AAC

aac

高级音频编码

最初创建这种格式是为了替代mp3格式。当时的想法是实现小文件,但更好的音质。第一个版本不是很成功,但随着AAC的发展,声音存储质量的损失可能会更小,并且文件大小与mp3格式相同。

支持的转化

转换为 AAC 转换 评分
1 MP3 为 AAC 4.9 3,565票
2 OGG 为 AAC 5.0 1,625票
3 OPUS 为 AAC 4.7 1,327票
4 MP4 为 AAC 4.8 589票
5 WMA 为 AAC 4.7 459票
6 M4A 为 AAC 4.8 345票
7 WVE 为 AAC 4.5 316票
8 FLAC 为 AAC 4.8 225票
9 WAV 为 AAC 4.9 195票
10 PRC 为 AAC 4.5 121票
11 ASF 为 AAC 5.0 94票
12 3GP 为 AAC 4.9 75票
13 SMP 为 AAC 4.5 68票
14 WEBM 为 AAC 4.9 58票
15 MKV 为 AAC 4.8 49票
16 M4R 为 AAC 4.8 39票
17 AMR 为 AAC 4.7 30票
18 MOV 为 AAC 4.7 29票
19 MPEG 为 AAC 4.3 27票
20 AVI 为 AAC 4.9 22票
21 AIFF 为 AAC 5.0 18票
22 APE 为 AAC 4.9 17票
23 TS 为 AAC 4.6 15票
24 SPX 为 AAC 4.4 14票
25 FLV 为 AAC 4.9 14票
26 AC3 为 AAC 4.4 13票
27 WMV 为 AAC 4.8 13票
28 CAF 为 AAC 4.8 11票
29 AVR 为 AAC 4.6 10票
30 M4V 为 AAC 4.5 8票
31 SWF 为 AAC 4.8 8票
32 DTS 为 AAC 3.9 7票
33 MPG 为 AAC 4.8 5票
34 XA 为 AAC 4.5 4票
35 VMS 为 AAC 4.5 4票
36 MTS 为 AAC 4.0 4票
37 IMA 为 AAC 5.0 3票
38 AAF 为 AAC 4.7 3票
39 RM 为 AAC 5.0 3票
40 VOC 为 AAC 4.7 3票
41 PAF 为 AAC 4.7 3票
42 FAP 为 AAC 4.5 2票
43 PVF 为 AAC 4.5 2票
44 MXF 为 AAC 4.5 2票
45 AMB 为 AAC 3.8 2票
46 SHN 为 AAC 3.0 1票
47 RA 为 AAC 5.0 1票
48 SND 为 AAC 3.0 1票
49 VOX 为 AAC 5.0 1票
50 CDDA 为 AAC 5.0 1票
51 TAK 为 AAC 5.0 1票
52 3G2 为 AAC
53 AV1 为 AAC
54 AVCHD 为 AAC
55 CAVS 为 AAC
56 DIVX 为 AAC
57 DV 为 AAC
58 F4V 为 AAC
59 HEVC 为 AAC
60 M2TS 为 AAC
61 M2V 为 AAC
62 MJPEG 为 AAC
63 MOD 为 AAC
64 MPEG-2 为 AAC
65 OGV 为 AAC
66 RMVB 为 AAC
67 TOD 为 AAC
68 VOB 为 AAC
69 WTV 为 AAC
70 XVID 为 AAC
71 8SVX 为 AAC
72 AU 为 AAC
73 CVS 为 AAC
74 CVSD 为 AAC
75 CVU 为 AAC
76 DSS 为 AAC
77 DVMS 为 AAC
78 FSSD 为 AAC
79 GSM 为 AAC
80 GSRT 为 AAC
81 HCOM 为 AAC
82 HTK 为 AAC
83 IRCAM 为 AAC
84 MAUD 为 AAC
85 MP2 为 AAC
86 NIST 为 AAC
87 OGA 为 AAC
88 SD2 为 AAC
89 SLN 为 AAC
90 SNDR 为 AAC
91 SNDT 为 AAC
92 SOU 为 AAC
93 SPH 为 AAC
94 TTA 为 AAC
95 TXW 为 AAC
96 VQF 为 AAC
97 W64 为 AAC
98 WV 为 AAC