เครื่องมือแปลงไฟล์ PALM ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล palm หรือแปลงให้เป็นสกุล palm

เลือกไฟล์เพื่อแปลง หรือลากไฟล์มาวางบนหน้านี้
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

palm

Palm pixmap

รูปแบบนี้ใช้สำหรับการจัดเก็บภาพบิตแมป มันสนับสนุนประเภทไฟล์ที่แตกต่างกันและกลไกการบีบอัด หนึ่งไฟล์บิตแมปปาล์มสามารถมีหลายรุ่นของภาพเดียวกันที่มีสีที่แตกต่างกัน ไฟล์เหล่านี้จะถูกนำมาใช้บนอุปกรณ์ปาล์ม

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด