EBook Converter เปลี่ยนเป็น oxps lrf แปลง เลือกไฟล์ที่จะแปลง หรือลากและวางพวกเขาในหน้านี้
 • LRF
ไปยัง
 • OXPS
ความผิดพลาด
html video audio
SETTINGS
ไปยัง
  คุณไม่จำเป็นต้องรับรู้ข้อความ?
  (สแกน PDF และแสดงสินค้า)
  หากภาพของคุณมีข้อความที่เครื่องหรือพิมพ์ข้อความกรุณาใช้ของเรา เครื่องมือ OCR (รู้จำตัวอักษรออปติคอล)
  รู้จักข้อความ
  การแปลงมาตรฐาน LRF OXPS มีผลเป็นไฟล์ OXPS กับรูปแบบฝังตัว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อความที่อยู่ภายในนั้น
  คุณไม่จำเป็นต้องรับรู้ข้อความ?
  (สแกน PDF)
  หากรูปแบบไฟล์ PDF ของคุณมีหน้าที่สแกนโปรดใช้ของเรา เครื่องมือ OCR (รู้จำตัวอักษรออปติคอล)
  รู้จักข้อความ
  บันทึกแปลงไฟล์เป็นของฉัน
  แจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีการดำเนินการเสร็จสิ้น

  วิธีแปลง LRF เป็น OXPS?

  วิธีแปลง OXPS เป็น LRF?
  • ขั้นที่ 1: อัพโหลดไฟล์ LRF
   เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์, Google Drive, Dropbox, URL หรือทำการลากไฟล์มาที่หน้า
  • ขั้นที่ 2: เลือก"เป็น OXPS"
   เลือกรูปแบบไฟล์ OXPS หรือรูปแบบไฟล์อื่นตามต้องการเป็นผลลัพธ์(รองรับรูปแบบไฟล์มากกว่า 200 รูปแบบ)
  • ขั้นที่ 3: ดาวน์โหลดไฟล์ OXPS ของคุณ
   ปล่อยให้แปลงไฟล์และคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ OXPS ของคุณได้หลังจากนั้น