AAC

aac

高级音频编码

最初创建这种格式是为了替代mp3格式。当时的想法是实现小文件,但更好的音质。第一个版本不是很成功,但随着AAC的发展,声音存储质量的损失可能会更小,并且文件大小与mp3格式相同。

支持的转化

转换为 AAC 转换 评分
1 MP3 为 AAC 4.8 4,662票
2 OPUS 为 AAC 4.7 1,787票
3 OGG 为 AAC 5.0 1,718票
4 WMA 为 AAC 4.7 987票
5 MP4 为 AAC 4.7 968票
6 M4A 为 AAC 4.8 553票
7 FLAC 为 AAC 4.7 385票
8 WVE 为 AAC 4.5 317票
9 WAV 为 AAC 4.9 289票
10 PRC 为 AAC 4.5 121票
11 WEBM 为 AAC 4.9 100票
12 ASF 为 AAC 5.0 94票
13 3GP 为 AAC 4.8 87票
14 MPEG 为 AAC 4.6 84票
15 SMP 为 AAC 4.5 69票
16 MKV 为 AAC 4.7 68票
17 M4R 为 AAC 4.8 67票
18 MOV 为 AAC 4.5 44票
19 AMR 为 AAC 4.6 44票
20 FLV 为 AAC 4.9 34票
21 AVI 为 AAC 4.8 29票
22 WMV 为 AAC 4.4 28票
23 APE 为 AAC 4.7 25票
24 AC3 为 AAC 4.6 21票
25 AIFF 为 AAC 4.9 19票
26 TS 为 AAC 4.7 18票
27 CAF 为 AAC 4.8 16票
28 SPX 为 AAC 4.4 14票
29 M4V 为 AAC 4.6 13票
30 DTS 为 AAC 4.3 11票
31 AVR 为 AAC 4.6 10票
32 MPG 为 AAC 4.4 9票
33 SWF 为 AAC 4.8 8票
34 MTS 为 AAC 4.0 5票
35 XA 为 AAC 4.5 4票
36 IMA 为 AAC 4.0 4票
37 VMS 为 AAC 4.5 4票
38 PAF 为 AAC 4.7 3票
39 VOC 为 AAC 4.7 3票
40 RM 为 AAC 5.0 3票
41 AAF 为 AAC 4.7 3票
42 RA 为 AAC 5.0 2票
43 MOD 为 AAC 4.5 2票
44 MXF 为 AAC 4.5 2票
45 AMB 为 AAC 3.8 2票
46 FAP 为 AAC 4.5 2票
47 PVF 为 AAC 4.5 2票
48 TAK 为 AAC 5.0 2票
49 CVSD 为 AAC 5.0 1票
50 F4V 为 AAC 5.0 1票
51 CDDA 为 AAC 5.0 1票
52 VOX 为 AAC 5.0 1票
53 SHN 为 AAC 3.0 1票
54 SND 为 AAC 3.0 1票
55 3G2 为 AAC
56 AV1 为 AAC
57 AVCHD 为 AAC
58 CAVS 为 AAC
59 DIVX 为 AAC
60 DV 为 AAC
61 HEVC 为 AAC
62 M2TS 为 AAC
63 M2V 为 AAC
64 MJPEG 为 AAC
65 MPEG-2 为 AAC
66 OGV 为 AAC
67 RMVB 为 AAC
68 TOD 为 AAC
69 VOB 为 AAC
70 WTV 为 AAC
71 XVID 为 AAC
72 8SVX 为 AAC
73 AU 为 AAC
74 CVS 为 AAC
75 CVU 为 AAC
76 DSS 为 AAC
77 DVMS 为 AAC
78 FSSD 为 AAC
79 GSM 为 AAC
80 GSRT 为 AAC
81 HCOM 为 AAC
82 HTK 为 AAC
83 IRCAM 为 AAC
84 MAUD 为 AAC
85 MP2 为 AAC
86 NIST 为 AAC
87 OGA 为 AAC
88 SD2 为 AAC
89 SLN 为 AAC
90 SNDR 为 AAC
91 SNDT 为 AAC
92 SOU 为 AAC
93 SPH 为 AAC
94 TTA 为 AAC
95 TXW 为 AAC
96 VQF 为 AAC
97 W64 为 AAC
98 WV 为 AAC