CAVS

cavs

Chinese AVS video

CAVS เป็นชุดของมาตรฐานการเข้ารหัส / ถอดรหัสที่พัฒนาโดยเวิร์กกรุ๊ปของจีนในปี 2545 เทคโนโลยีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการบีบอัดเสียงและวิดีโอคือข้อมูลต้นฉบับและแหล่งที่มา รูปแบบนี้ไม่ได้รับการรองรับอย่างกว้างขวางในพีซี แต่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องเล่น DVD และระบบโฮมเธียเตอร์ในประเทศจีน

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง CAVS การแปลง ให้คะแนน
1 CAVS เป็น MJPEG
2 CAVS เป็น DIVX
3 CAVS เป็น XVID
4 CAVS เป็น MPEG-2
5 CAVS เป็น HEVC
6 CAVS เป็น AV1
7 CAVS เป็น AVCHD
8 CAVS เป็น RMVB
9 CAVS เป็น F4V
10 CAVS เป็น M2V
11 CAVS เป็น 3G2
12 CAVS เป็น 3GP
13 CAVS เป็น ASF
14 CAVS เป็น AVI
15 CAVS เป็น FLV
16 CAVS เป็น M4V
17 CAVS เป็น MKV
18 CAVS เป็น MOV
19 CAVS เป็น MP4
20 CAVS เป็น MPG
21 CAVS เป็น MPEG
22 CAVS เป็น MTS
23 CAVS เป็น M2TS
24 CAVS เป็น MXF
25 CAVS เป็น RM
26 CAVS เป็น OGV
27 CAVS เป็น SWF
28 CAVS เป็น TS
29 CAVS เป็น VOB
30 CAVS เป็น WEBM
31 CAVS เป็น WMV
32 CAVS เป็น WTV
33 CAVS เป็น AAC
34 CAVS เป็น AC3
35 CAVS เป็น FLAC
36 CAVS เป็น MP3
37 CAVS เป็น OGG
38 CAVS เป็น AIFF
39 CAVS เป็น AMR
40 CAVS เป็น M4A
41 CAVS เป็น M4R
42 CAVS เป็น WAV
43 CAVS เป็น WMA
44 CAVS เป็น DTS
45 CAVS เป็น OPUS
46 CAVS เป็น SPX
47 CAVS เป็น CAF
48 CAVS เป็น W64
49 CAVS เป็น WV
50 CAVS เป็น VOC
51 CAVS เป็น TTA
52 CAVS เป็น RA
53 CAVS เป็น MP2
54 CAVS เป็น OGA
55 CAVS เป็น PVF
56 CAVS เป็น PRC
57 CAVS เป็น MAUD
58 CAVS เป็น 8SVX
59 CAVS เป็น AMB
60 CAVS เป็น AU
61 CAVS เป็น SND
62 CAVS เป็น SNDR
63 CAVS เป็น SNDT
64 CAVS เป็น AVR
65 CAVS เป็น CDDA
66 CAVS เป็น CVS
67 CAVS เป็น CVSD
68 CAVS เป็น CVU
69 CAVS เป็น DVMS
70 CAVS เป็น VMS
71 CAVS เป็น FAP
72 CAVS เป็น PAF
73 CAVS เป็น FSSD
74 CAVS เป็น SOU
75 CAVS เป็น GSRT
76 CAVS เป็น GSM
77 CAVS เป็น HCOM
78 CAVS เป็น HTK
79 CAVS เป็น IMA
80 CAVS เป็น IRCAM
81 CAVS เป็น SLN
82 CAVS เป็น SPH
83 CAVS เป็น NIST
84 CAVS เป็น SMP
85 CAVS เป็น TXW
86 CAVS เป็น VOX
87 CAVS เป็น WVE
88 CAVS เป็น SD2
89 CAVS เป็น GIF