MOD

mod

JVC Recorded Video File

MOD是包含MPEG-2视频和AC3音频的格式。扩展很少使用,这就是为什么只能使用特殊程序打开它。 MOD文件也可以由DVD播放器播放。如果要使用标准播放器打开它,最简单的方法是将文件转换为MPG。通常松下和JVC使用该格式录制视频,数据保存到硬盘或SD卡。

支持的转化

从 MOD 转换 转换 评分
1 MOD 为 MP4 4.7 426票
2 MOD 为 AVI 4.6 125票
3 MOD 为 GIF 4.8 53票
4 MOD 为 MOV 4.7 26票
5 MOD 为 MPEG 4.6 24票
6 MOD 为 MP3 4.5 24票
7 MOD 为 MPG 4.6 10票
8 MOD 为 WMV 5.0 8票
9 MOD 为 MJPEG 4.8 6票
10 MOD 为 WAV 4.6 5票
11 MOD 为 3GP 3.8 2票
12 MOD 为 MKV 5.0 2票
13 MOD 为 DIVX 5.0 2票
14 MOD 为 WMA 5.0 1票
15 MOD 为 WEBM 5.0 1票
16 MOD 为 AV1 5.0 1票
17 MOD 为 SWF 5.0 1票
18 MOD 为 MTS 5.0 1票
19 MOD 为 AVCHD 5.0 1票
20 MOD 为 FLV 4.0 1票
21 MOD 为 M4A 5.0 1票
22 MOD 为 MP2 5.0 1票
23 MOD 为 XVID
24 MOD 为 MPEG-2
25 MOD 为 HEVC
26 MOD 为 RMVB
27 MOD 为 F4V
28 MOD 为 M2V
29 MOD 为 3G2
30 MOD 为 ASF
31 MOD 为 M4V
32 MOD 为 M2TS
33 MOD 为 MXF
34 MOD 为 RM
35 MOD 为 OGV
36 MOD 为 TS
37 MOD 为 VOB
38 MOD 为 WTV
39 MOD 为 AAC
40 MOD 为 AC3
41 MOD 为 FLAC
42 MOD 为 OGG
43 MOD 为 AIFF
44 MOD 为 AMR
45 MOD 为 M4R
46 MOD 为 DTS
47 MOD 为 OPUS
48 MOD 为 SPX
49 MOD 为 CAF
50 MOD 为 W64
51 MOD 为 WV
52 MOD 为 VOC
53 MOD 为 TTA
54 MOD 为 RA
55 MOD 为 OGA
56 MOD 为 PVF
57 MOD 为 PRC
58 MOD 为 MAUD
59 MOD 为 8SVX
60 MOD 为 AMB
61 MOD 为 AU
62 MOD 为 SND
63 MOD 为 SNDR
64 MOD 为 SNDT
65 MOD 为 AVR
66 MOD 为 CDDA
67 MOD 为 CVS
68 MOD 为 CVSD
69 MOD 为 CVU
70 MOD 为 DVMS
71 MOD 为 VMS
72 MOD 为 FAP
73 MOD 为 PAF
74 MOD 为 FSSD
75 MOD 为 SOU
76 MOD 为 GSRT
77 MOD 为 GSM
78 MOD 为 HCOM
79 MOD 为 HTK
80 MOD 为 IMA
81 MOD 为 IRCAM
82 MOD 为 SLN
83 MOD 为 SPH
84 MOD 为 NIST
85 MOD 为 SMP
86 MOD 为 TXW
87 MOD 为 VOX
88 MOD 为 WVE
89 MOD 为 SD2