OGG

ogg

Ogg Vorbis压缩音频文件

这种格式是免费的,这显然是其流行的原因之一。所使用的编解码器支持可变比特率(默认),.ogg文件通常在所有平台上都可以轻松回放。所有都一样,音质略微超过mp3一些。

支持的转化

从 OGG 转换 转换 评分
1 OGG 为 MP3 4.9 101,951票
2 OGG 为 WAV 4.8 7,554票
3 OGG 为 AAC 5.0 1,760票
4 OGG 为 M4A 4.8 1,167票
5 OGG 为 WMA 4.8 389票
6 OGG 为 FLAC 4.8 271票
7 OGG 为 AIFF 4.9 154票
8 OGG 为 M4R 4.8 80票
9 OGG 为 OPUS 4.7 79票
10 OGG 为 AMR 4.9 65票
11 OGG 为 GSM 4.8 51票
12 OGG 为 CAF 4.8 35票
13 OGG 为 AC3 5.0 18票
14 OGG 为 OGA 4.0 17票
15 OGG 为 MP2 4.4 14票
16 OGG 为 AU 4.6 14票
17 OGG 为 DTS 5.0 8票
18 OGG 为 TXW 4.8 8票
19 OGG 为 VOC 4.7 7票
20 OGG 为 WV 4.3 6票
21 OGG 为 SND 4.3 6票
22 OGG 为 VOX 4.7 6票
23 OGG 为 SPX 5.0 5票
24 OGG 为 8SVX 4.6 5票
25 OGG 为 WVE 5.0 3票
26 OGG 为 RA 3.8 3票
27 OGG 为 CDDA 5.0 3票
28 OGG 为 AMB 5.0 2票
29 OGG 为 W64 5.0 2票
30 OGG 为 VMS 5.0 2票
31 OGG 为 IMA 5.0 2票
32 OGG 为 SLN 5.0 2票
33 OGG 为 TTA 3.0 1票
34 OGG 为 HCOM 5.0 1票
35 OGG 为 IRCAM 5.0 1票
36 OGG 为 SMP 5.0 1票
37 OGG 为 AVR 5.0 1票
38 OGG 为 PVF 3.0 1票
39 OGG 为 PRC
40 OGG 为 MAUD
41 OGG 为 SNDR
42 OGG 为 SNDT
43 OGG 为 CVS
44 OGG 为 CVSD
45 OGG 为 CVU
46 OGG 为 DVMS
47 OGG 为 FAP
48 OGG 为 PAF
49 OGG 为 FSSD
50 OGG 为 SOU
51 OGG 为 GSRT
52 OGG 为 HTK
53 OGG 为 SPH
54 OGG 为 NIST
55 OGG 为 SD2
转换为 OGG 转换 评分
1 MP3 为 OGG 4.8 19,192票
2 MP4 为 OGG 4.8 4,974票
3 WAV 为 OGG 4.8 2,225票
4 M4A 为 OGG 4.8 1,271票
5 FLAC 为 OGG 4.8 430票
6 WEBM 为 OGG 4.8 207票
7 MOV 为 OGG 4.7 200票
8 WMA 为 OGG 4.7 121票
9 MPEG 为 OGG 4.9 120票
10 3GP 为 OGG 4.9 120票
11 AAC 为 OGG 4.8 114票
12 OPUS 为 OGG 4.8 93票
13 AVI 为 OGG 4.6 90票
14 ASF 为 OGG 5.0 82票
15 MKV 为 OGG 4.7 79票
16 AMR 为 OGG 4.9 78票
17 M4V 为 OGG 4.7 69票
18 WMV 为 OGG 4.7 64票
19 OGA 为 OGG 4.3 55票
20 OGV 为 OGG 4.4 48票
21 AIFF 为 OGG 5.0 38票
22 FLV 为 OGG 4.7 32票
23 M4R 为 OGG 4.9 31票
24 SWF 为 OGG 4.5 28票
25 CAF 为 OGG 5.0 25票
26 MPG 为 OGG 4.9 14票
27 APE 为 OGG 5.0 12票
28 WVE 为 OGG 4.5 6票
29 AC3 为 OGG 5.0 6票
30 TS 为 OGG 4.8 5票
31 SND 为 OGG 4.4 5票
32 RM 为 OGG 5.0 4票
33 AU 为 OGG 5.0 4票
34 VOC 为 OGG 5.0 3票
35 M2TS 为 OGG 5.0 3票
36 RA 为 OGG 3.8 3票
37 MP2 为 OGG 4.3 3票
38 WV 为 OGG 3.8 3票
39 VOX 为 OGG 5.0 3票
40 8SVX 为 OGG 4.5 2票
41 DSS 为 OGG 5.0 2票
42 MTS 为 OGG 5.0 2票
43 3G2 为 OGG 5.0 1票
44 TAK 为 OGG 4.0 1票
45 RMVB 为 OGG 3.0 1票
46 XA 为 OGG 4.0 1票
47 SMP 为 OGG 4.0 1票
48 F4V 为 OGG 5.0 1票
49 VQF 为 OGG 5.0 1票
50 GSM 为 OGG 5.0 1票
51 SHN 为 OGG 5.0 1票
52 SLN 为 OGG 4.0 1票
53 MXF 为 OGG 5.0 1票
54 AAF 为 OGG
55 AV1 为 OGG
56 AVCHD 为 OGG
57 CAVS 为 OGG
58 DIVX 为 OGG
59 DV 为 OGG
60 HEVC 为 OGG
61 M2V 为 OGG
62 MJPEG 为 OGG
63 MOD 为 OGG
64 MPEG-2 为 OGG
65 TOD 为 OGG
66 VOB 为 OGG
67 WTV 为 OGG
68 XVID 为 OGG
69 AMB 为 OGG
70 AVR 为 OGG
71 CDDA 为 OGG
72 CVS 为 OGG
73 CVSD 为 OGG
74 CVU 为 OGG
75 DTS 为 OGG
76 DVMS 为 OGG
77 FAP 为 OGG
78 FSSD 为 OGG
79 GSRT 为 OGG
80 HCOM 为 OGG
81 HTK 为 OGG
82 IMA 为 OGG
83 IRCAM 为 OGG
84 MAUD 为 OGG
85 NIST 为 OGG
86 PAF 为 OGG
87 PRC 为 OGG
88 PVF 为 OGG
89 SD2 为 OGG
90 SNDR 为 OGG
91 SNDT 为 OGG
92 SOU 为 OGG
93 SPH 为 OGG
94 SPX 为 OGG
95 TTA 为 OGG
96 TXW 为 OGG
97 VMS 为 OGG
98 W64 为 OGG