OGG

ogg

Ogg Vorbis压缩音频文件

这种格式是免费的,这显然是其流行的原因之一。所使用的编解码器支持可变比特率(默认),.ogg文件通常在所有平台上都可以轻松回放。所有都一样,音质略微超过mp3一些。

支持的转化

转换为 OGG 转换 评分
1 MP3 为 OGG 4.9 5,974票
2 MP4 为 OGG 4.9 2,179票
3 WAV 为 OGG 4.9 629票
4 M4A 为 OGG 4.9 220票
5 3GP 为 OGG 5.0 89票
6 MOV 为 OGG 4.8 82票
7 ASF 为 OGG 5.0 79票
8 M4V 为 OGG 4.8 52票
9 WEBM 为 OGG 4.9 49票
10 AVI 为 OGG 4.7 46票
11 AAC 为 OGG 5.0 43票
12 FLAC 为 OGG 4.8 40票
13 AMR 为 OGG 5.0 31票
14 OGV 为 OGG 4.5 23票
15 AIFF 为 OGG 5.0 19票
16 WMV 为 OGG 4.8 18票
17 SWF 为 OGG 4.7 17票
18 CAF 为 OGG 5.0 12票
19 MKV 为 OGG 4.8 11票
20 FLV 为 OGG 5.0 8票
21 MPG 为 OGG 5.0 7票
22 WVE 为 OGG 4.5 6票
23 WMA 为 OGG 4.2 5票
24 SND 为 OGG 4.5 4票
25 RM 为 OGG 5.0 3票
26 APE 为 OGG 5.0 3票
27 WV 为 OGG 5.0 2票
28 OPUS 为 OGG 5.0 2票
29 VOX 为 OGG 5.0 2票
30 DSS 为 OGG 5.0 2票
31 AC3 为 OGG 5.0 2票
32 MTS 为 OGG 5.0 2票
33 M4R 为 OGG 5.0 1票
34 GSM 为 OGG 5.0 1票
35 VQF 为 OGG 5.0 1票
36 F4V 为 OGG 5.0 1票
37 SMP 为 OGG 4.0 1票
38 XA 为 OGG 4.0 1票
39 TAK 为 OGG 4.0 1票
40 3G2 为 OGG
41 AAF 为 OGG
42 AV1 为 OGG
43 AVCHD 为 OGG
44 CAVS 为 OGG
45 DIVX 为 OGG
46 DV 为 OGG
47 HEVC 为 OGG
48 M2TS 为 OGG
49 M2V 为 OGG
50 MOD 为 OGG
51 MPEG 为 OGG
52 MPEG-2 为 OGG
53 MXF 为 OGG
54 RMVB 为 OGG
55 TOD 为 OGG
56 TS 为 OGG
57 VOB 为 OGG
58 WTV 为 OGG
59 XVID 为 OGG
60 8SVX 为 OGG
61 AMB 为 OGG
62 AU 为 OGG
63 AVR 为 OGG
64 CDDA 为 OGG
65 CVS 为 OGG
66 CVSD 为 OGG
67 CVU 为 OGG
68 DTS 为 OGG
69 DVMS 为 OGG
70 FAP 为 OGG
71 FSSD 为 OGG
72 GSRT 为 OGG
73 HCOM 为 OGG
74 HTK 为 OGG
75 IMA 为 OGG
76 IRCAM 为 OGG
77 MAUD 为 OGG
78 NIST 为 OGG
79 PAF 为 OGG
80 PRC 为 OGG
81 PVF 为 OGG
82 SD2 为 OGG
83 SHN 为 OGG
84 SLN 为 OGG
85 SNDR 为 OGG
86 SNDT 为 OGG
87 SOU 为 OGG
88 SPH 为 OGG
89 SPX 为 OGG
90 TTA 为 OGG
91 TXW 为 OGG
92 VMS 为 OGG
93 VOC 为 OGG
94 W64 为 OGG