAC 4.7 246 คะแนน
10 MPEG เป็น AVI 4.7 214 คะแนน
11 MPEG เป็น M4R 4.7 172 คะแนน
12 MPEG เป็น AIFF 4.8 114 คะแนน
13 MPEG เป็น MJPEG 4.7 89 คะแนน
14 MPEG เป็น MOV 4.7 86 คะแนน
15 MPEG เป็น WMV 4.7 57 คะแนน
16 MPEG เป็น AMR 4.8 52 คะแนน
17 MPEG เป็น DIVX 4.9 52 คะแนน
18 MPEG เป็น 3GP 4.3 52 คะแนน
19 MPEG เป็น GSM 4.2 49 คะแนน
20 MPEG เป็น AV1 4.8 40 คะแนน
21 MPEG เป็น WEBM 4.6 38 คะแนน
22 MPEG เป็น FLV 4.9 32 คะแนน
23 MPEG เป็น OPUS 4.6 31 คะแนน
24 MPEG เป็น MP2 4.6 27 คะแนน
25 MPEG เป็น CDDA 4.5 17 คะแนน
26 MPEG เป็น M4V 4.6 14 คะแนน
27 MPEG เป็น VOB 4.7 13 คะแนน
28 MPEG เป็น AU 4.9 11 คะแนน
29 MPEG เป็น MKV 5.0 10 คะแนน
30 MPEG เป็น XVID 4.9 10 คะแนน
31 MPEG เป็น AC3 4.6 10 คะแนน
32 MPEG เป็น SWF 4.6 8 คะแนน
33 MPEG เป็น OGV 4.3 8 คะแนน
34 MPEG เป็น DTS 4.6 7 คะแนน
35 MPEG เป็น TS 4.8 6 คะแนน
36 MPEG เป็น AVCHD 3.8 6 คะแนน
37 MPEG เป็น W64 5.0 5 คะแนน
38 MPEG เป็น M2V 4.4 5 คะแนน
39 MPEG เป็น HEVC 5.0 4 คะแนน
40 MPEG เป็น F4V 4.8 4 คะแนน
41 MPEG เป็น RMVB 3.8 4 คะแนน
42 MPEG เป็น ASF 5.0 4 คะแนน
43 MPEG เป็น 3G2 4.7 3 คะแนน
44 MPEG เป็น SLN 4.7 3 คะแนน
45 MPEG เป็น VOX 5.0 2 คะแนน
46 MPEG เป็น VOC 5.0 2 คะแนน
47 MPEG เป็น WV 5.0 2 คะแนน
48 MPEG เป็น WVE 5.0 2 คะแนน
49 MPEG เป็น OGA 5.0 2 คะแนน
50 MPEG เป็น SPX 5.0 2 คะแนน
51 MPEG เป็น MTS 4.0 2 คะแนน
52 MPEG เป็น SD2 5.0 2 คะแนน
53 MPEG เป็น MXF 5.0 1 คะแนน
54 MPEG เป็น 8SVX 3.0 1 คะแนน
55 MPEG เป็น AMB 4.0 1 คะแนน
56 MPEG เป็น CAF 5.0 1 คะแนน
57 MPEG เป็น PVF 5.0 1 คะแนน
58 MPEG เป็น RA 5.0 1 คะแนน
59 MPEG เป็น SMP 5.0 1 คะแนน
60 MPEG เป็น GSRT 3.0 1 คะแนน
61 MPEG เป็น SND 5.0 1 คะแนน
62 MPEG เป็น MPEG-2
63 MPEG เป็น M2TS
64 MPEG เป็น RM
65 MPEG เป็น WTV
66 MPEG เป็น TTA
67 MPEG เป็น PRC
68 MPEG เป็น MAUD
69 MPEG เป็น SNDR
70 MPEG เป็น SNDT
71 MPEG เป็น AVR
72 MPEG เป็น CVS
73 MPEG เป็น CVSD
74 MPEG เป็น CVU
75 MPEG เป็น DVMS
76 MPEG เป็น VMS
77 MPEG เป็น FAP
78 MPEG เป็น PAF
79 MPEG เป็น FSSD
80 MPEG เป็น SOU
81 MPEG เป็น HCOM
82 MPEG เป็น HTK
83 MPEG เป็น IMA
84 MPEG เป็น IRCAM
85 MPEG เป็น SPH
86 MPEG เป็น NIST
87 MPEG เป็น TXW
แปลงเป็น MPEG การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น MPEG 4.6 47,155 คะแนน
2 MOV เป็น MPEG 4.6 2,619 คะแนน
3 AVI เป็น MPEG 4.6 2,290 คะแนน
4 WEBM เป็น MPEG 4.6 2,137 คะแนน
5 WMV เป็น MPEG 4.7 1,559 คะแนน
6 MKV เป็น MPEG 4.7 1,297 คะแนน
7 GIF เป็น MPEG 4.6 1,179 คะแนน
8 3GP เป็น MPEG 4.6 741 คะแนน
9 SWF เป็น MPEG 4.1 696 คะแนน
10 FLV เป็น MPEG 4.7 328 คะแนน
11 M4V เป็น MPEG 4.7 299 คะแนน
12 MTS เป็น MPEG 4.6 246 คะแนน
13 TS เป็น MPEG 4.5 174 คะแนน
14 MOD เป็น MPEG 4.4 73 คะแนน
15 VOB เป็น MPEG 4.4 66 คะแนน
16 OGV เป็น MPEG 4.8 64 คะแนน
17 ASF เป็น MPEG 4.8 48 คะแนน
18 DIVX เป็น MPEG 4.1 20 คะแนน
19 M2TS เป็น MPEG 3.9 20 คะแนน
20 MXF เป็น MPEG 4.7 15 คะแนน
21 RM เป็น MPEG 4.8 13 คะแนน
22 F4V เป็น MPEG 4.9 7 คะแนน
23 3G2 เป็น MPEG 4.9 7 คะแนน
24 M2V เป็น MPEG 4.6 7 คะแนน
25 RMVB เป็น MPEG 4.9 7 คะแนน
26 TOD เป็น MPEG 5.0 5 คะแนน
27 DV เป็น MPEG 5.0 4 คะแนน
28 MJPEG เป็น MPEG 5.0 1 คะแนน
29 AVCHD เป็น MPEG 5.0 1 คะแนน
30 AAF เป็น MPEG
31 AV1 เป็น MPEG
32 CAVS เป็น MPEG
33 HEVC เป็น MPEG
34 MPEG-2 เป็น MPEG
35 WTV เป็น MPEG
36 XVID เป็น MPEG